Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
26.06.2017
Среќен
роденден
Александар Геговски
Ивана Илиева
Јован Димовски
Фјола Јусуфи
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
22-06-2017
Резултати од првиод дел од испитот фармацевтска хемија 2 - јуни 2017
21-06-2017
Резултати од делумниот испит по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017
21-06-2017
Резултати од испитот по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017
21-06-2017
Соопштение за теренска настава по предметот фармацевтска ботаника
20-06-2017
Rezultati od ispitot po predmetot fitoterapija!
19-06-2017
Резултати од практичен испит Лаб.техники 1 и 2
19-06-2017
Izvestuvanje za usniot ispit po predmetot Farmakognozija!!!
19-06-2017
Резултати од испитот ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
19-06-2017
Известување за студентот со индекс бр. 3333 за ФТ-напреден курс
19-06-2017
Резултати од усмен испит ОФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
19-06-2017
Резултати од практичен испит ФХ3 полагано на 16.06.2017
16-06-2017
Резултати од практичен испит полагано по ФХ 1на 16.06.2017
16-06-2017
РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
16-06-2017
ОЦЕНКИ ОСНОВИ НА ФТ и ФТ
15-06-2017
Резултати од практичен испит по Органска хемија применета во фармација (14.06.2017)
15-06-2017
Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (14.06.2017)
15-06-2017
Резултати од испитот Користење на литература и база на податоци полаган на 15.06.2017
15-06-2017
Резултати од испитот по прдметот фармакогнозија - нова програма
15-06-2017
Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија - стара програма
14-06-2017
Термин за испити Козметологија, Современи системи и Стерилни техники
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
25-06-2017 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Резултати од испит Молекуларна и клеточна биологија и генетика одржан на 22.06..2017
Мр-нова2015
23-06-2017 Инструментални фармацевтски анализи
Резултати ИФА - 13.06.2017
Мр-нова
23-06-2017 Фармацевтска хемија 1
Rezultatu FH1 juni 2017
Мр-нова
23-06-2017 Регистрација на лекови
Резултати Регистрација на лек_21.06.2017
Мр-нова
23-06-2017 Легислатива и лабораториски менаџмент
Резултати Легислатива и лаб.менаџмент - 21.06.2017
Лаб
23-06-2017 Безбедност и заштита на околината
Резултати од испитот Безбедност и заштита на околина одржан на 15. 06. 2017 год (Лаб.биоинжинери)
Лаб
23-06-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Лабораториски Биоинженери, за Јунска сесија 2017
Лаб
23-06-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Магистри по Фармација, за Јунска сесија 2017
Мр-нова2015
22-06-2017 Фармацевтска хемија 3
Мр-нова
21-06-2017 Општа и неорганска хемија
Резултати од испитот Општа и неорганска хемија одржан на 09.06.2017 год (лаб. биоинж)
Лаб
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
12-06-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
01-06-2017 Токсикологија
Мр-нова
01-06-2017 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
30-05-2017 Фармацевтска технологија
Мр-нова
21-05-2017 Прехранбени производи
Лаб
15-05-2017 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
15-05-2017 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова2015
30-04-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
20-04-2017 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
13-04-2017 Клинички биохемиски анализи
Лаб
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права