Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
13.12.2017
Среќен
роденден
Ангела Мирчовска
Мартина Ѓорѓевска
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
13-12-2017
Термин за втор колоквиум по Храна и исхрана
13-12-2017
СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА
11-12-2017
Оценки за предметот Користење на литература и бази на податоци
11-12-2017
ТЕРМИН за КОЛОКВИРАЊЕ ВЕЖБИ по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација 17-18) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
11-12-2017
Известување за Медицинска хемија
07-12-2017
Проекти по Биофармација
05-12-2017
Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори по предметот Фармакогнозија
04-12-2017
Резултати од колоквирање на вежби по предметот Медицинска хемија
03-12-2017
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- РЕЗУЛТААТИ ОД ПОПРАВНИОТ КОЛОКВИУМ, 27.11.2017
03-12-2017
PBL бр.3 по Биофармација
02-12-2017
ПОТПИСИ по Биофизика
01-12-2017
ФТ-НК вежби
30-11-2017
ВАЖНО!!! Термин за вежби и потписи по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
30-11-2017
ВАЖНО!!! Термин за вежби и потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација)
25-11-2017
PBL по ФТ-НК
24-11-2017
Известување за термин за колоквирање на вежба по предметот Лаб.техники и инструментални методи 1
24-11-2017
Резултати од прв колоквиум Основи на фармацевтска технологија
23-11-2017
Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
23-11-2017
Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
21-11-2017
Резултати и информации за студентите кои слушаат ФТ-НК
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
19-09-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017)
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017) - Генерација 2015
Мр-нова2015
15-09-2017 Молекуларна биологија и генетика
Резултати од теоретски испит по МБГ (13.09.2017)
Лаб
13-09-2017 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Мр-нова
13-09-2017 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Лаб
13-09-2017 Аналитичка хемија применета во фармација
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Мр-нова2015
12-09-2017 Фармацевтска хемија 3
Резултати по предметот Фармацевтска хемија 3 септември 2017
Мр-нова
12-09-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Лабораториски Биоинженери, за Септемвриска сесија 2017
Лаб
12-09-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Магистри по Фармација, за Септемвриска сесија 2017
Мр-нова2015
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
24-11-2017 Биофизика
Лаб
24-11-2017 Биофизика
Мр-нова2015
15-11-2017 Општа и неорганска хемија
Лаб
15-11-2017 Неорганска хемија применета во фармација
Мр-нова2015
14-11-2017 Фармацевтска хемија 3
Мр-нова
10-11-2017 Патофизиологија со патологија
Мр-стара
10-11-2017 Патофизиологија
Мр-нова2015
09-11-2017 Биофизика
Мр-нова2015
03-11-2017 Биофармација
Мр-нова
01-11-2017 Основи на фармакологијата
Мр-нова
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права