Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Денес нема родендени на студенти
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
27-04-2017
Известување за распоред на презентации по предметот Токсикологија
24-04-2017
Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
21-04-2017
Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија
13-04-2017
Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија
07-04-2017
Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
06-04-2017
Дополнителен термин за предавање Козметологија
06-04-2017
Теми за семинари по предметот Козметологија
03-04-2017
Известување за настава по Токсикологија
31-03-2017
Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година
29-03-2017
Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
28-03-2017
СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
28-03-2017
ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
28-03-2017
Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
27-03-2017
Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна
27-03-2017
Известување за почеток на настава Хигиена
27-03-2017
Известување за настава Токсикологија
27-03-2017
Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
23-03-2017
Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери
23-03-2017
Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1
21-03-2017
Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
22-02-2017 Органската хемија применета во фармација
Резултати целосниот испит по Органска хемиј применета во фармација_30.01.2017
Мр-нова2015
22-02-2017 Органската хемија применета во фармација
Резултати делумниот испит по Органска хемиј применета во фармација_30.01.2017
Мр-нова2015
13-02-2017 Токсикологија
Резултати од испит Токсикологија, 09.02.2017
Мр-нова
10-02-2017 Токсиколошки форензични анализи
Резултати од испит Токсиколошки форензични анализи одржан на 09.02.2017
Лаб
10-02-2017 Прехранбени производи
Резултати од испит Прехранбени производи одржан на 09.02.2017
Лаб
09-02-2017 Биофизика
Резултати и Оценки по Биофизика за Лабораториски Биоинженери, за Јануарска сесија 2017
Лаб
09-02-2017 Биофизика
Резултати и Оценки по Биофизика за Магистри по Фармација, за Јануарска сесија 2017
Мр-нова2015
07-02-2017 Клеточни и животински експериментални модели
Резултати од испитот клеточни и животински модели одржан на 1.02.2017
Лаб
07-02-2017 Органска хемија - теоретски основи
Резултати од испитот по Органска хемија-Теоретски основи (ЛБИ)_03.02.2017
Лаб
07-02-2017 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова2015
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
20-04-2017 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
13-04-2017 Клинички биохемиски анализи
Лаб
07-04-2017 Прехранбени производи
Лаб
06-04-2017 Токсикологија
Мр-нова
23-03-2017 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
22-03-2017 Патофизиологија со патологија
Лаб
09-01-2017 Основи на фармацевтската технологија
Мр-нова
29-12-2016 Фармацевтска технологија напреден курс
Мр-нова
29-12-2016 Општа и неорганска хемија
Лаб
29-12-2016 Органската хемија применета во фармација
Мр-нова2015
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права