Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
21.09.2017
Среќен
роденден
Доне Ѓеорѓиевски
Нуран Красничи
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
20-09-2017
Вежби по предметот основи на фармацевтска технологија
20-09-2017
Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 22/09/17
18-09-2017
Информација за пријави кои недостасуваат по предметот медицинска хемија за студенти кои полагаа во трет испитен рок
18-09-2017
Соопштение за почеток на наставата по предметот Основи на фармакологијата
18-09-2017
Известување за почеток на настава по предметот Биофармација
18-09-2017
Известување за Биохемија
18-09-2017
Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана
16-09-2017
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- БОДИРАЊЕ НА КОНТИНУИРАНАТА ОЦЕНКА
16-09-2017
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
16-09-2017
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
15-09-2017
УВИД во тестови по предметите Органска хемија примената во фармација и Биоорганска хемија
15-09-2017
Оцени Стерилни техники и нивна примена
15-09-2017
СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР (за предметот Општа и неорганска хемија)
15-09-2017
СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - МАГИСТРИ (за предметот Неорганска хемија применета во фармација)
15-09-2017
Оцени ОФТ, ФТ и ФТ-напреден кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
15-09-2017
Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1
15-09-2017
Известување за настава по предметот Инструментални фармацевтски анализи
14-09-2017
Резултати од усен испит ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска
14-09-2017
Соопштение за наставата Основи на фармакологијата
14-09-2017
Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
19-09-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017)
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017) - Генерација 2015
Мр-нова2015
15-09-2017 Молекуларна биологија и генетика
Резултати од теоретски испит по МБГ (13.09.2017)
Лаб
13-09-2017 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Мр-нова
13-09-2017 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Лаб
13-09-2017 Аналитичка хемија применета во фармација
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Мр-нова2015
12-09-2017 Фармацевтска хемија 3
Резултати по предметот Фармацевтска хемија 3 септември 2017
Мр-нова
12-09-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Лабораториски Биоинженери, за Септемвриска сесија 2017
Лаб
12-09-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Магистри по Фармација, за Септемвриска сесија 2017
Мр-нова2015
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
30-06-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
12-06-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
01-06-2017 Токсикологија
Мр-нова
01-06-2017 Токсиколошки форензични анализи
Лаб
30-05-2017 Фармацевтска технологија
Мр-нова
21-05-2017 Прехранбени производи
Лаб
15-05-2017 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова
15-05-2017 Фармацевтска хемија 1
Мр-нова2015
30-04-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
20-04-2017 Органска хемија - теоретски основи
Лаб
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права