Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
21.01.2018
Среќен
роденден
Билјана Бојаџиева
Рејхан Емин
УПИС НА СЕМЕСТАР Е ОТВОРЕН
од 22.01.2018 до 08.02.2018
14 чекаат за одобр. 912 ненапр.упис 0 одобрени
Евалуацијата е отворена од 18.12.2017 до 12.02.2018
Најави се и евалуирај
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
18-01-2018
Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија (16012018)
18-01-2018
Резултати од практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија
18-01-2018
Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија (16012018)
18-01-2018
Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија (16012018)
18-01-2018
Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (15012018)
18-01-2018
Термин за испит по предметот Анализи во животна средина и мониторинг
18-01-2018
Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска технологија
16-01-2018
Термин за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија
16-01-2018
Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по Физичка хемија за фармацевти (студ.програма магистер по фармација) и основи на физичка хемија (студ.програма Лаб.биоинжињер)
15-01-2018
Термин за полагање на практичен испит по Биофармација
15-01-2018
Резултати од практичен испит по предметот Основи на фармацевтска технологија оддржан на 12.01.2018
13-01-2018
Резултати од прв дел практичен испит (задачи) по предметот Фармацевтска технологија
12-01-2018
Распоред на студенти по предавални за полагање на испит по Неорганска хемија применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
12-01-2018
Соопштение за систематски преглед за студенти од прва година
11-01-2018
Известување за предметот Медицинска хемија
10-01-2018
Увид на втор колоквиум ФТ-НК
09-01-2018
Термини за полагање на практични испити по предметите Општа биологија за Лаб. Биоинженери и ОФБ и ОКБ за М-р по Фарамција (16 јануари 2018)
09-01-2018
Термини за полагање на практичен испит по предметите Основи на фармацевтска биологија и општа и клеточна биологија (15 јануари 2018)
09-01-2018
Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (15 јануари 2018)
09-01-2018
Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија на 16 јануари 2018
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
21-01-2018 Молекуларни и имунолошки анализи - теоретски основи
резултати од испит МИА-ТО (17.01.18)
Лаб
21-01-2018 Основи на имунологијата
резултати од практичен испит Основи на имунологија/Базична имунологија (18.01.2018)
Мр-нова2015
19-01-2018 Молекуларна биологија и генетика
резултати од практичен испит Молекуларна биологија и генетика (18.01.2018)
Лаб
19-01-2018 Основи на фармакологијата
резултати од практичен испит Основи на фармакологија (18.01.2018)
Мр-нова2015
18-01-2018 Токсикологија
Резултати од испит по предметот Токсикологија одржан на 16.01.2018
Мр-нова
18-01-2018 Токсиколошки форензични анализи
Резултати од испит по предметот Токсиколошки форензични анализи одржан на 16.01.2018
Лаб
11-01-2018 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Резултати од испит Молекуларна и клеточна биологија и генетика одржан на 09.01.2018
Мр-нова
02-01-2018 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Резултати од практичен испит по МКБГ (28.12.2017)
Мр-нова2015
19-09-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017)
Мр-нова
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
03-01-2018 Храна и исхрана
Мр-нова
02-01-2018 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова
28-12-2017 Општа и неорганска хемија
Лаб
28-12-2017 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова2015
28-12-2017 Неорганска хемија применета во фармација
Мр-нова2015
24-12-2017 Основи на фармакологијата
Мр-нова2015
21-12-2017 Молекуларна биологија и генетика
Лаб
21-12-2017 Молекуларни и имунолошки анализи - теоретски основи
Лаб
20-12-2017 Клеточни и животински експериментални модели
Лаб
19-12-2017 Инструментални фармацевтски анализи
Мр-нова2015
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права