Најави се/Login
Почеток
Огласник
Уписи 2013/14
Резултати
Распореди за настава
Предавања
Евалуација извештаи
- 2014 зимски
Гаранција за анонимност
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
19.11.2017
Среќен
роденден
Ангела Бујароска
Емилија Мицковска
Последни 20 ОГЛАСИ за Студенти - (Повеќе...)
17-11-2017
PBL бр.2 по Биофармација и известување за проекти
17-11-2017
семинарски Основи на фармацевтска технологија
17-11-2017
Резултати од колквиум Фармацевтско-технолошки анализи
16-11-2017
Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 17-18)
15-11-2017
ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, Мр-нова - ЗАВРШНА ВЕЖБА, резултати
15-11-2017
REZULTATI OD PRVIOT KOLOKVIUM FT NAPREDEN KURS
14-11-2017
Известување за термин за полагање Колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
13-11-2017
Вежба бр. 4 Листови по предметот Фарамкогнозија
10-11-2017
PBL по ФТ-НК
10-11-2017
PBL бр.1 по Биофармација
09-11-2017
ПАТОФИЗИЛОГИЈА - ТЕРМИН ЗА ЗАВРШНА ВЕЖБА
09-11-2017
Соопштение за предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма лабораториски биоинжинер 17-18)
08-11-2017
Прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 3 ноември 2017
07-11-2017
Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1
07-11-2017
Известување за настава по предметот Храна и исхрана
06-11-2017
VEZBI FT NAPREDEN KURS
01-11-2017
ВАЖНО!!!! ЗА МАГИСТРИ !!! Распоред на студентите по предавални за полагање на прв колоквиум по Неорганска хемија применета во фармација
31-10-2017
ВАЖНО!!!!! СООПШТЕНИЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА (Студиска програма лабораториски биоинжинер)
30-10-2017
Известување за термин за полагање колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
26-10-2017
Вежба бр. 3 Херби по предметот Фармакогозија
Повеќе ...
Резултати ИСПИТИ (Повеќе...)
19-09-2017 Фармацевтска хемија 2
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017)
Мр-нова
18-09-2017 Фитохемија
Резултати од испит по предметот Фитохемија (30082017) - Генерација 2015
Мр-нова2015
15-09-2017 Молекуларна биологија и генетика
Резултати од теоретски испит по МБГ (13.09.2017)
Лаб
13-09-2017 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Мр-нова
13-09-2017 Аналитичка хемија
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Лаб
13-09-2017 Аналитичка хемија применета во фармација
Резултати од испитот по АХ одржан на 31.08.2017
Мр-нова2015
12-09-2017 Фармацевтска хемија 3
Резултати по предметот Фармацевтска хемија 3 септември 2017
Мр-нова
12-09-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Лабораториски Биоинженери, за Септемвриска сесија 2017
Лаб
12-09-2017 Биофизика
Резултати по Биофизика за Магистри по Фармација, за Септемвриска сесија 2017
Мр-нова2015
Повеќе ...
Резултати КОЛОКВИУМИ - (Повеќе...)
15-11-2017 Општа и неорганска хемија
Лаб
15-11-2017 Неорганска хемија применета во фармација
Мр-нова2015
14-11-2017 Фармацевтска хемија 3
Мр-нова
10-11-2017 Патофизиологија со патологија
Мр-стара
10-11-2017 Патофизиологија
Мр-нова2015
09-11-2017 Биофизика
Мр-нова2015
03-11-2017 Биофармација
Мр-нова
01-11-2017 Основи на фармакологијата
Мр-нова
31-10-2017 Храна и исхрана
Мр-нова
28-10-2017 Молекуларна и клеточна биологија и генетика
Мр-нова2015
Повеќе ...
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права