Евалуации
по стар прашалник
2012/2013 зимски
-
2011/2012 летен
-
2010/2011 летен
-
ЕВАЛУАЦИЈА 2011 - летен семестар
 
 Одбери насока:
Магистер по фармација - нова
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Аналитичка хемија 2 4.69 515
2 Биоорганска хемија 2 4.57 495
3 Евалуација на фармакопејски супстанци 2 4.66 480
4 Применета статистика 2 4.26 485
5 Физичка хемија за фармацевти 2 4.78 490
6 Анатомија и физиологија 4 4.19 210
7 Базична имунологија 4 4.73 210
8 Социјална фармација и методологија 4 4.70 200
9 Фармацевтска хемија 1 4 4.63 185
10 Фитохемија 4 4.96 195
11 Фармацевтска технологија 6 3.40 5
12 Фармацевтска хемија 2 6 4.80 5