Евалуации
по стар прашалник
2012/2013 зимски
-
2011/2012 летен
-
2010/2011 летен
-
ЕВАЛУАЦИЈА 2012 - летен семестар
 
 Одбери насока:
Магистер по фармација - нова
  Предмет Семестар Просек број на оцени
1 Аналитичка хемија 2 4.82 234
2 Биоорганска хемија 2 4.83 244
3 Евалуација на фармакопејски супстанци 2 4.81 226
4 Применета статистика 2 4.58 210
5 Физичка хемија за фармацевти 2 4.83 208
6 Анатомија и физиологија 4 4.35 204
7 Базична имунологија 4 4.73 210
8 Социјална фармација и методологија 4 4.71 228
9 Фармацевтска хемија 1 4 4.54 178
10 Фитохемија 4 4.80 148
11 Индивидуален проект 6 4.71 160
12 Основи на фитотерапијата 6 4.83 126
13 Фармацевтска технологија 6 4.32 142
14 Фармацевтска хемија 2 6 4.65 136
15 Фармакоинформатика 8 4.50 2