Студенти
1. Магистер по фармација - нова 377 
2. Лабораториски биоинженер 208 
3. Магистер по фармација - стара 4 
4. Магистер по фармација - 2015 351 
  Вкупно 940 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 862
  Не евалуирале 77
  Вкупно студенти 940
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 01-01-2018
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 01.09.2017 до 20.09.2017
41 чекаат за одобр. 70 ненапр.упис 829 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)
20-10-2017 - Студенти

PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
20-10-2017 - Студенти

PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
19-10-2017 - Студенти

Известување за промена на термин за вежби по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1
19-10-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на магистерски труд - Катерина Ангеловска
19-10-2017 - Насловна

Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Јасмина Хаџиева
16-10-2017 - Студенти

ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA
16-10-2017 - Студенти

Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 19/10/17
12-10-2017 - Насловна

Известување за конкурсот од Фодација „Трајче Мукаетов“
10-10-2017 - Студенти

Список на студенти по групи за PBL по ФТ-НК 16.10.2017
09-10-2017 - Студенти

Сооштение за Бежба р. 4 по Биофармација
09-10-2017 - Студенти

СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА- МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА

Известување за распоред за настава за изборни предмети - 9ти семестар Магистер по фармација
06-10-2017 - Студенти

Изветување за Фондацијата „Трајче Мукаетов“
05-10-2017 - Студенти

Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 06/10/17
03-10-2017 - Студенти

TRET PBL PO FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 9.10.2017 I CETVRT PBL ZA 16.10.2017
02-10-2017 - Студенти

VTOR PBL FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 6.10
01-10-2017 - Студенти

Групи за PBL по ФТ-НК (2.10.2017)
29-09-2017 - Студенти

Вежба бр.2 по ФТ-НК

Групи за вежби на студенти од прва година 2017/2018 Магистер по фармација

Групи за вежби на студенти од прва година 2017/2018 Лабараториски биоинженери

   
За идните студенти (Повеќе...)
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за Магистер по фармација Трет уписен рок
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Трет уписен рок
15-09-2017

Трет уписен рок на УКИМ Фармацевтски факултет
13-09-2017

Конкурс за запишување студенти на втор и трет циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година.
12-09-2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИ НА ЗА СТУДЕНТИТЕ /ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права