Студенти
1. Магистер по фармација - нова 370 
2. Лабораториски биоинженер 204 
3. Магистер по фармација - стара 3 
4. Магистер по фармација - 2015 344 
  Вкупно 921 
Најава студент
Резултати
Распоред
  Евалуирале 834
  Не евалуирале 87
  Вкупно студенти 921
ЕВАЛУАЦИИ
2015/16 зимски
2014/15 летен
2014/15 зимски
2013/14 летен
2013/14 зимски
Извештај за Самоевалуација за период 2010/11 – 2012/13
Извештај за Самоевалуација за период 2013/14 – 2015/16
Најава професори
Нова страна на КЕ со можност за on-line пријавување
Студентски прашања:
studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка:
ff@vestel.com.mk
-
Лиценцата за користење на системот на Фармациски факултет важи до 08-02-2019
Billing System
ЗАТВОРЕН Е УПИС НА СЕМЕСТАР
од 22.01.2018 до 08.02.2018
67 чекаат за одобр. 96 ненапр.упис 758 одобрени
Најава студент
Евалуацијата е е затворена
 
Последни огласи од сите категории (Архива...)

Групи за вежби - Лабораториски биоинжинер летен семестар 2017-2018 година

Групи за вежби - Магистер по фармација летен семестар 2017-2018 година
20-02-2018 - Студенти

Известување за почеток на практична настава по предметот Фармацевтска технологија
20-02-2018 - Студенти

Распоред за отпочнување со вежби по предметот ФИТОХЕМИЈА
15-02-2018 - Студенти

Известување за оценки за предметите од Институтот по Фармацевтска технологија
15-02-2018 - Студенти

Известување за практична настава по предметот Токсикологија
15-02-2018 - Студенти

Увид во тестови по АХ
15-02-2018 - Студенти

Известување за Вежби по предметот Анатомија со физиологија за студентите од IV семестар Магистер по фармација
13-02-2018 - Студенти

Оцени по предметот ФТ-напреден курс кај проф. М. Г. Додов и доц. М. С. Црцаревска
12-02-2018 - Студенти

Резултати од испитот ФТ-нпреден курс
12-02-2018 - Студенти

Известување за почеток на настава по предметот Токсиколошки форензични анализи
12-02-2018 - Студенти

Известување за почеток на настава по предметот Прехранбени производи
12-02-2018 - Студенти

Конкурсот ERASMUS+ за студентска летна пракса/стажирање за 2017-2018 година
12-02-2018 - Студенти

Известување за почеток (13.02. 2018, 9-11 часот, предавална 1) на теоретска настава по преметот ОСНОВИ НА БИОТЕХНОЛОГИЈА, за бионженери, според објавениот распоред. close
11-02-2018 - Студенти

Распоред за полагање на устен испит по Биофармација на 12.02
10-02-2018 - Студенти

ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ - ПАТОФИЗИОЛОГИЈА -РАСПОРЕД ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА . 2018
10-02-2018 - Студенти

ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА, ПОЧЕТОК НА НАСТАВА, 2018
10-02-2018 - Студенти

Започнување на настава по предметот Фармацевтска технологија
09-02-2018 - Студенти

Известување за почеток на настава по предметот Оснави на физичка хемија
09-02-2018 - Студенти

Известување за почеток на настава по предметот Физичка хемија за фармацевти

   
За идните студенти (Повеќе...)
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за Магистер по фармација Трет уписен рок
18-09-2017

Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Трет уписен рок
15-09-2017

Трет уписен рок на УКИМ Фармацевтски факултет
13-09-2017

Конкурс за запишување студенти на втор и трет циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година.
12-09-2017

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИ НА ЗА СТУДЕНТИТЕ /ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година

Јавни набавки (Повеќе...)
   
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален центар за давање информации за лекови
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Billing System    
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права