Објавен Насока Предмет Пријавување Полагање Учебна
15-05-2017 Мр-нова2015 Фармацевтска хемија 1 04-05-2017 09-05-2017 09-05-2017 2016/2017
 
Att Закачен документ .pdf 349 Kb
 
Резултати од 2 колоквиум по предметот фармацевтска хемија 1, одржан на 09.05.2017
 

 Студентите може да направат увид во тестот во вторник ( 16,05,2017) во 10.00-11.00.

 

Од Катедрата