ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
За идните студенти
  Датум  Оглас    
1 18-09-2017 Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за Магистер по фармација Трет уписен рок .pdf 408 Kb
2 18-09-2017 Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Трет уписен рок .pdf 485 Kb
3 15-09-2017 Трет уписен рок на УКИМ Фармацевтски факултет
4 13-09-2017 Конкурс за запишување студенти на втор и трет циклус на студии на студиските програми на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2017/2018 година.
5 12-09-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ИНДЕКСИ НА ЗА СТУДЕНТИТЕ /ЗАПИШАНИ ВО УЧЕБНАТА 2017/2018 година .doc 35 Kb
6 11-09-2017 Потребни документи за запишување на примените кандидати во вториот уписен рок .doc 355 Kb
7 11-09-2017 Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за магистер по фармација Втор уписен рок по основ на националност .pdf 313 Kb
8 11-09-2017 Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година на студиската програма за Лабораториски биоинженер во Вториот уписен рок .pdf 412 Kb
9 11-09-2017 Решение за прием на студенти во прва година во учебната 2017/2018 на студиската програма за магистер по фармација Втор уписен рок .pdf 414 Kb
10 11-09-2017 Соопштение за префрлените кандидати .docx 12 Kb
11 06-09-2017 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти од прв циклус студии во учебната 2017-2018 година за студиската програма Лабораториски биоинженер за - Втор уписен рок .pdf 430 Kb
12 06-09-2017 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии во учебната 2017-2018 година за студиската програма Магистар по фармација - Вториот уписен рок .pdf 430 Kb
13 31-08-2017 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - УКИМ ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 400 Kb
14 25-08-2017 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ПРВ УПИСЕН РОК
15 25-08-2017 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
16 23-08-2017 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии во учебната 2017-2018 година за студиската програма Магистар по фармација - Прв уписен рок .pdf 500 Kb
17 23-08-2017 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2017-2018 година за студиската програма Лабораториски Биоинжинер - Прв уписен рок .pdf 450 Kb
18 05-07-2017 Конкурс на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за запишување на студенти во прва година во учебната 2017/2018 година .pdf 838 Kb
19 05-07-2017 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - УКИМ ВО АКАДЕМСКАТА 2017/18 ГОДИНА .pdf 401 Kb
20 29-12-2016 КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА .pdf 514 Kb
21 19-09-2016 Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2016/2017 година .pdf 214 Kb
22 13-09-2016 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА .pdf 116 Kb
23 09-09-2016 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 612 Kb
24 09-09-2016 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 422 Kb
25 06-09-2016 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2016-2017 година за студиската програма Лабораториски Биоинжинер - Втор уписен рок .pdf 165 Kb
26 01-09-2016 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - УКИМ ВО АКАДЕМСКАТА 2016/17 ГОДИНА - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 392 Kb
27 25-08-2016 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
28 25-08-2016 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2016-17 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ, УКИМ - ПРВ УПИСЕН РОК .pdf 613 Kb
29 23-08-2016 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2016-2017 година за студиската програма Лабораториски Биоинжинер - Прв уписен рок .pdf 390 Kb
30 23-08-2016 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии во учебната 2016-2017 година за студиската програма Магистар по фармација - Прв уписен рок .pdf 461 Kb
31 08-07-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд .doc 28 Kb
32 23-06-2016 Информации за префрлување на студенти од други Универзитети и студенти кои сакаат да се префрлат од една во друга студиска програма во учебната 2016/17 година .pdf 202 Kb
33 22-06-2016 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - УКИМ ВО АКАДЕМСКАТА 2016/17 ГОДИНА .pdf 396 Kb
34 22-06-2016 Конкурс на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за запишување на студенти во прва година во учебната 2016/2017 година .pdf 297 Kb
35 15-12-2015 Префрлување на студенти од други Универзитети на Фармацевтскиот факултет во Скопје за летниот семестар во учебната 2015/16 година .docx 17 Kb
36 20-09-2015 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015-16 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ - УКИМ - ТРЕТ УПИСЕН РОК .pdf 684 Kb
37 21-09-2015 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015-16 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ТРЕТ УПИСЕН РОК
38 17-09-2015 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии во учебната 2015-2016 година за студиската програма Магистар по фармација - Трет уписен рок .pdf 376 Kb
39 17-09-2015 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2015-2016 година за студиската програма Лабораториски Биоинжинер - Трет уписен рок .pdf 377 Kb
40 16-09-2015 Слободни места на фармацевтски Факултет за трет уписен рок .docx 205 Kb
41 15-09-2015 Отворени се профилите за новите студенти 2015
42 10-09-2015 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС ВО УЧЕБНАТА 2015-2016 ГОДИНА .pdf 122 Kb
43 09-09-2015 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015-16 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ - УКИМ - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 684 Kb
44 09-09-2015 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015-16 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК
45 04-09-2015 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2015-2016 година за студиската програма Лабораториски Биоинжинер - Втор уписен рок .pdf 386 Kb
46 04-09-2015 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии во учебната 2015-2016 година за студиската програма Магистар по фармација - Втор уписен рок .pdf 382 Kb
47 27-08-2015 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - УКИМ ВО АКАДЕМСКАТА 2015/16 ГОДИНА - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 392 Kb
48 20-08-2015 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015-16 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ - УКИМ .pdf 684 Kb
49 20-08-2015 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2015-16 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ
50 18-08-2015 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв и втор интегриран циклус студии во учебната 2015-2016 година за студиската програма Магистар по фармација .pdf 2 Mb
51 18-08-2015 Прелиминарна ранг листа според резултати од успехот од средно образование за кандидатите кои конкурираа на Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус студии во учебната 2015-2016 година за студиската програма Лабораториски Биоинжинер .pdf 591 Kb
52 14-07-2015 Информации за префрлување на студенти од други Универзитети и студенти кои сакаат да се префрлат од една во друга студиска програма во учебната 2015/16 година .pdf 314 Kb
53 14-07-2015 Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во академската 2015/2016 година .pdf 174 Kb
54 22-06-2015 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - УКИМ ВО АКАДЕМСКАТА 2015/16 ГОДИНА .pdf 394 Kb
55 22-06-2015 Конкурс на УКИМ за запишување на студенти во прва година во учебната 2015/2016 година .pdf 722 Kb
56 19-09-2014 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА во УЧЕБНАТА 2014-15 на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ - ТРЕТ УПИСЕН РОК .pdf 573 Kb
57 19-09-2014 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2014-15 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ - ТРЕТ УПИСЕН РОК
58 17-09-2014 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР - ТРЕТ УПИСЕН РОК .pdf 378 Kb
59 17-09-2014 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА - ТРЕТ УПИСЕН РОК .pdf 379 Kb
60 16-09-2014 Генерирани се профилите на новозапишаните студенти
61 15-09-2014 Трет уписен рок за упис на студенти на Фармацевтски факултет .pdf 393 Kb
62 11-09-2014 КОНКУРС на УКИМ за ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ во учебната 2014-15 година .pdf 256 Kb
63 11-09-2014 КОНКУРС на УКИМ за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ во учебната 2014-15 година .pdf 415 Kb
64 11-09-2014 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС .pdf 121 Kb
65 09-09-2014 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА во УЧЕБНАТА 2014-15 на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 574 Kb
66 09-09-2014 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2014-15 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ - ВТОР УПИСЕН РОК
67 04-09-2014 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 382 Kb
68 04-09-2014 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 385 Kb
69 01-09-2014 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/15 ГОДИНА - ВТОР УПИСЕН РОК .pdf 392 Kb
70 21-08-2014 ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ПРВА ГОДИНА во УЧЕБНАТА 2014-15 на студиските програми на ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ .doc 349 Kb
71 21-08-2014 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2014-15 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ
72 19-08-2014 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР .pdf 164 Kb
73 19-08-2014 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА .pdf 187 Kb
74 30-05-2014 ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА НОВИ СТУДЕНТИ НА УКИМ - ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ ВО АКАДЕМСКАТА 2014/15 ГОДИНА .pdf 312 Kb
75 26-05-2014 Конкурс на УКИМ за запишување на студенти во прва година во учебната 2014/2015 година .pdf 696 Kb
76 06-05-2014 О Г Л А С - За прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје .pdf 97 Kb
77 07-04-2014 ЗАПОЗНАЈТЕ ГО УКИМ .pdf 396 Kb
78 12-09-2013 Информации за запишување на примените кандидати во втор рок на студиската програма Лабораториски биоинженер
79 10-09-2013 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР ВО ВТОРИОТ УПИСЕН РОК 2013/14
80 02-09-2013 КОНКУРС на УКИМ за ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ во учебната 20013-14 година
81 02-09-2013 ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС на УКИМ за упис на студенти во прва година 2013-14 во (ВТОР УПИСЕН РОК)
82 26-08-2013 ИНФОРМАЦИИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
83 26-08-2013 РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2012-13 ГОДИНА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ,, СКОПЈЕ
84 26-08-2013 ОДЛУКА ПО ПРИГОВОРИ НА ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ
85 23-08-2013 Прелиминарни ранг листи на кандидати примени на студиските програми на Фармацевтски факултет - МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА и ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР
86 22-08-2013 ОДЛУКА ПО ПРИГОВОРИ ПО РАНГ ЛИСТАТА СПОРЕД БОДОВИ ОД УСПЕХ
87 21-08-2013 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ
88 21-08-2013 РАНГ ЛИСТА СПОРЕД РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕХ ЗА КАНДИДАТИТЕ КОИ КОНКУРАА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА МАГИСТАР ПО ФАРМАЦИЈА
89 14-08-2013 ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА КАНДИДАТИТЕ – ИДНИ СТУДЕНТИ НА УКИМ
90 23-05-2013 Информации за запишување на студенти во ПРВА година во учебната 2013/14 година
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права