ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Насловна
  Датум  Оглас    
1 15-05-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Ивана Дукоска .docx 12 Kb
2 15-05-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Синан Ремзије Хода .doc 25 Kb
3 26-04-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Д-р Катерина Кубелка-Сабит .doc 23 Kb
4 26-04-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Љулзиме Балажи .doc 26 Kb
5 21-04-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Љубица Аџи Андов .doc 26 Kb
6 06-04-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Владо Петрушевски .doc 32 Kb
7 31-03-2017 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Игор Глигоров .doc 31 Kb
8 29-03-2017 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Андреа Митевска .docx 12 Kb
9 29-03-2017 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Гордана Гештаковска .docx 12 Kb
10 29-03-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Викторија Вељаноска .doc 24 Kb
11 27-03-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Теута Балидемај .doc 31 Kb
12 27-03-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Нора Цанхаси .doc 25 Kb
13 27-03-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Влатко Коколански .doc 23 Kb
14 27-03-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Симона Димчевска .doc 32 Kb
15 13-03-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Арлинда Хаџиу Зајми .doc 32 Kb
16 16-02-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Елена Спасеска Шапе .doc 31 Kb
17 28-12-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Розафа Колиќи .doc 23 Kb
18 28-12-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Стевче Ацевски .doc 26 Kb
19 23-12-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Петар Велкоски .doc 34 Kb
20 14-12-2016 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Тодор Шапов .doc 31 Kb
21 07-12-2016 Известување за предавање на д-р Надежда Апостолова, професор на Медицински факултет, Универзитет Валенсија на тема “Митотоксичноста како централен механизам на несаканите ефекти на анти-ХИВ лекот Ефавиренц” .pdf 157 Kb
22 02-12-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Јасмина Славковска .doc 31 Kb
23 29-11-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ДЕН НА ДЕВОТО
24 23-11-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Сузана Миле Вурмеска .doc 31 Kb
25 21-10-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Аида Лошај Шала .doc 32 Kb
26 10-10-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Пренвера Брезница-Селмани .docx 12 Kb
27 10-10-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Александар Ефтимов .docx 12 Kb
28 29-09-2016 Известување за назначено лице за информации од јавен карактер
29 26-09-2016 Соопштение за одбрана на магистерски труд- Мимоза Нухиу .doc 31 Kb
30 13-09-2016 Термин за внесување на оценки во индекс по предметот Основи на фармакологијата
31 13-07-2016 Соопштение за одбрана на магистерски труд- Зана Мустафа .doc 28 Kb
32 11-07-2016 Соопштение за одбрана на магистерски труд за Марија Капетановска .doc 24 Kb
33 16-06-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Магдалена Трајковска Стојевска .doc 31 Kb
34 09-06-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Ирма Глигорова .doc 31 Kb
35 07-06-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Магдалена Поп Трајкова Лазаревска .doc 31 Kb
36 25-05-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Снежана Коцевска .doc 31 Kb
37 12-05-2016 Оглас за прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје .pdf 190 Kb
38 22-04-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Ирина Блажевска .doc 31 Kb
39 03-03-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд-Милица Жугиќ Најденовска .doc 24 Kb
40 01-03-2016 Известување за промена на термин за колоквиум по предметот Анатомија .docx 10 Kb
41 19-12-2015 Соопштение .docx 15 Kb
42 15-12-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Ментор Хамиди .docx 11 Kb
43 15-12-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Сеља Фљореша .doc 28 Kb
44 01-12-2015 Известување за ден на дрвото (неработен ден)
45 13-11-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Јулијана Славе Поповска .doc 24 Kb
46 12-11-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Магдалена Јован Митевска .docx 13 Kb
47 12-11-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Никола Зоран Симоновски .doc 24 Kb
48 25-09-2016 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
49 23-09-2015 Соопштение
50 21-09-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Наташа Цане Вељановска .doc 24 Kb
51 09-09-2015 ИЗБОРНА НАСТАВА ОД ВТОР СЕМЕСТАР Втор циклус лабораториски биоинжињери .doc 29 Kb
52 20-07-2015 Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2015/2016 година
53 20-07-2015 ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ (Специјалистички и Магистерски студии)
54 23-06-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Роза Дамеска Марковска .doc 25 Kb
55 16-06-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Арлинда Дака Грапци .doc 24 Kb
56 15-06-2015 Соопштение за вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери - ДОПОЛНИТЕЛЕН СПИСОК 2 .pdf 176 Kb
57 05-06-2015 Соопштение за вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери - ДОПОЛНИТЕЛЕН СПИСОК .pdf 179 Kb
58 21-05-2015 Соопштение за вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери .pdf 206 Kb
59 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Марија Карапанџова .docx 14 Kb
60 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Никола Гешковски .docx 14 Kb
61 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Надица Матевска Гешковска .docx 14 Kb
62 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Ивана Цветковиќ .docx 14 Kb
63 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Лилјана Богдановска .docx 14 Kb
64 22-04-2015 Соопштение за таксени марки .pdf 193 Kb
65 03-04-2015 Соопштение за Проектот за доделување на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери
66 26-03-2015 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Емилија Василевска .doc 25 Kb
67 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Наталија Наков .doc 24 Kb
68 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Александра Капедановска Несторовска .doc 24 Kb
69 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Зорица Наумовска .doc 24 Kb
70 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Бујар Ќазими .doc 24 Kb
71 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Јелена Ацевска .doc 24 Kb
72 10-03-2015 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Данијела Таниќ Шаневски .doc 25 Kb
73 09-03-2015 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Венера Комони .doc 24 Kb
74 11-02-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Владимир Тодевски .doc 24 Kb
75 06-02-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Тања Петреска Ивановска .doc 24 Kb
76 29-12-2014 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Бети Ѓурѓиќ .doc 24 Kb
77 26-11-2014 Известување за потврди за редовни студенти за здравствено осигурување .docx 13 Kb
78 03-11-2014 Извештај за самоевалуација на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Фармацевтски факулетет во Скопје, за периодот 2010/11 - 2012/13 .pdf 968 Kb
79 14-10-2014 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Вања Шулевски
80 27-08-2014 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Т. Станкова .doc 24 Kb
81 25-08-2014 ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УКИМ, ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје ЗА УЧЕБНАТА 2014/15 година .pdf 767 Kb
82 11-06-2014 Европска AMGEN стипендија за Филип Илиевски
83 12-05-2014 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Адријана Торбовска .doc 23 Kb
84 20-03-2014 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Блерина Буши .doc 24 Kb
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права