ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Насловна
  Датум  Оглас    
1 15-12-2017 Завршната сметка на Фармацевтскиот факултет - Скопје за 2016 година
2 13-12-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 12 Kb
3 25-10-2017 ДОСТАПНА МОБИЛНОСТ ПРЕКУ CEEPUS МРЕЖАТА .pdf 311 Kb
4 19-10-2017 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Катерина Ангеловска .doc 31 Kb
5 19-10-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Јасмина Хаџиева .doc 32 Kb
6 12-10-2017 Известување за конкурсот од Фодација „Трајче Мукаетов“ .pdf 1 Mb
7 16-06-2017 Соопштение за префрлување на студенти во зимски семестар 2017/18 год .docx 18 Kb
8 15-05-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Ивана Дукоска .docx 12 Kb
9 15-05-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Синан Ремзије Хода .doc 25 Kb
10 26-04-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Д-р Катерина Кубелка-Сабит .doc 23 Kb
11 26-04-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Љулзиме Балажи .doc 26 Kb
12 21-04-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Љубица Аџи Андов .doc 26 Kb
13 06-04-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Владо Петрушевски .doc 32 Kb
14 31-03-2017 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Игор Глигоров .doc 31 Kb
15 29-03-2017 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Андреа Митевска .docx 12 Kb
16 29-03-2017 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Гордана Гештаковска .docx 12 Kb
17 29-03-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Викторија Вељаноска .doc 24 Kb
18 27-03-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Теута Балидемај .doc 31 Kb
19 27-03-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Нора Цанхаси .doc 25 Kb
20 27-03-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Влатко Коколански .doc 23 Kb
21 27-03-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Симона Димчевска .doc 32 Kb
22 13-03-2017 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Арлинда Хаџиу Зајми .doc 32 Kb
23 16-02-2017 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Елена Спасеска Шапе .doc 31 Kb
24 28-12-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Розафа Колиќи .doc 23 Kb
25 28-12-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Стевче Ацевски .doc 26 Kb
26 23-12-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Петар Велкоски .doc 34 Kb
27 14-12-2016 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Тодор Шапов .doc 31 Kb
28 07-12-2016 Известување за предавање на д-р Надежда Апостолова, професор на Медицински факултет, Универзитет Валенсија на тема “Митотоксичноста како централен механизам на несаканите ефекти на анти-ХИВ лекот Ефавиренц” .pdf 157 Kb
29 02-12-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Јасмина Славковска .doc 31 Kb
30 29-11-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ДЕН НА ДЕВОТО
31 23-11-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Сузана Миле Вурмеска .doc 31 Kb
32 21-10-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Аида Лошај Шала .doc 32 Kb
33 10-10-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Пренвера Брезница-Селмани .docx 12 Kb
34 10-10-2016 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - Александар Ефтимов .docx 12 Kb
35 29-09-2016 Известување за назначено лице за информации од јавен карактер
36 26-09-2016 Соопштение за одбрана на магистерски труд- Мимоза Нухиу .doc 31 Kb
37 13-09-2016 Термин за внесување на оценки во индекс по предметот Основи на фармакологијата
38 13-07-2016 Соопштение за одбрана на магистерски труд- Зана Мустафа .doc 28 Kb
39 11-07-2016 Соопштение за одбрана на магистерски труд за Марија Капетановска .doc 24 Kb
40 16-06-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Магдалена Трајковска Стојевска .doc 31 Kb
41 09-06-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Ирма Глигорова .doc 31 Kb
42 07-06-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Магдалена Поп Трајкова Лазаревска .doc 31 Kb
43 25-05-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Снежана Коцевска .doc 31 Kb
44 12-05-2016 Оглас за прием на кандидати за специјализации на УКИМ Фармацевтски факултет - Скопје .pdf 190 Kb
45 22-04-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Ирина Блажевска .doc 31 Kb
46 03-03-2016 Соопштение за одбрана на специјалистички труд-Милица Жугиќ Најденовска .doc 24 Kb
47 01-03-2016 Известување за промена на термин за колоквиум по предметот Анатомија .docx 10 Kb
48 19-12-2015 Соопштение .docx 15 Kb
49 15-12-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Ментор Хамиди .docx 11 Kb
50 15-12-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Сеља Фљореша .doc 28 Kb
51 01-12-2015 Известување за ден на дрвото (неработен ден)
52 13-11-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Јулијана Славе Поповска .doc 24 Kb
53 12-11-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Магдалена Јован Митевска .docx 13 Kb
54 12-11-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Никола Зоран Симоновски .doc 24 Kb
55 25-09-2016 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
56 23-09-2015 Соопштение
57 21-09-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Наташа Цане Вељановска .doc 24 Kb
58 09-09-2015 ИЗБОРНА НАСТАВА ОД ВТОР СЕМЕСТАР Втор циклус лабораториски биоинжињери .doc 29 Kb
59 20-07-2015 Конкурс за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2015/2016 година
60 20-07-2015 ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ (Специјалистички и Магистерски студии)
61 23-06-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Роза Дамеска Марковска .doc 25 Kb
62 16-06-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Арлинда Дака Грапци .doc 24 Kb
63 15-06-2015 Соопштение за вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери - ДОПОЛНИТЕЛЕН СПИСОК 2 .pdf 176 Kb
64 05-06-2015 Соопштение за вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери - ДОПОЛНИТЕЛЕН СПИСОК .pdf 179 Kb
65 21-05-2015 Соопштение за вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери .pdf 206 Kb
66 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Марија Карапанџова .docx 14 Kb
67 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Никола Гешковски .docx 14 Kb
68 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Надица Матевска Гешковска .docx 14 Kb
69 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Ивана Цветковиќ .docx 14 Kb
70 07-05-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Лилјана Богдановска .docx 14 Kb
71 22-04-2015 Соопштение за таксени марки .pdf 193 Kb
72 03-04-2015 Соопштение за Проектот за доделување на вредносни бонови - ваучери за набавување на таблет компјутери
73 26-03-2015 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Емилија Василевска .doc 25 Kb
74 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Наталија Наков .doc 24 Kb
75 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Александра Капедановска Несторовска .doc 24 Kb
76 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Зорица Наумовска .doc 24 Kb
77 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Бујар Ќазими .doc 24 Kb
78 26-03-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Јелена Ацевска .doc 24 Kb
79 10-03-2015 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Данијела Таниќ Шаневски .doc 25 Kb
80 09-03-2015 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Венера Комони .doc 24 Kb
81 11-02-2015 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Владимир Тодевски .doc 24 Kb
82 06-02-2015 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Тања Петреска Ивановска .doc 24 Kb
83 29-12-2014 Соопштение за одбрана на докторска дисертација - М-р Бети Ѓурѓиќ .doc 24 Kb
84 26-11-2014 Известување за потврди за редовни студенти за здравствено осигурување .docx 13 Kb
85 03-11-2014 Извештај за самоевалуација на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ - Фармацевтски факулетет во Скопје, за периодот 2010/11 - 2012/13 .pdf 968 Kb
86 14-10-2014 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Вања Шулевски
87 27-08-2014 Соопштение за одбрана на специјалистички труд - Т. Станкова .doc 24 Kb
88 25-08-2014 ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УКИМ, ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ - Скопје ЗА УЧЕБНАТА 2014/15 година .pdf 767 Kb
89 11-06-2014 Европска AMGEN стипендија за Филип Илиевски
90 12-05-2014 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Адријана Торбовска .doc 23 Kb
91 20-03-2014 Соопштение за одбрана на магистерски труд - Блерина Буши .doc 24 Kb
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права