ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Студенти
  Датум  Оглас    
1 18-08-2017 Известување за испит Неорганска хемија за фарм, и Општа и неорганска хемија, 21,08,2017 - корегиран термин .doc 28 Kb
2 18-08-2017 Запишување на зимски семестар 2017/2018 година .doc 77 Kb
3 18-08-2017 Известување за испит (Неорганска хемија за фарм., Општа и неорганска хемија 21.08.2017) - список на студенти по предавални .doc 200 Kb
4 16-08-2017 Резулттаи од ФТА завршна вежба
5 26-07-2017 Резултати од испитит Издавање на лекови и комуникација (јунска сесија 2017 )
6 25-07-2017 КОНКУРС за програмата ЕРАЗМУС+ .pdf 211 Kb
7 14-07-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТА ИСПИТНА СЕСИЈА (Септемвриска) во учебната 2016-2017 година .docx 14 Kb
8 13-07-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 1 јуни 2017
9 07-07-2017 оцена
10 06-07-2017 Оценки по Аналитичка хемија и Техники за подготовка на примероци за анализа
11 04-07-2017 Резултати од практичен испит фармацевтска ботаника одржан на 3ти јули 2017
12 04-07-2017 Резултати по предметот Екстракциј и изолација на природни производи јуни 21 2017 .xlsx 10 Kb
13 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Лабораториски Биоинженери .pdf 513 Kb
14 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Магистри по Фармација .pdf 516 Kb
15 02-07-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника за генерација 2015 .xls 26 Kb
16 28-06-2017 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ КОЗМЕТОЛОГИЈА
17 28-06-2017 Резултати од испитот по предметот ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ .pdf 101 Kb
18 22-06-2017 Резултати од првиод дел од испитот фармацевтска хемија 2 - јуни 2017 .pdf 207 Kb
19 21-06-2017 Резултати од делумниот испит по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .doc 51 Kb
20 21-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .docx 12 Kb
21 21-06-2017 Соопштение за теренска настава по предметот фармацевтска ботаника .doc 30 Kb
22 20-06-2017 Rezultati od ispitot po predmetot fitoterapija! .doc 30 Kb
23 19-06-2017 Резултати од практичен испит Лаб.техники 1 и 2 .doc 40 Kb
24 19-06-2017 Izvestuvanje za usniot ispit po predmetot Farmakognozija!!!
25 19-06-2017 Резултати од испитот ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
26 19-06-2017 Известување за студентот со индекс бр. 3333 за ФТ-напреден курс
27 19-06-2017 Резултати од усмен испит ОФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
28 19-06-2017 Резултати од практичен испит ФХ3 полагано на 16.06.2017 .xls 25 Kb
29 16-06-2017 Резултати од практичен испит полагано по ФХ 1на 16.06.2017 .xls 25 Kb
30 16-06-2017 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА .docx 11 Kb
31 16-06-2017 ОЦЕНКИ ОСНОВИ НА ФТ и ФТ
32 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Органска хемија применета во фармација (14.06.2017)
33 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (14.06.2017)
34 15-06-2017 Резултати од испитот Користење на литература и база на податоци полаган на 15.06.2017 .docx 11 Kb
35 15-06-2017 Резултати од испитот по прдметот фармакогнозија - нова програма .docx 12 Kb
36 15-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 11 Kb
37 14-06-2017 Термин за испити Козметологија, Современи системи и Стерилни техники
38 14-06-2017 3703 да донесе пријава за Фармацевтска технологија
39 14-06-2017 Студентот со индекс број 3673 да се јави кај Проф. Главаш
40 14-06-2017 Резултати од испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА kajГлаваш и Симоноска
41 13-06-2017 Испитни прашања КОЗМЕТОЛОГИЈА .docx 12 Kb
42 13-06-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија кај проф. Главаш Додов и доц. Симоноска Црцаревска
43 12-06-2017 Распоред за устен испит по ФТ-НК закажан за 14.06.2017 .xlsx 11 Kb
44 10-06-2017 Резултати од практичен испит по основи на лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .xlsx 9 Kb
45 09-06-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија и Храна и исхрана .pdf 55 Kb
46 09-06-2017 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фитохемија (16 мај 2017) .docx 15 Kb
47 09-06-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
48 08-06-2017 ВАЖНО!!!! Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија (09. 06. 2017 год, 12 часот) .docx 37 Kb
49 08-06-2017 Финален распоред за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија .pdf 71 Kb
50 07-06-2017 Резултати од усен испит Основи на ФТ кај доц. Маја Симоноска Црцаревска
51 06-06-2017 Резултати од испит по ФИФБИ I одржан на 9.5.2017
52 06-06-2017 Информација за студентите што полагаа Основи на ФТ кај проф. Главаш
53 06-06-2017 Потпис по аналитичка хемија
54 05-06-2017 Прелиминарен распоред за полагање на устен испит оп Биофармација .docx 13 Kb
55 02-06-2017 Известување за термини за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија
56 01-06-2017 Одбрана на проекти КОЗМЕТОЛОГИЈА
57 01-06-2017 Распоред за полагање практичен испит по Аналитичка хемија .docx 19 Kb
58 01-06-2017 Термин за испит по Стерилни техники и нивна примена
59 01-06-2017 Потписи по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
60 01-06-2017 Распоред за усмен испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 10 Kb
61 01-06-2017 Термин за потпис и оцена во индекс по предметот Хигиена .pdf 54 Kb
62 31-05-2017 Промена на термин за Усен испит Основи на фармацевтска технологија
63 30-05-2017 Известување за потписи од Институт за фармакогнозија (фитохемија, основи на фитотерапија, испитување на растителни дроги)
64 30-05-2017 Известување за одложување на термин за одбрана на проекти по ФТ кај доц. Гешковски
65 29-05-2017 Распоред за одбрана на проекти ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .docx 11 Kb
66 29-05-2017 Термин за потписи во индекс по Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ и Токсиколошки форензични анализи .pdf 57 Kb
67 29-05-2017 Распоред за усен испит Основи на фармацевтскја технологија .docx 14 Kb
68 29-05-2017 Потпис ФХ2
69 29-05-2017 Известување за промена на терминот на полагање на практичен испит по Основи на имунологија и Базична имунологија
70 29-05-2017 Промена на термин за практичен испит по предметот фармацевтска ботаника за генерација 2015
71 29-05-2017 Соопштение за хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
72 26-05-2017 Резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија .docx 15 Kb
73 25-05-2017 Известување за практичен испит по ФТ
74 23-05-2017 Известување за проектот CEKA PharmTech финансиран од мрежата на CEEPUS
75 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
76 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија 23 мај 2017 .docx 18 Kb
77 23-05-2017 За потпис Фармакоинформатика и Вовед во клиничка
78 23-05-2017 Практичен испит Основи на фармацевтска технологија промена на време
79 22-05-2017 Известување за термин за практичен испит по Биофармација
80 22-05-2017 Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс .pdf 57 Kb
81 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
82 22-05-2017 Соопштение за проекти по ФТ
83 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017 .docx 17 Kb
84 20-05-2017 Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
85 19-05-2017 Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
86 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017 .docx 17 Kb
87 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017 .docx 19 Kb
88 19-05-2017 Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017 .docx 22 Kb
89 19-05-2017 За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
90 18-05-2017 Втор термин за колоквирање ФТ
91 18-05-2017 Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија .docx 12 Kb
92 18-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017 .docx 15 Kb
93 18-05-2017 Промени во Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија .docx 28 Kb
94 17-05-2017 Термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
95 15-05-2017 Резултати од вториот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
96 12-05-2017 Соопштение за втор колоквиум по предметот Фитохемија
97 12-05-2017 Колоквирање на вежби по Аналитичка хемија .docx 12 Kb
98 11-05-2017 Колоквирање на вежби по предметот Фармацевтска технологија
99 08-05-2017 Термин за вежби по Фармацевтска технологија 9.5.2017
100 05-05-2017 Известување за настава по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 62 Kb
101 04-05-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА (Јунска) во учебната 2016-2017 година
102 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фитохемија
103 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
104 27-04-2017 Известување за распоред на презентации по предметот Токсикологија .pdf 226 Kb
105 24-04-2017 Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .pdf 186 Kb
106 21-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
107 13-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
108 07-04-2017 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
109 06-04-2017 Дополнителен термин за предавање Козметологија
110 06-04-2017 Теми за семинари по предметот Козметологија .docx 13 Kb
111 03-04-2017 Известување за настава по Токсикологија .pdf 62 Kb
112 31-03-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година .docx 15 Kb
113 29-03-2017 Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
114 28-03-2017 СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
115 28-03-2017 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
116 28-03-2017 Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
117 27-03-2017 Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 35 Kb
118 27-03-2017 Известување за почеток на настава Хигиена .pdf 35 Kb
119 27-03-2017 Известување за настава Токсикологија .pdf 32 Kb
120 27-03-2017 Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
121 23-03-2017 Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери .pdf 233 Kb
122 23-03-2017 Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .xlsx 11 Kb
123 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
124 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс
125 27-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Хигиена (со измена)
126 20-03-2017 СООПШТЕНИЕ за ПРВ КОЛОКВИУМ по ОРГАНСКА ХЕМИЈА-ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ (ЛБИ)
127 20-03-2017 Вовед во клиничка фармација-соопштение за настава на 22.03.2017
128 17-03-2017 Почеток на настава Козметологија
129 14-03-2017 Соопштение по предметот фитохемија .docx 13 Kb
130 13-03-2017 Прв колоквиум по Аналитичка хемија
131 13-03-2017 Соопштение во врска со вежбите по предметот Основи на физичка хемија (студ. Лаб. биоинж)
132 11-03-2017 Вежба 1-Големина на честички за маг. био. инж. .docx 1 Mb
133 10-03-2017 Клиничка фармација и терапевтици- термин за писмен дел од испит .pdf 134 Kb
134 10-03-2017 Групи за вежби по предметот Вовед во Клиничка Фармација .xlsx 12 Kb
135 07-03-2017 ЛАБОРАТОРИСКИБИО ИНЖЕЊЕРИ - РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ И ЗАВРШНАТА ВЕЖБА .xls 58 Kb
136 03-03-2017 Резултати од полагањето по предметот Користење на литература и бази на податоци- јануарска сесија 2017 .xlsx 11 Kb
137 28-02-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
138 28-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
139 27-02-2017 Нов распоред по групи за практична настава по ФТ .xlsx 12 Kb
140 27-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
141 23-02-2017 Резултати од испитот по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан во Јануарска-февруарска испитна сесија .pdf 207 Kb
142 23-02-2017 Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 17 Kb
143 22-02-2017 Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
144 21-02-2017 Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика .docx 10 Kb
145 21-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
146 21-02-2017 Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника
147 21-02-2017 Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
148 13-02-2017 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
149 13-02-2017 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017 .docx 24 Kb
150 13-02-2017 Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .pdf 33 Kb
151 13-02-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
152 13-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
153 13-02-2017 Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери
154 10-02-2017 Известување за повторно полагање на завршен усен испит по Биофизика за Магистри по Фармација
155 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
156 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсикологија .pdf 33 Kb
157 09-02-2017 Резултати од усмен испит ФТ-напреден курс кај Симоноска и Главаш .docx 12 Kb
158 08-02-2017 Патофизиологија- резултати од испитот, одржан на 6.2.2017
159 08-02-2017 Резултати од испит Анализи во животна средина и мониторинг одржан на 06.02.2017 .pdf 35 Kb
160 08-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА- одговорен наставник Доц.д-р. Стерјев .pdf 327 Kb
161 07-02-2017 Практична настава- Клиничка фармација и терапевтици- Соопштение за групата распределена во Специјална болница Филип II
162 06-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПATA РАСПРЕДЕЛЕНА НА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
163 05-02-2017 Индекси за потпис и оцена по предметите: Фитотерапија_напреден курс, Фармакогноизија (сите програми), Основи на фитотерапија, Испитување и анализа на природни производи, Екстракција и изолација на природни производи и Испитување на етерични масла и ароматични суровини
164 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогнозија_стара програма_26јануари2017 .doc 33 Kb
165 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогноизја_26 јануари 2017 .doc 86 Kb
166 05-02-2017 Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни состојки_27јануари2017 .doc 40 Kb
167 03-02-2017 Информација за потпис и оценки по ФТ-НК и Биофармација
168 02-02-2017 Klinichka farmacija - turnus na kliniki (Revmatologija i Gastro)
169 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Досие на фармацевтска грижа- .pdf 256 Kb
170 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Структура на случаи - .pdf 120 Kb
171 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПИТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ ВО Специјална болница за хируршки болести Филип 2, Приватна општа болница Ремедика и Универзитетска клиника за дигестивна хирургија .pdf 352 Kb
172 02-02-2017 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни производи .docx 21 Kb
173 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Лабораториски биоинженери
174 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација
175 01-02-2017 Список на студенти и распоред по кој ќе се одвива завршниот дел од испитот ФХ2
176 01-02-2017 Распоред за полагање практичен испит по АХ .docx 18 Kb
177 01-02-2017 Студенти за усно полагање по предметот Фармакогнозија од 26 јануари 2017
178 01-02-2017 Термин за оцени во индекс за предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
179 01-02-2017 Оцени фармацевтска технологија .docx 12 Kb
180 01-02-2017 Оцени по Основи на фармацевтска технологија
181 31-01-2017 Термин за испит по Лабораториски пресметки за јануарско-февруарска испитна сесија 2017 (студ. програма Лаб. биоинжинер)
182 27-01-2017 Промена на термини за испит по ФТ
183 26-01-2017 Промени во термин за хербариуми по предметот фармацевтска ботаника
184 25-01-2017 Распоред и термин за полагање на испит по ФТ-НК .xlsx 11 Kb
185 24-01-2017 Резултати од полагање на практичен испит по предметот Фитохемија .docx 22 Kb
186 24-01-2017 Известување за оцени во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 35 Kb
187 24-01-2017 Клиничка фармација и терапевтици- распоред за практична настава по клиники .pdf 360 Kb
188 23-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Биофармација на 26.01.2017 .pdf 69 Kb
189 23-01-2017 POTVRDETE PRISUSTVO NA USMEN ISPIT FT ADVANCED .docx 12 Kb
190 23-01-2017 Термини за испит по ФТ .xlsx 9 Kb
191 23-01-2017 Промена во термин за увид во практичните испити по предметите: Фарамкогнозија, Основи на фармација, општа и клеточна биологија и општа биологија
192 22-01-2017 Известување во врска со резултати од испит по предметот Вовед во фармација
193 20-01-2017 Соопштение за испит по ФТ
194 20-01-2017 РЕЗУЛТАТИ - ЗАВРШНА ВЕЖБА FT ADVANCED .docx 11 Kb
195 19-01-2017 Резултати од практични испити по предметите: Основи на фармацевтска биологија, Општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 143 Kb
196 17-01-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (16 јануари 2017 - понеделник) .docx 29 Kb
197 16-01-2017 Увид во резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија
198 16-01-2017 Усмен испит основи на фармацевтска технологија по наставници .docx 14 Kb
199 16-01-2017 Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биофармација на 17.01
200 11-01-2017 Список на студенти кои полагаат практичен испит по предметот Фитохемија на 17 јануари 2017 .docx 18 Kb
201 11-01-2017 Промени во Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија на 17 јануари 2017 .docx 19 Kb
202 11-01-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 16 јануари 2017 .docx 23 Kb
203 11-01-2017 Нови Промени во Термини за полагање на практични испити по предметите: Општа и клеточна биологија, Општа биологија и Основи на фармацевтска биологија на 16 јануари 2017 .docx 44 Kb
204 10-01-2017 Термин за испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) што ќе се оддржи на 16.01.2017
205 09-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе се оддржи на 16.01.2017 (студ. програма Магистер по фармација) .doc 269 Kb
206 04-01-2017 Промена на термин за повторување на завршната вежба по предметот Фармацевтско-технолошки анализи
207 03-01-2017 Резултати од испитот по Комбинаториска хемија (лаб. биоинженери) (23.12.2016)
208 28-12-2016 резултати од завршна вежба по Фармацевтско технолошки анализи .docx 12 Kb
209 26-12-2016 потписи Стерилни техники и нивна примена
210 26-12-2016 потписи Основи на фармацевтска технологија
211 23-12-2016 Практичен испит по предметите Органска хемија применета во фармација, Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
212 23-12-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА- Дефинитивен термин за практичен испит
213 23-12-2016 Известување за студентите кои слушаат КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
214 23-12-2016 Контрола на квалитет на козметички производи - оценки
215 23-12-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 2 (15.12.2016)
216 23-12-2016 Термин за колоквирање на вежби по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
217 23-12-2016 Известување за потписи по предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
218 22-12-2016 Колоквирање и консултации за вежби Основи на фармацевтска технологија
219 21-12-2016 Известување за потписи по предметите од Институт за Фармакогнозија (Фармакогнозија, Фитотерапија-напреден курс, Испитување и анализа на ПП, Екстракција и изолација на ПП, Испитување и анализа на етерични масла и ароматични суровини)
220 21-12-2016 Префрлање на студенти во летен семестар во учебната 2016/2017година .docx 17 Kb
221 20-12-2016 Известување за потпис во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
222 20-12-2016 ПРОМЕНА НА ТЕМИНИ за полагање на ПРАКТИЧЕН испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 и медицинска хемија
223 20-12-2016 Термин за втор колоквиум и потпис по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
224 19-12-2016 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
225 19-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
226 19-12-2016 The International PhD Program of the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg .pdf 313 Kb
227 16-12-2016 Список на студенти кои полагаат втор дел од испитот по предметот Фармакоинформатика од 05-06.12.2016
228 16-12-2016 Rezultati farmakoinformatika .docx 12 Kb
229 16-12-2016 Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар 2016/2017 година .docx 24 Kb
230 15-12-2016 Термин за Лабораториско пресметки (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
231 14-12-2016 Известување за одбрана на проекти по Биофармација на 16.12
232 14-12-2016 ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ по предметите МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, 3 МЕДИЦИНСКАХЕМИЈА
233 14-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
234 10-12-2016 Известување за испит по ФИФБИ1 и 2 од програмата за Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата
235 09-12-2016 Известување за почеток на наставата по изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
236 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Катерина Калкова
237 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Есин Али
238 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Гордана Ристовска
239 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Богдана Нешиќ
240 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Ана Ефтоска
241 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Рејхан Емин
242 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Филип Богдановски
243 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Хаџер Шабан
244 06-12-2016 Резултати од испит по Фармацевтски инженерство и фармацевтско биоинженерство 2 .xlsx 8 Kb
245 05-12-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по предметот Храна и исхрана за 09.12.2016 .pdf 202 Kb
246 02-12-2016 Патофизиологија - информација за резултатите од завршната вежба
247 02-12-2016 Микробиологија- теми за семинарски .docx 11 Kb
248 02-12-2016 Медицинска хемија- известување за термин за настава на 05.12.2016
249 02-12-2016 ODBRANA NA PROEKTI EKSPERIMENTALEN DIZAJN (ZV FT ADVANCED)
250 01-12-2016 Предавање по Основи на фармацевтска технологија
251 29-11-2016
252 29-11-2016 FT Advanced PBL za Petok 2.12.2016 .rar 738 Kb
253 29-11-2016 Соопштение за ДЕН НА ДРВОТО
254 29-11-2016 Известување за настава по предметот Интеракција: лек-храна предвидена за ден 30.11.2016 .pdf 36 Kb
255 28-11-2016 Известување за изведување на вежбите по предметот Биофармација на 29.11
256 25-11-2016 Eksperimentalen dizajn - vezbi - proekti
257 25-11-2016 FT Advanced PBL за Понеделник, 28.11.2016 .rar 928 Kb
258 23-11-2016 Патофизиологија - информација за распоредот за предавања, за завршната вежба и К2
259 21-11-2016 Известување за промена на термин за Вежба бр.8 по Биофармација
260 18-11-2016 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 11 Kb
261 17-11-2016 Известување за подготовка на проектни теми по Биофармација .rar 21 Kb
262 16-11-2016 PBL-i za predavanjeto Biofarmacija na 22.11
263 16-11-2016 PBL za predavanjeto FT Advanced na 21.11.2016
264 10-11-2016 Вежба бр. 5 (Корени-Ризоми и Кори) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
265 10-11-2016 Вежба бр. 4 (Листови) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
266 10-11-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА-известување за настава за 14.11.2016
267 09-11-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
268 07-11-2016 Вежби по Биофармација
269 07-11-2016 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
270 07-11-2016 Вежби Основи на фармацевтска технологија
271 01-11-2016 VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN .xlsx 17 Kb
272 01-11-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
273 26-10-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
274 19-10-2016 Термин за Вежба бр.5 по Биофармација
275 19-10-2016 Spisoci za kolokvium mikromiologija .xlsx 18 Kb
276 19-10-2016 Анкета - истражување за Студентските правобранители на државните универзитети
277 18-10-2016 Известување за термин за колоквиум по Микробиологија со паразитологија
278 17-10-2016 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA NA 21.10.2016 .docx 13 Kb
279 17-10-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
280 14-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација М-р нова - информација за промена во распоредот на теоретската настава
281 14-10-2016 Известување за почеток на настава по Труење: превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
282 13-10-2016 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
283 13-10-2016 Известување за термин за одржување на вежби по предметот Основи на Фармацевтска технологија
284 13-10-2016 Вежба бр. 3 Херби по предметот фармакогнозија .doc 1002 Kb
285 12-10-2016 Информација за предавања и практични вежби по предметот Општа биологија за лабораториски биоинжењери
286 11-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација МР- промена во распоредот за предавања и информација за содржината на првиот колоквиум
287 05-10-2016 Предавање ОРГАНСКА ХЕМИЈА ПРИМЕНЕТА ВО ФАРМАЦИЈА (06.10.2016)
288 05-10-2016 esei FT ADVANCED (FT Napreden kurs) .docx 27 Kb
289 04-10-2016 ПБЛ-2 и 3 ФТ-НК; список за есеи .rar 5 Mb
290 04-10-2016 Промена на термин за вежби по Основи на Фармацевтска технологија за 6 и 13.10.2016 (отворете директно attachment) .docx 10 Kb
291 30-09-2016 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
292 30-09-2016 Вежба бр. 2 по предметот Фармакогнозија (Цветови и плодови) .pdf 2 Mb
293 29-09-2016 Индекси за оценка по ФТ-НК
294 27-09-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА
295 27-09-2016 Резултати од испит Фармацевтско-технолошки анализи (септемвриска сесија 2016)
296 26-09-2016 Известување за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
297 26-09-2016 Информација за вежби Фармакогнозија (Вежба бр. 1 - Скробови) .pdf 661 Kb
298 26-09-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ( 16.09.2016)
299 26-09-2016 Резултати од испит по Биофармација - стара програма одржан на 07.09.16
300 25-09-2016 Неофицијални групи за практична настава по ФТ-НК - важат само за 26.09.2016 (понеделник) .xlsx 13 Kb
301 25-09-2016 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
302 22-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по Биофармација
303 20-09-2016 Резултати од теоретскиот испит по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
304 19-09-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
305 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларни и имунолошки анализи
306 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларна биологија и генетика
307 19-09-2016 Известување за почеток на практична настава по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика
308 19-09-2016 Почеток на настава Фармацевтско-технолошки анализи
309 19-09-2016 Упис на изборни предмети
310 16-09-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
311 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ИНФОРМАЦИИ ЗА БОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ .doc 39 Kb
312 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 2016 - ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЈА, РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА .xls 31 Kb
313 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ .xls 30 Kb
314 15-09-2016 Соопштение за почеток на наставата по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
315 15-09-2016 Индекси за потпис по предметот ФТ
316 15-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по предметот ФТ-НК
317 14-09-2016 Почеток на настава и вежби ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
318 14-09-2016 Соопштение за почеток на теоретска настава по предметот ФТ-НК
319 14-09-2016 Известување за оценки по предметот Користење на литература и бази на податоци
320 13-09-2016 Po predmetot Socijalna Farmacija i metodologija site studenti koli polagale junska i avgustovska sesija 2016 da donesat indeksi za potpis i ocena na 14.09.2016 do 11H vo farmakoinformativniot centar
321 13-09-2016 Распоред за полагање на завршниот дел од испитот Фармацевска Хемија 2 ке се одржи на 16.09.2016
322 13-09-2016 Термин за оцени по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
323 13-09-2016 Промена на термин за полагање на ФТ кај Проф. д-р Славеска Раички
324 13-09-2016 Распоред за полагање устен испит по ФТ на 14.9.2016 .xlsx 11 Kb
325 12-09-2016 Ocenki i potpisi po Socijalna Farmacija na 14.09.2016
326 12-09-2016 Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање, оддржан на 7.09.2016 .pdf 360 Kb
327 09-09-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 23.08.2016
328 09-09-2016 Распоред за полагање на усмен дел од испитот Основи на фармацевтска технологија на 12.09.2016 .pdf 42 Kb
329 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фитотерапија .docx 14 Kb
330 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни состојки (биоинженери) .docx 13 Kb
331 07-09-2016 Резултати од практичен испит по Базична имунологија (07.09.2016) .pdf 40 Kb
332 07-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија .docx 12 Kb
333 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ивана Николова
334 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Мелиха Чековиќ
335 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Наџије Дерала
336 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ирина Божиновска
337 05-09-2016 Табели - изотонизација .pdf 1 Mb
338 02-09-2016 Термин за хербариум (7-ми септември 2016)
339 02-09-2016 Оцени по предметот Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
340 01-09-2016 Распоред на полагање на з.в. по Биофармација на 02.09 .xlsx 10 Kb
341 01-09-2016 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 23.08.2016 .docx 20 Kb
342 31-08-2016 Увид на резултати по предметите Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици .docx 11 Kb
343 31-08-2016 Резултати од испитот по Биофизика за магистри и лабораториски биоинженери .doc 41 Kb
344 30-08-2016 Резултати од испит Пребарување на литература ( 26.08.2016)
345 29-08-2016 Термин за хербариум, 2ри септември, петок
346 29-08-2016 Резултати од практичниот испит по предметите Општа и клеточна биологија (магистри) и Општа билогија (биоинженери) .xls 28 Kb
347 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Медицинска хемија .docx 14 Kb
348 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 3 .docx 15 Kb
349 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 .docx 15 Kb
350 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .docx 15 Kb
351 24-08-2016 Известување за резултати од ЗВ по Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи .pdf 221 Kb
352 23-08-2016 Термин за прктичен испит по ФТ
353 23-08-2016 Соопштение за студентите кои ќе полагаат испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 .docx 11 Kb
354 23-08-2016 СООПШТЕНИЕ за полагање на предметот ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 за студенти кои го немаат положено ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ
355 23-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 24.08.2016 .doc 26 Kb
356 22-08-2016 Термин за одржување на практичен испит по Фармакогнозија и фитохемија (23 август 2016, вторник)
357 22-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 23.08.2016 .docx 12 Kb
358 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и општа биологија (22 август 2016, понеделник) .doc 66 Kb
359 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (22 август 2016, понеделник) .doc 111 Kb
360 19-08-2016 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2016/2017 година .pdf 164 Kb
361 17-08-2016 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија .docx 11 Kb
362 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија-теоретски основи и Лабораториски курс од органска хемија (лабораториски биоинженери)
363 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија и Биоорганска хемија за фармацевти
364 15-08-2016 Патофизиологија - авг-сеп. сесија, испит за студентите по Фармација и Лаб-биоинжињери, 16.8.2016
365 15-08-2016 Соопштение за ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
366 10-08-2016 Известување за термин за завршна вежба по предметите, Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи и Токсиколошки форензични анализи .pdf 37 Kb
367 19-07-2016 Резултати од испитот Фармацевтско-технолошки анализи - јуни 2016 .docx 12 Kb
368 01-07-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација
369 28-06-2016 Известување за запишување на зимски семестар 2016/2017 година .doc 71 Kb
370 27-06-2016 Пријавување на испити за Августовско -Септемвриска испитна сесија .docx 15 Kb
371 27-06-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
372 25-06-2016 Распоред за устен испит по ФТ .xlsx 10 Kb
373 24-06-2016 Резултати од испит Фармакоекономија
374 23-06-2016 Индекси за потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
375 21-06-2016 Патофизиологија и лабораториски биоинжињери - резултати од испитот, 16.6.2016 .xls 23 Kb
376 20-06-2016 Распоред на студенти за полагање на испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 23 Kb
377 16-06-2016 Резулати од испитот по испитот по Лабораториско сметање оддржан на 13.06.2016 (студ. програма Лаб. биоинжинер) .pdf 361 Kb
378 14-06-2016 Термин за оцени за предметите Инструментални фарм.анализи, Лаб.техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 27 Kb
379 14-06-2016 Термин за оценки во индекс за предметите Физичка хемија за фармацевти, Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
380 13-06-2016 Промена на термин за полагање усен испит ОФТ кај Проф. Главаш
381 13-06-2016 Zavrsen del od ispitot FH2 .xlsx 20 Kb
382 13-06-2016 Термин за оцени во индекс за предметите Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и ГМХ .pdf 36 Kb
383 13-06-2016 Известување за термин за испитот по Анатомија
384 13-06-2016 Увид во колоквиум Фармацевтска технологија
385 12-06-2016 Список на студенти за усен испит по предметот Фармакогнозија за 15 јуни 2016 .doc 29 Kb
386 11-06-2016 Резултатите од втор колоквиоу по предметот Фармацевтска технологија
387 10-06-2016 Распоред на студенти за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 24 Kb
388 10-06-2016 Распоред за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија во јунскиот испитен рок .docx 19 Kb
389 10-06-2016 резултати од практичен испит по Базична имунологија (08.06.2016) .pdf 41 Kb
390 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (08.06.2016) .pdf 41 Kb
391 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молкуларна биологија и генетика (лаб.био.) 08.06.2016 .pdf 40 Kb
392 08-06-2016 Известување за оценки по предметот ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
393 07-06-2016 Термин за завшна вежба по ФТ
394 07-06-2016 Известување за оцени по Основи на фармакологија
395 07-06-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,3, Медицинска хемија, пребарување на литература, Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици.
396 30-05-2016 Теренска настава по предметот Фармацевтска ботаника .doc 57 Kb
397 28-05-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ И КОМПЛЕТНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА одржан на 17.0.5.2016
398 27-05-2016 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија .pdf 412 Kb
399 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (Симона Димчевска)
400 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (доц. Гешковски)
401 25-05-2016 Дополнителни термини за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
402 24-05-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
403 23-05-2016 Распоред за одбрана на проекти Фармацевтска технологија .docx 11 Kb
404 22-05-2016 Патофизиологија - резултати од поправната завршна вежба, 20.5.2016
405 20-05-2016 Распоред за завршна вежба по Биофармација 23.05.2016 .xlsx 11 Kb
406 18-05-2016 Патофизиологија- резултати од преполагањето на К1 и К2, 13.5.2016
407 17-05-2016 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија (18 мај 2016) .doc 68 Kb
408 16-05-2016 Резултати од практичен испит Фармацевтска Хемија 2 кој се полагаше а 13,05,2016 .doc 29 Kb
409 16-05-2016 Термин за консултации по предметот ОФТ
410 14-05-2016 Патофизиологија - резултати од завршната вежба за студентите од студиската програма Лабораториски биоинжињери, 9.мај.2016
411 12-05-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- соопштение за настава и испит во испитна сесија мај- јуни .pdf 206 Kb
412 11-05-2016 Промена на термин за завршни вежби по Биофармација и ФТ-НК
413 11-05-2016 СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ИСПИТУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ .doc 324 Kb
414 10-05-2016 Термини за полагање на практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија!
415 10-05-2016 .doc 75 Kb
416 10-05-2016 Распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (12 мај 2016) .doc 59 Kb
417 10-05-2016 Термин за практичниот дел од иситот по предметот Фармацевтска хемија 2 .docx 14 Kb
418 10-05-2016 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
419 10-05-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 .xlsx 8 Kb
420 10-05-2016 Термин за завршна вежба по предметите Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи .pdf 36 Kb
421 09-05-2016 Измена на терминот за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3
422 09-05-2016 Термин за потпис по предметите Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ .pdf 34 Kb
423 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
424 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 34 Kb
425 09-05-2016 Електронско пријавување за втор колоквиум по ФТ
426 05-05-2016 Известување за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (Лаб. Био.).
427 05-05-2016 Термин за завршна вежба по ФТ-НК
428 05-05-2016 Термин за завршна вежба по Биофармација
429 05-05-2016 Потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 15-16)
430 03-05-2016 Известување за пријавување на испити
431 28-04-2016 Термин за Хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
432 28-04-2016 Известување за Фармацевтска хемија 2
433 28-04-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
434 28-04-2016 Колоквиум бр. 2 по предметот Фитохемија (03 мај 2016)
435 25-04-2016 Известување за термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 29 Kb
436 25-04-2016 Известување за втор колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
437 25-04-2016 Термин за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
438 22-04-2016 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
439 22-04-2016 Известување за колоквиум по Физиологија за Магистри поФармација .doc 22 Kb
440 22-04-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по Токсикологија, 26.04.2016 .pdf 135 Kb
441 21-04-2016 Испитување на растителни дроги (изборен предмет)
442 21-04-2016 Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
443 13-04-2016 Резултати од испит 26012016 .pdf 96 Kb
444 08-04-2016 Известување за предметот Применета статистка
445 06-04-2016 Известување за одење во Берово по предметот Фитохемија
446 05-04-2016 Известување за термин за предавања Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
447 04-04-2016 Известување за термини за презентации по Хигиена .pdf 18 Kb
448 27-03-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери - информација за промена во распоредот за теоретска настава
449 25-03-2016 Известување за предметот Фитохемија
450 16-03-2016 Вежби по предметот Фармацевтска ботаника на 17 март 2016
451 15-03-2016 Инфо за I колоквиум по предметот фитохемија (16.03.2016)
452 14-03-2016 Известување за предавања Токсикологија .pdf 34 Kb
453 09-03-2016 Промена на термин за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
454 09-03-2016 Термин за вежба бр.6 по Фармацевтска технологија
455 08-03-2016 Известување за настава по предметот Испитување и контрола на вода (лабораториски биоинженер) .pdf 33 Kb
456 08-03-2016 Известување за прв колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
457 07-03-2016 Известување на прв колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинжињер) .doc 27 Kb
458 03-03-2016 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс .pdf 34 Kb
459 02-03-2016 Термин за земање оценки по предметите Фармацевтска технологија - напреден курс и Биофармација
460 26-02-2016 Известување за почеток на настава по Хигиена .pdf 59 Kb
461 24-02-2016 Вежба бр 2. по Фармацевтска технологија
462 24-02-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ( писмен дел одржан на 22.01.2016)
463 23-02-2016 Патофизиологија-Лабораториски инижињери- информации за првиот колоквиум, 29.2.2016 .doc 40 Kb
464 23-02-2016 Предавања Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
465 22-02-2016 Оценки за Фармацевтска технологија
466 17-02-2016 ПРОМЕНА на ТЕРМИН за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА за 3-та и 4-та група
467 17-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР -МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА .doc 23 Kb
468 12-02-2016 Основи на Фармацевтска технологија - оцени
469 12-02-2016 Фармацевтска технологија - вежби
470 11-02-2016 Вежба Стабилност за магистри биоинженери .docx 99 Kb
471 10-02-2016 Список на студенти за вежби по предметот Фармацевтска ботаника .doc 167 Kb
472 10-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Фармакоепидемиологија
473 10-02-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ ПО ПТРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
474 09-02-2016 Известување за термин за предавање по предметот Лаб.техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
475 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Сања Четојевиќ
476 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Муазес Муслиовска
477 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Елиф Баки
478 08-02-2016 НАСТАВА ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
479 08-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
480 07-02-2016 Теми за проектини задачи по Фармацевтска технологија по групи
481 07-02-2016 Групи за проектна задача по предметот Фармацевтска технологија со водич за подготовка
482 05-02-2016 Практикум по предметот ФИТОХЕМИЈА и известување за вежби .pdf 2 Mb
483 04-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
484 04-02-2016 Резултати од испитот по Лабораториско сметање оддржан на 28.01.2016 .pdf 335 Kb
485 03-02-2016 Соопштение за оценки по предметот Фармацевтска хемија 1
486 03-02-2016 Распоред за практична настава по клиники за Клиничка фармација и терапевтици
487 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Микробиологија со имунологија .docx 10 Kb
488 03-02-2016 Основи на фармацевтска технологија
489 03-02-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 29.01.2016 година .docx 12 Kb
490 03-02-2016 Вовед во фармација
491 03-02-2016 Известување за земање на оценка за предметите од Институтот по применета хемија и фармацевтски анализи .doc 28 Kb
492 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
493 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Физичка хемија .doc 27 Kb
494 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Лаб.техники и иструментални методи 2 .doc 28 Kb
495 03-02-2016 Известување за почеток на настава Прехранбени производи .pdf 197 Kb
496 01-02-2016 Лабораториски биоинжињери- Патофизиологија- распоред за практична настава .doc 35 Kb
497 01-02-2016 Лабораториски инжињери - Патофизиологија, воведни информации .xls 26 Kb
498 01-02-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
499 01-02-2016 Предавања по Аналитичка хемија
500 01-02-2016 Известување за почеток на настава Токсикологија .pdf 195 Kb
501 01-02-2016 Известување за оценки по ФТ-НК
502 01-02-2016 Практичната настава по предметот Клиничка фармација на Клиниката за Неврологија,
503 01-02-2016 ПРАКТИЧНА НАСТАВА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА - КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
504 01-02-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОКИНФОРМАТИКА
505 30-01-2016 Увид во испитите по предметите од Институт за Фармакогнозија
506 29-01-2016 Известување за почеток на настава по предметот Социјална фармација и методологија
507 29-01-2016 Известување за почеток на настава Токсиколошки форензични анализи .pdf 198 Kb
508 28-01-2016 Резултати од испитот основи на физичка хемија (Лаб. биоинж) втора декада, 21.01 2016 .docx 15 Kb
509 28-01-2016 Резултати од испитот Физичка хемија за фармацевти (втора декада, 21. 01. 2016) .docx 15 Kb
510 28-01-2016 Настава по предметот Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
511 28-01-2016 Почеток на настава ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
512 27-01-2016 Резултати од испитите Вовед во фармација и Воведен курс за магистри по фармација одржан во втората декада на јануарскиот испитен рок на 26.01.2016 год. .docx 16 Kb
513 27-01-2016 Соопштение за потпис и оценка по предметите на Катедрата за Фармацевтска технологија
514 27-01-2016 Соопштение за увид во тестови по испитот по Неорганска хемија, применета во фармација
515 26-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ "Филип II" .pdf 109 Kb
516 25-01-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот Лабораториски курс по органска хемија
517 25-01-2016 Оценки по Аналитичка хемија
518 25-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС
519 24-01-2016 Соопштение за потписи и/или оценки по изборните предмети од Институтот за Фармацевтска технологија
520 24-01-2016 Соопштение за потписи и оценки по Биофармација и ФТ-НК
521 24-01-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ПРВА ДЕКАДА ЈАНУАР 2016
522 22-01-2016 Последна промена на терминот за испитите на Институтот за Фармакогнозија закажани на 25.01.2016
523 22-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
524 22-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ-СООПШТЕНИЕ за распоред на студенти за практична настава ( КЛИНИКИ) .pdf 244 Kb
525 22-01-2016 Усмен испит ОФТ кај Проф. М. Главаш Додов
526 22-01-2016 Практичен испит по БИООРГАНСКА ХЕМИЈА
527 22-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи -1 (22.01.2015)
528 22-01-2016 Измена во терминот за полагање на испитите на Институтот за Фармакогнозија!!!
529 22-01-2016 Резултати од испит по Молекуларни и имунолошки методи - теоретски основи (22.01.2016)
530 21-01-2016 Распоред за усен испит Основи на Фармацевтска технологија кај доц. Маја Симоноска Црцревска .docx 11 Kb
531 21-01-2016 Распоред за испит Основи на фармацевтска технологија - втора декада .docx 17 Kb
532 20-01-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
533 20-01-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 14.01.2016 година .docx 16 Kb
534 19-01-2016 Термин за практичен испит по предметот Фитохемија на 21 јануари 2016
535 19-01-2016 Термини за полагање практичен испит по Фармакогнозија на 21 јануари 2016 .doc 62 Kb
536 16-01-2016 Распоред за устен испит по ОФТ .pdf 73 Kb
537 15-01-2016 Соопштени за усен испит по предметот Вовед во клиничка фармација
538 15-01-2016 Резултати од практичен испит по ОФТ, одржан на 12.01.16 .xlsx 11 Kb
539 12-01-2016 Известување за студентите кои ќе го полагаат вториот дел (рецепти) од з.в. по ФТ
540 11-01-2016 Термини за практичен испит за предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија за фармацевти и биоинженери .xls 36 Kb
541 11-01-2016 .xls 36 Kb
542 11-01-2016 Термини за завршна вежба по Фармацевтска ботаника на 22.01.2016 .xls 28 Kb
543 11-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи-1 (08.01.2016)
544 07-01-2016 Финален распоред за полагање на з.в. по Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
545 06-01-2016 Вовед во фармација - резултати од испит одржан на 5.1.2016 .docx 14 Kb
546 06-01-2016 Распоред за полагање на з.в. по предметот Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
547 05-01-2016 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
548 05-01-2016 РАСПОРЕД за полагање на ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА применета во фармација
549 03-01-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери, јануарска испитна сесија 2016
550 03-01-2016 Патофизиологија - Фармација М-р нова, распоред за полагање на испитот по ПФ во јануарската сесија 2016 .xlsx 11 Kb
551 31-12-2015 Право на полагање на писмен испит по предметите Општа биологија, Општа и клеточна биологија и Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
552 31-12-2015 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе оддржи на 4.01.2016 .doc 115 Kb
553 31-12-2015 Термин за полагање на завршна вежба по Токсикологија .pdf 106 Kb
554 30-12-2015 Термин за завршна вежба/практичен испит по ОФТ, ФТ-НК и ФТА
555 30-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - јауарски испитен рок
556 30-12-2015 Соопштение за практичните испити по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацетска хемија 3 и Медицинска хемија .pdf 166 Kb
557 29-12-2015 Термин за практичен испит по предметите: Инструментални фарм.анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лабораториски техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 32 Kb
558 29-12-2015 Соопштение за Фармацевтска хемија 3
559 29-12-2015 Соопштение за Пребарување на литература
560 29-12-2015 Соопштение за Медицинска хемија
561 28-12-2015 завршна вежба Фармацевтска технологија
562 25-12-2015 термин за хербариум .doc 24 Kb
563 25-12-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 26 Kb
564 24-12-2015 промена на соопштение за право на потпис по предметот Вовед во фармација заради измени во начинот на пријавување на испит .doc 24 Kb
565 23-12-2015 Известување за потпис по предметот Животински и клеточни експериментални модели
566 23-12-2015 Потписи по предметот - Фармакогнозија
567 23-12-2015 Потписи по предметот Основи на фармацевтска технологија
568 23-12-2015 Термин за колоквирање на вежба по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 27 Kb
569 23-12-2015 Потписи по предметите Инструментални фармацевтски анализи; Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 28 Kb
570 22-12-2015 Потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма магистер по фармација)
571 22-12-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба по Храна и исхрана .pdf 199 Kb
572 22-12-2015 Известување за студентите кои го слушаат изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување
573 22-12-2015 Потписи по Органска хемија применета во фармација
574 22-12-2015 Потписи по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
575 21-12-2015 Известување за 2 (втор )колоквиум по предметот микробиологија со паразитологија .xlsx 30 Kb
576 21-12-2015 Запишување на летен семестар и заверка на зимски семестар во учебната 2015/2016 .docx 20 Kb
577 19-12-2015 Вежби Основи на фармацевтска технологија
578 18-12-2015 Практични испити во јануари по Фитохемија и Фармакогнозија
579 18-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија во јануарската сесија .doc 26 Kb
580 17-12-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3 во јануарско/фебруарска испитна сесија .pdf 215 Kb
581 17-12-2015 Термин за втор колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија и Неорганска хемија, применета во фармација
582 16-12-2015 ЗАВРШНА ВЕЖБА ФТ НАПРЕДЕН КУРС РЕЗУЛТАТИ .docx 11 Kb
583 16-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - втор колоквиум
584 15-12-2015 Известување за одбрани проекти по Биофармација за презентирање на 18.12 .docx 15 Kb
585 15-12-2015 право на потпис по предметот Воведен курс .doc 24 Kb
586 14-12-2015 Практични испити по Фармакогнозија и Фитохемија
587 14-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија .doc 25 Kb
588 14-12-2015 Нов список на студенти со термини за завршна вежба по Биофармација .docx 22 Kb
589 12-12-2015 Семинарски по предметот Стерилни техники и нивна примена .docx 15 Kb
590 12-12-2015 Патофизиологија- резултати од завршната вежба- дефинтивно! и информации за полагање на Вториот колоквум и внесување на потписи во индекс .doc 35 Kb
591 11-12-2015 Термин за завршни вежби по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи .docx 22 Kb
592 10-12-2015 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
593 09-12-2015 Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
594 07-12-2015 Завршна вежба по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи
595 05-12-2015 Термин за колоквирање вежби по Биофармација
596 04-12-2015 Известување за студентите што ќе полагаат завршна вежба по ФТ-НК
597 04-12-2015 Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори .docx 1 Mb
598 03-12-2015 Патофизиолгоија - информација за резултатите од завршната вежба
599 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по Биофизика за Магистри .doc 126 Kb
600 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по предметот БИОФИЗИКА за лабараториски Биоимженери .doc 73 Kb
601 01-12-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи
602 01-12-2015 Вежби по предметот Фармакогнозија
603 01-12-2015 Стерилни техники и нивна примена предавање на 10.12.2015
604 30-11-2015 Известување за испитот ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
605 25-11-2015 Известување за практична настава Храна и исхрана, 26.11.2015 .pdf 196 Kb
606 24-11-2015 Патофизиологија - Завршна вежба- термин и распоред за плагање и други информации .doc 38 Kb
607 24-11-2015 Вежба Фармацевтско-технолошки анализи 25.11.2015 .pptx 672 Kb
608 23-11-2015 Известување за вежби по Биофармација
609 19-11-2015 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 - магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацијата
610 18-11-2015 prezentacija QbD za preparati so modificirano osloboduvanje .ppt 3 Mb
611 17-11-2015 Резултати од првиот колоквиум по Микробиологија .xlsx 27 Kb
612 16-11-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи 18.11.2016
613 16-11-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 4 - Листови .docx 1 Mb
614 10-11-2015 Вежба Фармацевтско технолошки анализи за 11.11.2015 .docx 16 Kb
615 09-11-2015 Известување за подготовка на проекти по предметот Биофармација .rar 20 Kb
616 06-11-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнение на распоредот за теоретска настава и резултати од колоквиумот по општа патофизиологија, одржан на 2.11.2015 .doc 112 Kb
617 06-11-2015 PBL-i FTAdvanced nanocestici i lipozomi 2015 .rar 12 Mb
618 06-11-2015 PBL-i BIOFARMACIJA .rar 731 Kb
619 05-11-2015 GRUPI ZA VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN - FT ADVANCED .docx 14 Kb
620 05-11-2015 Распоред на студенти што ќе полагаат прв колоквиум по Неорганска хемија, применета во фармација (6.11.2015 - студ. програма Магистер по фармација) .doc 123 Kb
621 02-11-2015 ВЕЖБИ/ПРОЕКТИ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЈН ФТ НАПРЕДЕН КУРС .rar 39 Mb
622 02-11-2015 БОДОВИ ОД PROBLEM BASED LEARNING ФТ напреден курс 2015 .docx 29 Kb
623 29-10-2015 БОДОВИ - ЕСЕИ ФТ-НАПРЕДЕН КУРС .docx 19 Kb
624 29-10-2015 Колоквиум Основи на фармацевтска технологија
625 28-10-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 3 Херби .doc 1 Mb
626 25-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА 30.09.2015 .doc 29 Kb
627 24-10-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- пријавување и распоред за полагање на колоквиумот, закажан за 2.11.2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- информација за промена во распоредот за одржување на тероетската настава
628 20-10-2015 Известување за студентите кои слушаат ОФТ
629 18-10-2015 Вежба бр.3 ФТ-НК
630 16-10-2015 ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЕСЕИ ПО ФТ-НК
631 13-10-2015 Вежба бр.4 - ФТА - Стабилност .pdf 315 Kb
632 06-10-2015 Вежба бр.3 ФТА- Стерилизација .pdf 73 Kb
633 06-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТКА втора декада септември 2015
634 06-10-2015 РАСПОРЕД ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГАА НА 30.10.2015
635 03-10-2015 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
636 02-10-2015 PBL Ponedelnik 5.10.2015 FT Advanced .docx 1 Mb
637 02-10-2015 Фармакогозија Вежба бр. 2 Цветови и Плодови .pdf 2 Mb
638 02-10-2015 Известување за студентите што слушаат Биофармација
639 01-10-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 25.09.2015 .pdf 329 Kb
640 01-10-2015 Известување во врска со осигурување на студентите
641 29-09-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 1 - Скробови .pdf 661 Kb
642 25-09-2015 Seminarski po predmetot Farmakognozija! .docx 13 Kb
643 25-09-2015 Известување за изработка на есеи со краток водич за ФТ-напреден курс .docx 15 Kb
644 21-09-2015 Групи за вежби Биофармација .xlsx 12 Kb
645 21-09-2015 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
646 21-09-2015 Почеток на практична настава по предметот Биофармација
647 20-09-2015 Информации за вежбите од изборните предмети од природни производи за лабораториски биоинженер
648 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 49 Kb
649 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 31 Kb
650 18-09-2015 Известување за почеток на вежби по предметот ФТ-НК
651 18-09-2015 Соопштение за студентите кои слушаат ФТ-НК
652 18-09-2015 Известување за термин за потписи и оцени по предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .docx 16 Kb
653 17-09-2015 Практикум по предметот Етерични масла и ароматични суровини .pdf 1 Mb
654 17-09-2015 Практикум по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
655 17-09-2015 Соопштение за упис на изборни предмети
656 17-09-2015 Известување за теоретска настава
657 17-09-2015 Основи на фармацевтска технологија - увид во тестови од испитот одржан на 14.09.2015
658 16-09-2015 Известување за настава по предметот Инструментални Фармацевтски анализи .doc 30 Kb
659 16-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
660 16-09-2015 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
661 15-09-2015 Отворени се профилите за новите студенти 2015
662 15-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
663 15-09-2015 II термин за полагање на Лабораториски пресмети
664 15-09-2015 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 194 Kb
665 14-09-2015 Оцени по предметот Општа и неорганска хемија
666 14-09-2015 Dostavuvanje na indeksi i prijavi za oceni po predmetite Farmacetska hemija 1, Farmacevtska hemja 2 i Medicinska hemija
667 14-09-2015 Резултати од испитот по лабораториско сметање одржан на 10.09.2015 .pdf 332 Kb
668 11-09-2015 Профили на новопримени студенти 2015/16
669 07-09-2015 Резултати од практичен испит по предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија_04,09,2015 .doc 62 Kb
670 03-09-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија_втора декада
671 02-09-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студентите по фармација М-р нова и ЛАбБиоинжињери, 4.9.2015
672 02-09-2015 Практичен дел за втора декада од испитите Фармацевтска хемија 1,2, 3 и Медицинска хемија (Лаб.биоинж.) .docx 13 Kb
673 01-09-2015 ЕФС - Оценки во индекс од јунска сесија и прва декада од септемвриска сесија .doc 23 Kb
674 01-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2 - прва декада септември 2015
675 30-08-2015 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година .doc 87 Kb
676 26-08-2015 Резултати од з.в. по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК и ФТА .xlsx 13 Kb
677 26-08-2015 Испит Стерилни техники и нивна примена
678 25-08-2015 Известување за термин за испит од предметот Анализа на животна средина и мониторинг .pdf 107 Kb
679 20-08-2015 резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 89 Kb
680 19-08-2015 Резултати од прв дел (задачи) од з.в. по предметот ФТ, одржана на 19.08. .pdf 53 Kb
681 19-08-2015 резултати од завршна вежба по општа и клеточна биологија и општа биологија .docx 11 Kb
682 18-08-2015 Известување за промена на термин за полагање испити во втора декада за предметите Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 42 Kb
683 18-08-2015 Термини за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 за фармацевти и Медицинска хемија за лабораториски биоинжинери во септемвриска испитна сесија
684 17-08-2015 консултации за практичен испит по предметите: Молекуларна и клеточна биологија и генетика, Базична имунологија и Молекуларна биологија и генетика (лаб.био.)
685 17-08-2015 Распоред за полагање на з.в. по Биофармација и ФТА .xlsx 10 Kb
686 17-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
687 16-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
688 12-08-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба Токсикологија .pdf 168 Kb
689 04-08-2015 Промена на термин од втора декада (трета испитна сесија) за предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .doc 27 Kb
690 04-08-2015 Термини за практичен испит и промена на термин од втора декада од трета испитна сесија за предметот Легислатива и аналитика на лекови .doc 28 Kb
691 24-07-2015 Известување за термини за полагање на з.в. пред септемвриска испитна сесија, за предметите: ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
692 23-07-2015 Практичен испит по аналитичка хемија
693 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија во третата испитна сесија .doc 31 Kb
694 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Инструментални фарм. анализи, Лаб.техники 1 и Лаб.техники 2 во трета испитна сесија .doc 31 Kb
695 21-07-2015 Термин за увид: среда (22.07.2015) од 10-11h.
696 16-07-2015 Соопштение за практичен испит по предметот Фитохемија
697 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - нова програма .doc 76 Kb
698 14-07-2015 Резултати од оддржани испити на Институтот за фармацевтска технологија во втората декада на јунската сесија .xlsx 20 Kb
699 14-07-2015 термин за завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
700 14-07-2015 термин за завршна вежба по општа биологија и општа и клеточна биологија .doc 24 Kb
701 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 13 Kb
702 07-07-2015 Резултати по предметот Основи на фитотерапија .doc 42 Kb
703 07-07-2015 Резултати од испит Фармакоиформатика јунска сесија 2015
704 03-07-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 33 Kb
705 25-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 11.06.2015 .docx 20 Kb
706 01-09-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР, 2015/2016 ГОДИНА .pdf 511 Kb
707 18-06-2015 Патофизиологија со Патологија - внесување на оценките во индекс (Фармација М-р нова и Лаб-Биоинжињери)
708 18-06-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 16.06.2015 (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .pdf 254 Kb
709 17-06-2015 Известување за СИТЕ студенти кои го полагаа испитот по предметот Вовед во клиничка фармација во втора декада/јунска сесија
710 17-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
711 17-06-2015 Фармацвтска хемија 1 .pdf 92 Kb
712 16-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 2.06.2015 .docx 18 Kb
713 13-06-2015 Резултати од испитите Легислатива и аналитика на лекови, Евалуација на фармакопејски супстанции, Регистрација на лекови, Легислатива и лабораториски менаџмент
714 17-08-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија
715 09-06-2015 Резултати по предметот Биофизика одржан на ден 04.06.2015 год.-Магистер по фармација .docx 13 Kb
716 09-06-2015 Резултати по предметот Биофизика одржан на ден 04.06.2015 год.- Лабораториски биоинженер .doc 32 Kb
717 09-06-2015 Известување за доставување на индекси за оцена по предметите Храна и исхрана, Прехранбени производи, Хигиена, Испитување и котрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 110 Kb
718 09-06-2015 Известување за доставување на индекси за оцена по предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 109 Kb
719 08-06-2015 Известување за потписи и оценки по предметите на Институтот за фармацевтска технологија
720 08-06-2015 Потписи по аналитичка хемија и техники за подготовка на примероци за анализа
721 07-06-2015 Резултати од испитот по патофизиологија - Фармација и Лаббиоинжињери- 5.6.2015 .docx 12 Kb
722 07-06-2015 Потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
723 05-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
724 05-06-2015 Практичен испит по Аналитичка хемија, II декада 9.06.2015
725 05-06-2015 Распоред за полагање на испитот по Општа и неорганска хемија што ќе се одржи на 8.06.2015 .pdf 389 Kb
726 04-06-2015 Испит по патофизиологија за студентите по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжиери
727 04-06-2015 Завршен дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 2
728 04-06-2015 Резултати од испитот Фармакоекономија одржан во мајско-јунски испитен рок на ден 01.06.2015 год. .pdf 67 Kb
729 04-06-2015 Соопштение за предметот Испитување на растителни дроги! .docx 13 Kb
730 04-06-2015 Резултати по предметот фитохемија практичен испит 03 јуни 2015 .doc 45 Kb
731 28-05-2015 Резултати од испитот Фармакоекономија одржан во мајско-јунски испитен рок на ден 19.05.2015 год .pdf 63 Kb
732 27-05-2015 Известување за оцени по предметите Храна и исхрана, Прехранбени производи, Хигиена, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 108 Kb
733 27-05-2015 Известување за оцени по предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 107 Kb
734 22-05-2015 Резултати од изборниот предмет Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
735 21-05-2015 Распоред за полагање завршна вежба по Биофармација .xlsx 10 Kb
736 21-05-2015 Известување за пријава на испити - јунска сесија
737 20-05-2015 Испит по патофизиологија за студентите по ФАРМАЦИЈА и ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ - 21.05.2015, инфромација
738 19-05-2015 Термин за З.В. по Биофармација
739 19-05-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ФИТОХЕМИЈА
740 18-05-2015 Распоред за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во I декада, 20 и 21.05.2015 .docx 19 Kb
741 15-05-2015 Известување за испит Физичка хемија и Основи на физичка хемија - прва декада .doc 27 Kb
742 14-05-2015 резултати од завршна вежба општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 44 Kb
743 13-05-2015 Известување за потпис од предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 106 Kb
744 13-05-2015 Известување за термин за завршна вежба Токсикологија во јунски испитен рок .pdf 109 Kb
745 12-05-2015 Соопштение за потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лаб. биоинжинер 14-15) .docx 13 Kb
746 12-05-2015 резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 28 Kb
747 11-05-2015 Известување за термин за полагање на втор колоквиум Токсикологија .pdf 110 Kb
748 08-05-2015 Известување за термини за полагање на з.в. пред јунска испитна сесија, за предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
749 08-05-2015 Патофизиологија - термин за полагање на поправни колоквиуми и завршна вежба
750 06-05-2015 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .pdf 202 Kb
751 06-05-2015 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 20 Kb
752 05-05-2015 Известување за колоквирање на вежби, консултации и З.В. по предметот Фармацевтска технологија .xlsx 10 Kb
753 30-04-2015 Соопштение за ФИТОХЕМИЈА колоквиум бр. 2
754 29-04-2015 Соопштение за изборниот предмет Испитување на растителни дроги
755 29-04-2015 Известување за термин за практичен испит во втора декада по предметите: Инструментални фарм. анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лаб. техники и инструментални методи 1 и Лаб. техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
756 28-04-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ФИТОХЕМИЈА .doc 27 Kb
757 28-04-2015 Известување на потпис по предметите Физичка хемија, Основи на Физичка хемија, Лаб. техники и инструментални методи 2 .doc 28 Kb
758 28-04-2015 Распоред на студенти за полагање на завршна вежба од Токсикологија .pdf 174 Kb
759 28-04-2015 термини за полагање на завршна вежба по предметите општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 24 Kb
760 28-04-2015 завршна вежба по фармацевтска ботаника и хербариум .doc 24 Kb
761 27-04-2015 Термин за практичен испит по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Магистер по фармација и Лабораториски биоинжинер 2014-2015)
762 27-04-2015 Известување за презентации од Испитување и контрола на ГМХ-напреден курс .pdf 111 Kb
763 24-04-2015 Практичен испит по предметот Фитохемија
764 24-04-2015 Практичен испит по предметите Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
765 23-04-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3, и МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА во јунска сесија
766 22-04-2015 Известување за термин за практичен испит по предметите: Физичка хемија, ИФА, Основи на ФХ, Лаб.тех. и инструментални методи 1 и 2 .doc 28 Kb
767 17-04-2015 Известување за одење во проиводствениот погон за етерично масло во Берово
768 17-04-2015 Известување за терминот за полагање на практичен испит по предметот Фитохемија!
769 16-04-2015 Известување за распоред на презентации по Хигиена .pdf 64 Kb
770 14-04-2015 Известување за студентите кои го слушаат предметот ФТ
771 13-04-2015 Известување за вежби по Фармацевтска хемија 1
772 31-03-2015 Известување за термин за предавања по ФТ
773 30-03-2015 Известување за вежби Фармацевтска хемија 1 .pdf 200 Kb
774 25-03-2015 Известување за термин за испит од Испитување и контрола на вода .pdf 108 Kb
775 25-03-2015 Известување за термин за настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна-напреден курс .pdf 110 Kb
776 24-03-2015 Лабораториски биоинжињери - Патофизиологија -Измени во распоредот на теоретската настава .docx 14 Kb
777 16-03-2015 Термин за Вежба бр. 6 по ФТ
778 11-03-2015 Rezultati od vezba hemija 2 .docx 11 Kb
779 11-03-2015 Термин за Вежба бр. 5 по ФТ
780 06-03-2015 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на вода .pdf 106 Kb
781 04-03-2015 Табели за изотонизација за Вежба бр. 4 по ФТ .pdf 1 Mb
782 03-03-2015 Патофизиологија, Лабораториски биоинжињери - Информација за одржување на првиот колоквиум по патофизиологија, 9.03.2015 .docx 15 Kb
783 03-03-2015 Известување за термин за одржување на прв колоквиум од Токсикологија .pdf 107 Kb
784 02-03-2015 Известување за проектни задачи по предметот Хигиена .pdf 117 Kb