ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Студенти
  Датум  Оглас    
1 20-10-2017 PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
2 20-10-2017 PREDAVANJE STABILNOST OSNOVI NA FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA
3 19-10-2017 Известување за промена на термин за вежби по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .docx 12 Kb
4 16-10-2017 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA
5 16-10-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 19/10/17
6 10-10-2017 Список на студенти по групи за PBL по ФТ-НК 16.10.2017 .xlsx 14 Kb
7 09-10-2017 Сооштение за Бежба р. 4 по Биофармација
8 09-10-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА- МАГИСТРИ ПО ФАРМАЦИЈА .docx 14 Kb
9 06-10-2017 Изветување за Фондацијата „Трајче Мукаетов“
10 05-10-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 06/10/17
11 03-10-2017 TRET PBL PO FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 9.10.2017 I CETVRT PBL ZA 16.10.2017 .pdf 741 Kb
12 02-10-2017 VTOR PBL FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS ZA 6.10
13 01-10-2017 Групи за PBL по ФТ-НК (2.10.2017) .xlsx 11 Kb
14 29-09-2017 Вежба бр.2 по ФТ-НК .pdf 86 Kb
15 27-09-2017 Вежба бр. 2 Цветови и плодови по предметот Фармакогнозија .pdf 2 Mb
16 27-09-2017 Групи за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .doc 25 Kb
17 26-09-2017 PRV PBL FT ADVANCED ZA 02.10
18 26-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕРИ !!! (Општа и неорганска хемија) .docx 13 Kb
19 23-09-2017 Вежба бр. 1 Скробови по предметот Фарамкогнозија .pdf 661 Kb
20 22-09-2017 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
21 20-09-2017 Вежби по предметот основи на фармацевтска технологија
22 20-09-2017 Часови по Биофизика за Лабораториски биоинженери на 22/09/17
23 18-09-2017 Информација за пријави кои недостасуваат по предметот медицинска хемија за студенти кои полагаа во трет испитен рок .docx 10 Kb
24 18-09-2017 Соопштение за почеток на наставата по предметот Основи на фармакологијата
25 18-09-2017 Известување за почеток на настава по предметот Биофармација
26 18-09-2017 Известување за Биохемија
27 18-09-2017 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 53 Kb
28 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- БОДИРАЊЕ НА КОНТИНУИРАНАТА ОЦЕНКА
29 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА .xls 24 Kb
30 16-09-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА .xls 32 Kb
31 15-09-2017 УВИД во тестови по предметите Органска хемија примената во фармација и Биоорганска хемија
32 15-09-2017 Оцени Стерилни техники и нивна примена
33 15-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИНЕР (за предметот Општа и неорганска хемија) .docx 14 Kb
34 15-09-2017 СООПШТЕНИЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА - МАГИСТРИ (за предметот Неорганска хемија применета во фармација) .docx 14 Kb
35 15-09-2017 Оцени ОФТ, ФТ и ФТ-напреден кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
36 15-09-2017 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
37 15-09-2017 Известување за настава по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 31 Kb
38 14-09-2017 Резултати од усен испит ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска
39 14-09-2017 Соопштение за наставата Основи на фармакологијата
40 14-09-2017 Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
41 13-09-2017 Соопштение за оцени по предметите Фармацевстска хемија 1, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (ЛБИ) .docx 10 Kb
42 13-09-2017 Соопштение за доставување на индекси за потписи и оцени по предметите: Фитохемија, Фармакогнозија, Основи на фитотерапија и ИРД (за магистри по фармација) и ИАПП, ИЕМИАС и ЕИПП (за лабораториски биоинжењери)
43 13-09-2017 Инфо за отпочнување на вежби по сите предмети кои се одржуваат на Институтот за Фармакогнозија
44 13-09-2017 ВАЖНО !!!! Термин за оценки по предметот Неорганска хемија применета во фармација (магистри) и Општа и неорганска хемија (лаб.биоинж) .docx 13 Kb
45 12-09-2017 Соопштение за почеток на наставата по предметот Клеточни и животински модели (Лабораториски биоинжинер, 5 сем)
46 11-09-2017 Резултати од усен испит ФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
47 11-09-2017 Резултати од усен испит ОФТ 11.09.2017
48 11-09-2017 Резултати од писмениот испит по предметот Основи на Фитотерапија .doc 29 Kb
49 07-09-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија
50 07-09-2017 Резултати од испитот по фармакогнозија (31.08.2017) - постара програма .xls 25 Kb
51 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Фармацевтска технологија-напреден курс
52 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Фармацевтско технолошки анализи
53 07-09-2017 Почеток на теоретска настава по Основи на фармацевтска технологија
54 07-09-2017 Резултати по предметот ФТА - септемвриска испитна сесија 2016-2017
55 07-09-2017 Резултати од Стерилни техники и нивна примена
56 05-09-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Физичка хемија за фарм. и Основи на физ.хемија .doc 27 Kb
57 04-09-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
58 03-09-2017 Известување за испитот по предметот Основи на фармакологијата
59 31-08-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Неорганска хемија применета во фармација и Општа и неорганска хемија .doc 27 Kb
60 30-08-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармaцевтска ботаника (29.08.2017) .docx 16 Kb
61 30-08-2017 RASPORED ZA USMEN ISPIT FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS - SEPTEMVRI 2017 .xlsx 9 Kb
62 29-08-2017 термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија, Токсиколошки форензични анализи, Храна и исхрана, Прехранбени производи .pdf 58 Kb
63 29-08-2017 Соопштение термин за хербариум (30 август 2017)
64 28-08-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (29.08.2017) .doc 91 Kb
65 25-08-2017 Rezultati od prakticniot ispit po predmetot Farmakognozija .docx 11 Kb
66 25-08-2017 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
67 24-08-2017 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ФАРМАЦЕВТИ И ЛАБОРАТОРИКСИ БИОИНЖЕНЕРИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ, 17.8.2017
68 24-08-2017 SOOPSTENIE ZA TERMIN ZA USMEN ISPIT BIOFARMACIJA SEPTEMVRI 2017 .docx 23 Kb
69 23-08-2017 Термин за полагање на практичниот испит по предметот Општа и клеточна билогија за фармацевти .xlsx 12 Kb
70 23-08-2017 Термини за полагање на практичните испити по предметите фармакогнозија и фармацевтска биологија за фармацевти и општа биологија за биоинженери .xlsx 21 Kb
71 22-08-2017 Распоред за полагање усен испит по Фармацевтска технологија во септемвриски испитен рок 2017 .pdf 421 Kb
72 21-08-2017 Список за полагање на втроит дел од испитот фармакоинформатика .docx 13 Kb
73 21-08-2017 Распоред за усно ОФТ во септемвриска испитна сесија 2017 .pdf 43 Kb
74 21-08-2017 Резултати од практичен испит ОФТ од 18,08,2017 .pdf 29 Kb
75 21-08-2017 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија на 24.08.2017 .docx 19 Kb
76 21-08-2017 Резултати од практичен испит Фармацевтска технологија од 18.08.2017 .pdf 20 Kb
77 18-08-2017 Известување за испит Неорганска хемија за фарм, и Општа и неорганска хемија, 21,08,2017 - корегиран термин .doc 28 Kb
78 18-08-2017 Запишување на зимски семестар 2017/2018 година .doc 77 Kb
79 18-08-2017 Известување за испит (Неорганска хемија за фарм., Општа и неорганска хемија 21.08.2017) - список на студенти по предавални .doc 200 Kb
80 16-08-2017 Резулттаи од ФТА завршна вежба
81 26-07-2017 Резултати од испитит Издавање на лекови и комуникација (јунска сесија 2017 )
82 25-07-2017 КОНКУРС за програмата ЕРАЗМУС+ .pdf 211 Kb
83 14-07-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТА ИСПИТНА СЕСИЈА (Септемвриска) во учебната 2016-2017 година .docx 14 Kb
84 13-07-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 1 јуни 2017
85 07-07-2017 оцена
86 06-07-2017 Оценки по Аналитичка хемија и Техники за подготовка на примероци за анализа
87 04-07-2017 Резултати од практичен испит фармацевтска ботаника одржан на 3ти јули 2017
88 04-07-2017 Резултати по предметот Екстракциј и изолација на природни производи јуни 21 2017 .xlsx 10 Kb
89 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Лабораториски Биоинженери .pdf 513 Kb
90 04-07-2017 Оценки по Биофизика за Магистри по Фармација .pdf 516 Kb
91 02-07-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника за генерација 2015 .xls 26 Kb
92 28-06-2017 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ КОЗМЕТОЛОГИЈА
93 28-06-2017 Резултати од испитот по предметот ИСПИТУВАЊЕ И АНАЛИЗА НА ПРИРОДНИ ПРОИЗВОДИ .pdf 101 Kb
94 22-06-2017 Резултати од првиод дел од испитот фармацевтска хемија 2 - јуни 2017 .pdf 207 Kb
95 21-06-2017 Резултати од делумниот испит по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .doc 51 Kb
96 21-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .docx 12 Kb
97 21-06-2017 Соопштение за теренска настава по предметот фармацевтска ботаника .doc 30 Kb
98 20-06-2017 Rezultati od ispitot po predmetot fitoterapija! .doc 30 Kb
99 19-06-2017 Резултати од практичен испит Лаб.техники 1 и 2 .doc 40 Kb
100 19-06-2017 Izvestuvanje za usniot ispit po predmetot Farmakognozija!!!
101 19-06-2017 Резултати од испитот ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
102 19-06-2017 Известување за студентот со индекс бр. 3333 за ФТ-напреден курс
103 19-06-2017 Резултати од усмен испит ОФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
104 19-06-2017 Резултати од практичен испит ФХ3 полагано на 16.06.2017 .xls 25 Kb
105 16-06-2017 Резултати од практичен испит полагано по ФХ 1на 16.06.2017 .xls 25 Kb
106 16-06-2017 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА .docx 11 Kb
107 16-06-2017 ОЦЕНКИ ОСНОВИ НА ФТ и ФТ
108 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Органска хемија применета во фармација (14.06.2017)
109 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (14.06.2017)
110 15-06-2017 Резултати од испитот Користење на литература и база на податоци полаган на 15.06.2017 .docx 11 Kb
111 15-06-2017 Резултати од испитот по прдметот фармакогнозија - нова програма .docx 12 Kb
112 15-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 11 Kb
113 14-06-2017 Термин за испити Козметологија, Современи системи и Стерилни техники
114 14-06-2017 3703 да донесе пријава за Фармацевтска технологија
115 14-06-2017 Студентот со индекс број 3673 да се јави кај Проф. Главаш
116 14-06-2017 Резултати од испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА kajГлаваш и Симоноска
117 13-06-2017 Испитни прашања КОЗМЕТОЛОГИЈА .docx 12 Kb
118 13-06-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија кај проф. Главаш Додов и доц. Симоноска Црцаревска
119 12-06-2017 Распоред за устен испит по ФТ-НК закажан за 14.06.2017 .xlsx 11 Kb
120 10-06-2017 Резултати од практичен испит по основи на лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .xlsx 9 Kb
121 09-06-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија и Храна и исхрана .pdf 55 Kb
122 09-06-2017 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фитохемија (16 мај 2017) .docx 15 Kb
123 09-06-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
124 08-06-2017 Финален распоред за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија .pdf 71 Kb
125 07-06-2017 Резултати од усен испит Основи на ФТ кај доц. Маја Симоноска Црцаревска
126 06-06-2017 Резултати од испит по ФИФБИ I одржан на 9.5.2017
127 06-06-2017 Информација за студентите што полагаа Основи на ФТ кај проф. Главаш
128 06-06-2017 Потпис по аналитичка хемија
129 05-06-2017 Прелиминарен распоред за полагање на устен испит оп Биофармација .docx 13 Kb
130 02-06-2017 Известување за термини за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија
131 01-06-2017 Одбрана на проекти КОЗМЕТОЛОГИЈА
132 01-06-2017 Распоред за полагање практичен испит по Аналитичка хемија .docx 19 Kb
133 01-06-2017 Термин за испит по Стерилни техники и нивна примена
134 01-06-2017 Потписи по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
135 01-06-2017 Распоред за усмен испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 10 Kb
136 01-06-2017 Термин за потпис и оцена во индекс по предметот Хигиена .pdf 54 Kb
137 31-05-2017 Промена на термин за Усен испит Основи на фармацевтска технологија
138 30-05-2017 Известување за потписи од Институт за фармакогнозија (фитохемија, основи на фитотерапија, испитување на растителни дроги)
139 30-05-2017 Известување за одложување на термин за одбрана на проекти по ФТ кај доц. Гешковски
140 29-05-2017 Распоред за одбрана на проекти ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .docx 11 Kb
141 29-05-2017 Термин за потписи во индекс по Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ и Токсиколошки форензични анализи .pdf 57 Kb
142 29-05-2017 Распоред за усен испит Основи на фармацевтскја технологија .docx 14 Kb
143 29-05-2017 Потпис ФХ2
144 29-05-2017 Известување за промена на терминот на полагање на практичен испит по Основи на имунологија и Базична имунологија
145 29-05-2017 Промена на термин за практичен испит по предметот фармацевтска ботаника за генерација 2015
146 29-05-2017 Соопштение за хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
147 26-05-2017 Резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија .docx 15 Kb
148 25-05-2017 Известување за практичен испит по ФТ
149 23-05-2017 Известување за проектот CEKA PharmTech финансиран од мрежата на CEEPUS
150 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
151 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија 23 мај 2017 .docx 18 Kb
152 23-05-2017 За потпис Фармакоинформатика и Вовед во клиничка
153 23-05-2017 Практичен испит Основи на фармацевтска технологија промена на време
154 22-05-2017 Известување за термин за практичен испит по Биофармација
155 22-05-2017 Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс .pdf 57 Kb
156 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
157 22-05-2017 Соопштение за проекти по ФТ
158 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017 .docx 17 Kb
159 20-05-2017 Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
160 19-05-2017 Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
161 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017 .docx 17 Kb
162 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017 .docx 19 Kb
163 19-05-2017 Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017 .docx 22 Kb
164 19-05-2017 За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
165 18-05-2017 Втор термин за колоквирање ФТ
166 18-05-2017 Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија .docx 12 Kb
167 18-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017 .docx 15 Kb
168 18-05-2017 Промени во Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија .docx 28 Kb
169 17-05-2017 Термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
170 15-05-2017 Резултати од вториот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
171 12-05-2017 Соопштение за втор колоквиум по предметот Фитохемија
172 12-05-2017 Колоквирање на вежби по Аналитичка хемија .docx 12 Kb
173 11-05-2017 Колоквирање на вежби по предметот Фармацевтска технологија
174 08-05-2017 Термин за вежби по Фармацевтска технологија 9.5.2017
175 05-05-2017 Известување за настава по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 62 Kb
176 04-05-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА (Јунска) во учебната 2016-2017 година
177 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фитохемија
178 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
179 27-04-2017 Известување за распоред на презентации по предметот Токсикологија .pdf 226 Kb
180 24-04-2017 Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .pdf 186 Kb
181 21-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
182 13-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
183 07-04-2017 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
184 06-04-2017 Дополнителен термин за предавање Козметологија
185 06-04-2017 Теми за семинари по предметот Козметологија .docx 13 Kb
186 03-04-2017 Известување за настава по Токсикологија .pdf 62 Kb
187 31-03-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година .docx 15 Kb
188 29-03-2017 Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
189 28-03-2017 СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
190 28-03-2017 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
191 28-03-2017 Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
192 27-03-2017 Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 35 Kb
193 27-03-2017 Известување за почеток на настава Хигиена .pdf 35 Kb
194 27-03-2017 Известување за настава Токсикологија .pdf 32 Kb
195 27-03-2017 Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
196 23-03-2017 Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери .pdf 233 Kb
197 23-03-2017 Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .xlsx 11 Kb
198 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
199 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс
200 27-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Хигиена (со измена)
201 20-03-2017 СООПШТЕНИЕ за ПРВ КОЛОКВИУМ по ОРГАНСКА ХЕМИЈА-ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ (ЛБИ)
202 20-03-2017 Вовед во клиничка фармација-соопштение за настава на 22.03.2017
203 17-03-2017 Почеток на настава Козметологија
204 14-03-2017 Соопштение по предметот фитохемија .docx 13 Kb
205 13-03-2017 Прв колоквиум по Аналитичка хемија
206 13-03-2017 Соопштение во врска со вежбите по предметот Основи на физичка хемија (студ. Лаб. биоинж)
207 11-03-2017 Вежба 1-Големина на честички за маг. био. инж. .docx 1 Mb
208 10-03-2017 Клиничка фармација и терапевтици- термин за писмен дел од испит .pdf 134 Kb
209 10-03-2017 Групи за вежби по предметот Вовед во Клиничка Фармација .xlsx 12 Kb
210 07-03-2017 ЛАБОРАТОРИСКИБИО ИНЖЕЊЕРИ - РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ И ЗАВРШНАТА ВЕЖБА .xls 58 Kb
211 03-03-2017 Резултати од полагањето по предметот Користење на литература и бази на податоци- јануарска сесија 2017 .xlsx 11 Kb
212 28-02-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
213 28-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
214 27-02-2017 Нов распоред по групи за практична настава по ФТ .xlsx 12 Kb
215 27-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
216 23-02-2017 Резултати од испитот по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан во Јануарска-февруарска испитна сесија .pdf 207 Kb
217 23-02-2017 Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 17 Kb
218 22-02-2017 Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
219 21-02-2017 Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика .docx 10 Kb
220 21-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
221 21-02-2017 Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника
222 21-02-2017 Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
223 13-02-2017 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
224 13-02-2017 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017 .docx 24 Kb
225 13-02-2017 Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .pdf 33 Kb
226 13-02-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
227 13-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
228 13-02-2017 Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери
229 10-02-2017 Известување за повторно полагање на завршен усен испит по Биофизика за Магистри по Фармација
230 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
231 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсикологија .pdf 33 Kb
232 09-02-2017 Резултати од усмен испит ФТ-напреден курс кај Симоноска и Главаш .docx 12 Kb
233 08-02-2017 Патофизиологија- резултати од испитот, одржан на 6.2.2017
234 08-02-2017 Резултати од испит Анализи во животна средина и мониторинг одржан на 06.02.2017 .pdf 35 Kb
235 08-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА- одговорен наставник Доц.д-р. Стерјев .pdf 327 Kb
236 07-02-2017 Практична настава- Клиничка фармација и терапевтици- Соопштение за групата распределена во Специјална болница Филип II
237 06-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПATA РАСПРЕДЕЛЕНА НА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
238 05-02-2017 Индекси за потпис и оцена по предметите: Фитотерапија_напреден курс, Фармакогноизија (сите програми), Основи на фитотерапија, Испитување и анализа на природни производи, Екстракција и изолација на природни производи и Испитување на етерични масла и ароматични суровини
239 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогнозија_стара програма_26јануари2017 .doc 33 Kb
240 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогноизја_26 јануари 2017 .doc 86 Kb
241 05-02-2017 Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни состојки_27јануари2017 .doc 40 Kb
242 03-02-2017 Информација за потпис и оценки по ФТ-НК и Биофармација
243 02-02-2017 Klinichka farmacija - turnus na kliniki (Revmatologija i Gastro)
244 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Досие на фармацевтска грижа- .pdf 256 Kb
245 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Структура на случаи - .pdf 120 Kb
246 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПИТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ ВО Специјална болница за хируршки болести Филип 2, Приватна општа болница Ремедика и Универзитетска клиника за дигестивна хирургија .pdf 352 Kb
247 02-02-2017 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни производи .docx 21 Kb
248 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Лабораториски биоинженери
249 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација
250 01-02-2017 Список на студенти и распоред по кој ќе се одвива завршниот дел од испитот ФХ2
251 01-02-2017 Распоред за полагање практичен испит по АХ .docx 18 Kb
252 01-02-2017 Студенти за усно полагање по предметот Фармакогнозија од 26 јануари 2017
253 01-02-2017 Термин за оцени во индекс за предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
254 01-02-2017 Оцени фармацевтска технологија .docx 12 Kb
255 01-02-2017 Оцени по Основи на фармацевтска технологија
256 31-01-2017 Термин за испит по Лабораториски пресметки за јануарско-февруарска испитна сесија 2017 (студ. програма Лаб. биоинжинер)
257 27-01-2017 Промена на термини за испит по ФТ
258 26-01-2017 Промени во термин за хербариуми по предметот фармацевтска ботаника
259 25-01-2017 Распоред и термин за полагање на испит по ФТ-НК .xlsx 11 Kb
260 24-01-2017 Резултати од полагање на практичен испит по предметот Фитохемија .docx 22 Kb
261 24-01-2017 Известување за оцени во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 35 Kb
262 24-01-2017 Клиничка фармација и терапевтици- распоред за практична настава по клиники .pdf 360 Kb
263 23-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Биофармација на 26.01.2017 .pdf 69 Kb
264 23-01-2017 POTVRDETE PRISUSTVO NA USMEN ISPIT FT ADVANCED .docx 12 Kb
265 23-01-2017 Термини за испит по ФТ .xlsx 9 Kb
266 23-01-2017 Промена во термин за увид во практичните испити по предметите: Фарамкогнозија, Основи на фармација, општа и клеточна биологија и општа биологија
267 22-01-2017 Известување во врска со резултати од испит по предметот Вовед во фармација
268 20-01-2017 Соопштение за испит по ФТ
269 20-01-2017 РЕЗУЛТАТИ - ЗАВРШНА ВЕЖБА FT ADVANCED .docx 11 Kb
270 19-01-2017 Резултати од практични испити по предметите: Основи на фармацевтска биологија, Општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 143 Kb
271 17-01-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (16 јануари 2017 - понеделник) .docx 29 Kb
272 16-01-2017 Увид во резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија
273 16-01-2017 Усмен испит основи на фармацевтска технологија по наставници .docx 14 Kb
274 16-01-2017 Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биофармација на 17.01
275 11-01-2017 Список на студенти кои полагаат практичен испит по предметот Фитохемија на 17 јануари 2017 .docx 18 Kb
276 11-01-2017 Промени во Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија на 17 јануари 2017 .docx 19 Kb
277 11-01-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 16 јануари 2017 .docx 23 Kb
278 11-01-2017 Нови Промени во Термини за полагање на практични испити по предметите: Општа и клеточна биологија, Општа биологија и Основи на фармацевтска биологија на 16 јануари 2017 .docx 44 Kb
279 10-01-2017 Термин за испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) што ќе се оддржи на 16.01.2017
280 09-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе се оддржи на 16.01.2017 (студ. програма Магистер по фармација) .doc 269 Kb
281 04-01-2017 Промена на термин за повторување на завршната вежба по предметот Фармацевтско-технолошки анализи
282 03-01-2017 Резултати од испитот по Комбинаториска хемија (лаб. биоинженери) (23.12.2016)
283 28-12-2016 резултати од завршна вежба по Фармацевтско технолошки анализи .docx 12 Kb
284 26-12-2016 потписи Стерилни техники и нивна примена
285 26-12-2016 потписи Основи на фармацевтска технологија
286 23-12-2016 Практичен испит по предметите Органска хемија применета во фармација, Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
287 23-12-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА- Дефинитивен термин за практичен испит
288 23-12-2016 Известување за студентите кои слушаат КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
289 23-12-2016 Контрола на квалитет на козметички производи - оценки
290 23-12-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 2 (15.12.2016)
291 23-12-2016 Термин за колоквирање на вежби по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
292 23-12-2016 Известување за потписи по предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
293 22-12-2016 Колоквирање и консултации за вежби Основи на фармацевтска технологија
294 21-12-2016 Известување за потписи по предметите од Институт за Фармакогнозија (Фармакогнозија, Фитотерапија-напреден курс, Испитување и анализа на ПП, Екстракција и изолација на ПП, Испитување и анализа на етерични масла и ароматични суровини)
295 21-12-2016 Префрлање на студенти во летен семестар во учебната 2016/2017година .docx 17 Kb
296 20-12-2016 Известување за потпис во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
297 20-12-2016 ПРОМЕНА НА ТЕМИНИ за полагање на ПРАКТИЧЕН испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 и медицинска хемија
298 20-12-2016 Термин за втор колоквиум и потпис по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
299 19-12-2016 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
300 19-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
301 19-12-2016 The International PhD Program of the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg .pdf 313 Kb
302 16-12-2016 Список на студенти кои полагаат втор дел од испитот по предметот Фармакоинформатика од 05-06.12.2016
303 16-12-2016 Rezultati farmakoinformatika .docx 12 Kb
304 16-12-2016 Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар 2016/2017 година .docx 24 Kb
305 15-12-2016 Термин за Лабораториско пресметки (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
306 14-12-2016 Известување за одбрана на проекти по Биофармација на 16.12
307 14-12-2016 ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ по предметите МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, 3 МЕДИЦИНСКАХЕМИЈА
308 14-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
309 10-12-2016 Известување за испит по ФИФБИ1 и 2 од програмата за Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата
310 09-12-2016 Известување за почеток на наставата по изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
311 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Катерина Калкова
312 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Есин Али
313 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Гордана Ристовска
314 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Богдана Нешиќ
315 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Ана Ефтоска
316 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Рејхан Емин
317 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Филип Богдановски
318 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Хаџер Шабан
319 06-12-2016 Резултати од испит по Фармацевтски инженерство и фармацевтско биоинженерство 2 .xlsx 8 Kb
320 05-12-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по предметот Храна и исхрана за 09.12.2016 .pdf 202 Kb
321 02-12-2016 Патофизиологија - информација за резултатите од завршната вежба
322 02-12-2016 Микробиологија- теми за семинарски .docx 11 Kb
323 02-12-2016 Медицинска хемија- известување за термин за настава на 05.12.2016
324 02-12-2016 ODBRANA NA PROEKTI EKSPERIMENTALEN DIZAJN (ZV FT ADVANCED)
325 01-12-2016 Предавање по Основи на фармацевтска технологија
326 29-11-2016
327 29-11-2016 FT Advanced PBL za Petok 2.12.2016 .rar 738 Kb
328 29-11-2016 Соопштение за ДЕН НА ДРВОТО
329 29-11-2016 Известување за настава по предметот Интеракција: лек-храна предвидена за ден 30.11.2016 .pdf 36 Kb
330 28-11-2016 Известување за изведување на вежбите по предметот Биофармација на 29.11
331 25-11-2016 Eksperimentalen dizajn - vezbi - proekti
332 25-11-2016 FT Advanced PBL за Понеделник, 28.11.2016 .rar 928 Kb
333 23-11-2016 Патофизиологија - информација за распоредот за предавања, за завршната вежба и К2
334 21-11-2016 Известување за промена на термин за Вежба бр.8 по Биофармација
335 18-11-2016 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 11 Kb
336 17-11-2016 Известување за подготовка на проектни теми по Биофармација .rar 21 Kb
337 16-11-2016 PBL-i za predavanjeto Biofarmacija na 22.11
338 16-11-2016 PBL za predavanjeto FT Advanced na 21.11.2016
339 10-11-2016 Вежба бр. 5 (Корени-Ризоми и Кори) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
340 10-11-2016 Вежба бр. 4 (Листови) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
341 10-11-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА-известување за настава за 14.11.2016
342 09-11-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
343 07-11-2016 Вежби по Биофармација
344 07-11-2016 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
345 07-11-2016 Вежби Основи на фармацевтска технологија
346 01-11-2016 VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN .xlsx 17 Kb
347 01-11-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
348 26-10-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
349 19-10-2016 Термин за Вежба бр.5 по Биофармација
350 19-10-2016 Spisoci za kolokvium mikromiologija .xlsx 18 Kb
351 19-10-2016 Анкета - истражување за Студентските правобранители на државните универзитети
352 18-10-2016 Известување за термин за колоквиум по Микробиологија со паразитологија
353 17-10-2016 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA NA 21.10.2016 .docx 13 Kb
354 17-10-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
355 14-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација М-р нова - информација за промена во распоредот на теоретската настава
356 14-10-2016 Известување за почеток на настава по Труење: превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
357 13-10-2016 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
358 13-10-2016 Известување за термин за одржување на вежби по предметот Основи на Фармацевтска технологија
359 13-10-2016 Вежба бр. 3 Херби по предметот фармакогнозија .doc 1002 Kb
360 12-10-2016 Информација за предавања и практични вежби по предметот Општа биологија за лабораториски биоинжењери
361 11-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација МР- промена во распоредот за предавања и информација за содржината на првиот колоквиум
362 05-10-2016 Предавање ОРГАНСКА ХЕМИЈА ПРИМЕНЕТА ВО ФАРМАЦИЈА (06.10.2016)
363 05-10-2016 esei FT ADVANCED (FT Napreden kurs) .docx 27 Kb
364 04-10-2016 ПБЛ-2 и 3 ФТ-НК; список за есеи .rar 5 Mb
365 04-10-2016 Промена на термин за вежби по Основи на Фармацевтска технологија за 6 и 13.10.2016 (отворете директно attachment) .docx 10 Kb
366 30-09-2016 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
367 30-09-2016 Вежба бр. 2 по предметот Фармакогнозија (Цветови и плодови) .pdf 2 Mb
368 29-09-2016 Индекси за оценка по ФТ-НК
369 27-09-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА
370 27-09-2016 Резултати од испит Фармацевтско-технолошки анализи (септемвриска сесија 2016)
371 26-09-2016 Известување за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
372 26-09-2016 Информација за вежби Фармакогнозија (Вежба бр. 1 - Скробови) .pdf 661 Kb
373 26-09-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ( 16.09.2016)
374 26-09-2016 Резултати од испит по Биофармација - стара програма одржан на 07.09.16
375 25-09-2016 Неофицијални групи за практична настава по ФТ-НК - важат само за 26.09.2016 (понеделник) .xlsx 13 Kb
376 22-09-2017 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
377 22-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по Биофармација
378 20-09-2016 Резултати од теоретскиот испит по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
379 19-09-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
380 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларни и имунолошки анализи
381 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларна биологија и генетика
382 19-09-2016 Известување за почеток на практична настава по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика
383 19-09-2016 Почеток на настава Фармацевтско-технолошки анализи
384 19-09-2016 Упис на изборни предмети
385 16-09-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
386 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ИНФОРМАЦИИ ЗА БОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ .doc 39 Kb
387 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 2016 - ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЈА, РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА .xls 31 Kb
388 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ .xls 30 Kb
389 15-09-2016 Соопштение за почеток на наставата по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
390 15-09-2016 Индекси за потпис по предметот ФТ
391 15-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по предметот ФТ-НК
392 14-09-2016 Почеток на настава и вежби ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
393 14-09-2016 Соопштение за почеток на теоретска настава по предметот ФТ-НК
394 14-09-2016 Известување за оценки по предметот Користење на литература и бази на податоци
395 13-09-2016 Po predmetot Socijalna Farmacija i metodologija site studenti koli polagale junska i avgustovska sesija 2016 da donesat indeksi za potpis i ocena na 14.09.2016 do 11H vo farmakoinformativniot centar
396 13-09-2016 Распоред за полагање на завршниот дел од испитот Фармацевска Хемија 2 ке се одржи на 16.09.2016
397 13-09-2016 Термин за оцени по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
398 13-09-2016 Промена на термин за полагање на ФТ кај Проф. д-р Славеска Раички
399 13-09-2016 Распоред за полагање устен испит по ФТ на 14.9.2016 .xlsx 11 Kb
400 12-09-2016 Ocenki i potpisi po Socijalna Farmacija na 14.09.2016
401 12-09-2016 Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање, оддржан на 7.09.2016 .pdf 360 Kb
402 09-09-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 23.08.2016
403 09-09-2016 Распоред за полагање на усмен дел од испитот Основи на фармацевтска технологија на 12.09.2016 .pdf 42 Kb
404 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фитотерапија .docx 14 Kb
405 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни состојки (биоинженери) .docx 13 Kb
406 07-09-2016 Резултати од практичен испит по Базична имунологија (07.09.2016) .pdf 40 Kb
407 07-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија .docx 12 Kb
408 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ивана Николова
409 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Мелиха Чековиќ
410 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Наџије Дерала
411 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ирина Божиновска
412 05-09-2016 Табели - изотонизација .pdf 1 Mb
413 02-09-2016 Термин за хербариум (7-ми септември 2016)
414 02-09-2016 Оцени по предметот Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
415 01-09-2016 Распоред на полагање на з.в. по Биофармација на 02.09 .xlsx 10 Kb
416 01-09-2016 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 23.08.2016 .docx 20 Kb
417 31-08-2016 Увид на резултати по предметите Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици .docx 11 Kb
418 31-08-2016 Резултати од испитот по Биофизика за магистри и лабораториски биоинженери .doc 41 Kb
419 30-08-2016 Резултати од испит Пребарување на литература ( 26.08.2016)
420 29-08-2016 Термин за хербариум, 2ри септември, петок
421 29-08-2016 Резултати од практичниот испит по предметите Општа и клеточна биологија (магистри) и Општа билогија (биоинженери) .xls 28 Kb
422 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Медицинска хемија .docx 14 Kb
423 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 3 .docx 15 Kb
424 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 .docx 15 Kb
425 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .docx 15 Kb
426 24-08-2016 Известување за резултати од ЗВ по Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи .pdf 221 Kb
427 23-08-2016 Термин за прктичен испит по ФТ
428 23-08-2016 Соопштение за студентите кои ќе полагаат испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 .docx 11 Kb
429 23-08-2016 СООПШТЕНИЕ за полагање на предметот ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 за студенти кои го немаат положено ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ
430 23-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 24.08.2016 .doc 26 Kb
431 22-08-2016 Термин за одржување на практичен испит по Фармакогнозија и фитохемија (23 август 2016, вторник)
432 22-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 23.08.2016 .docx 12 Kb
433 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и општа биологија (22 август 2016, понеделник) .doc 66 Kb
434 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (22 август 2016, понеделник) .doc 111 Kb
435 19-08-2016 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2016/2017 година .pdf 164 Kb
436 17-08-2016 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија .docx 11 Kb
437 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија-теоретски основи и Лабораториски курс од органска хемија (лабораториски биоинженери)
438 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија и Биоорганска хемија за фармацевти
439 15-08-2016 Патофизиологија - авг-сеп. сесија, испит за студентите по Фармација и Лаб-биоинжињери, 16.8.2016
440 15-08-2016 Соопштение за ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
441 10-08-2016 Известување за термин за завршна вежба по предметите, Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи и Токсиколошки форензични анализи .pdf 37 Kb
442 19-07-2016 Резултати од испитот Фармацевтско-технолошки анализи - јуни 2016 .docx 12 Kb
443 01-07-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација
444 28-06-2016 Известување за запишување на зимски семестар 2016/2017 година .doc 71 Kb
445 27-06-2016 Пријавување на испити за Августовско -Септемвриска испитна сесија .docx 15 Kb
446 27-06-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
447 25-06-2016 Распоред за устен испит по ФТ .xlsx 10 Kb
448 24-06-2016 Резултати од испит Фармакоекономија
449 23-06-2016 Индекси за потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
450 21-06-2016 Патофизиологија и лабораториски биоинжињери - резултати од испитот, 16.6.2016 .xls 23 Kb
451 20-06-2016 Распоред на студенти за полагање на испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 23 Kb
452 16-06-2016 Резулати од испитот по испитот по Лабораториско сметање оддржан на 13.06.2016 (студ. програма Лаб. биоинжинер) .pdf 361 Kb
453 14-06-2016 Термин за оцени за предметите Инструментални фарм.анализи, Лаб.техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 27 Kb
454 14-06-2016 Термин за оценки во индекс за предметите Физичка хемија за фармацевти, Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
455 13-06-2016 Промена на термин за полагање усен испит ОФТ кај Проф. Главаш
456 13-06-2016 Zavrsen del od ispitot FH2 .xlsx 20 Kb
457 13-06-2016 Термин за оцени во индекс за предметите Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и ГМХ .pdf 36 Kb
458 13-06-2016 Известување за термин за испитот по Анатомија
459 13-06-2016 Увид во колоквиум Фармацевтска технологија
460 12-06-2016 Список на студенти за усен испит по предметот Фармакогнозија за 15 јуни 2016 .doc 29 Kb
461 11-06-2016 Резултатите од втор колоквиоу по предметот Фармацевтска технологија
462 10-06-2016 Распоред на студенти за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 24 Kb
463 10-06-2016 Распоред за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија во јунскиот испитен рок .docx 19 Kb
464 10-06-2016 резултати од практичен испит по Базична имунологија (08.06.2016) .pdf 41 Kb
465 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (08.06.2016) .pdf 41 Kb
466 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молкуларна биологија и генетика (лаб.био.) 08.06.2016 .pdf 40 Kb
467 08-06-2016 Известување за оценки по предметот ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
468 07-06-2016 Термин за завшна вежба по ФТ
469 07-06-2016 Известување за оцени по Основи на фармакологија
470 07-06-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,3, Медицинска хемија, пребарување на литература, Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици.
471 30-05-2016 Теренска настава по предметот Фармацевтска ботаника .doc 57 Kb
472 28-05-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ И КОМПЛЕТНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА одржан на 17.0.5.2016
473 27-05-2016 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија .pdf 412 Kb
474 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (Симона Димчевска)
475 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (доц. Гешковски)
476 25-05-2016 Дополнителни термини за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
477 24-05-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
478 23-05-2016 Распоред за одбрана на проекти Фармацевтска технологија .docx 11 Kb
479 22-05-2016 Патофизиологија - резултати од поправната завршна вежба, 20.5.2016
480 20-05-2016 Распоред за завршна вежба по Биофармација 23.05.2016 .xlsx 11 Kb
481 18-05-2016 Патофизиологија- резултати од преполагањето на К1 и К2, 13.5.2016
482 17-05-2016 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија (18 мај 2016) .doc 68 Kb
483 16-05-2016 Резултати од практичен испит Фармацевтска Хемија 2 кој се полагаше а 13,05,2016 .doc 29 Kb
484 16-05-2016 Термин за консултации по предметот ОФТ
485 14-05-2016 Патофизиологија - резултати од завршната вежба за студентите од студиската програма Лабораториски биоинжињери, 9.мај.2016
486 12-05-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- соопштение за настава и испит во испитна сесија мај- јуни .pdf 206 Kb
487 11-05-2016 Промена на термин за завршни вежби по Биофармација и ФТ-НК
488 11-05-2016 СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ИСПИТУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ .doc 324 Kb
489 10-05-2016 Термини за полагање на практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија!
490 10-05-2016 .doc 75 Kb
491 10-05-2016 Распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (12 мај 2016) .doc 59 Kb
492 10-05-2016 Термин за практичниот дел од иситот по предметот Фармацевтска хемија 2 .docx 14 Kb
493 10-05-2016 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
494 10-05-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 .xlsx 8 Kb
495 10-05-2016 Термин за завршна вежба по предметите Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи .pdf 36 Kb
496 09-05-2016 Измена на терминот за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3
497 09-05-2016 Термин за потпис по предметите Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ .pdf 34 Kb
498 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
499 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 34 Kb
500 09-05-2016 Електронско пријавување за втор колоквиум по ФТ
501 05-05-2016 Известување за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (Лаб. Био.).
502 05-05-2016 Термин за завршна вежба по ФТ-НК
503 05-05-2016 Термин за завршна вежба по Биофармација
504 05-05-2016 Потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 15-16)
505 03-05-2016 Известување за пријавување на испити
506 28-04-2016 Термин за Хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
507 28-04-2016 Известување за Фармацевтска хемија 2
508 28-04-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
509 28-04-2016 Колоквиум бр. 2 по предметот Фитохемија (03 мај 2016)
510 25-04-2016 Известување за термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 29 Kb
511 25-04-2016 Известување за втор колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
512 25-04-2016 Термин за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
513 22-04-2016 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
514 22-04-2016 Известување за колоквиум по Физиологија за Магистри поФармација .doc 22 Kb
515 22-04-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по Токсикологија, 26.04.2016 .pdf 135 Kb
516 21-04-2016 Испитување на растителни дроги (изборен предмет)
517 21-04-2016 Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
518 13-04-2016 Резултати од испит 26012016 .pdf 96 Kb
519 08-04-2016 Известување за предметот Применета статистка
520 06-04-2016 Известување за одење во Берово по предметот Фитохемија
521 05-04-2016 Известување за термин за предавања Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
522 04-04-2016 Известување за термини за презентации по Хигиена .pdf 18 Kb
523 27-03-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери - информација за промена во распоредот за теоретска настава
524 25-03-2016 Известување за предметот Фитохемија
525 16-03-2016 Вежби по предметот Фармацевтска ботаника на 17 март 2016
526 15-03-2016 Инфо за I колоквиум по предметот фитохемија (16.03.2016)
527 14-03-2016 Известување за предавања Токсикологија .pdf 34 Kb
528 09-03-2016 Промена на термин за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
529 09-03-2016 Термин за вежба бр.6 по Фармацевтска технологија
530 08-03-2016 Известување за настава по предметот Испитување и контрола на вода (лабораториски биоинженер) .pdf 33 Kb
531 08-03-2016 Известување за прв колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
532 07-03-2016 Известување на прв колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинжињер) .doc 27 Kb
533 03-03-2016 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс .pdf 34 Kb
534 02-03-2016 Термин за земање оценки по предметите Фармацевтска технологија - напреден курс и Биофармација
535 26-02-2016 Известување за почеток на настава по Хигиена .pdf 59 Kb
536 24-02-2016 Вежба бр 2. по Фармацевтска технологија
537 24-02-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ( писмен дел одржан на 22.01.2016)
538 23-02-2016 Патофизиологија-Лабораториски инижињери- информации за првиот колоквиум, 29.2.2016 .doc 40 Kb
539 23-02-2016 Предавања Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
540 22-02-2016 Оценки за Фармацевтска технологија
541 17-02-2016 ПРОМЕНА на ТЕРМИН за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА за 3-та и 4-та група
542 17-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР -МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА .doc 23 Kb
543 12-02-2016 Основи на Фармацевтска технологија - оцени
544 12-02-2016 Фармацевтска технологија - вежби
545 11-02-2016 Вежба Стабилност за магистри биоинженери .docx 99 Kb
546 10-02-2016 Список на студенти за вежби по предметот Фармацевтска ботаника .doc 167 Kb
547 10-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Фармакоепидемиологија
548 10-02-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ ПО ПТРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
549 09-02-2016 Известување за термин за предавање по предметот Лаб.техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
550 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Сања Четојевиќ
551 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Муазес Муслиовска
552 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Елиф Баки
553 08-02-2016 НАСТАВА ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
554 08-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
555 07-02-2016 Теми за проектини задачи по Фармацевтска технологија по групи
556 07-02-2016 Групи за проектна задача по предметот Фармацевтска технологија со водич за подготовка
557 05-02-2016 Практикум по предметот ФИТОХЕМИЈА и известување за вежби .pdf 2 Mb
558 04-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
559 04-02-2016 Резултати од испитот по Лабораториско сметање оддржан на 28.01.2016 .pdf 335 Kb
560 03-02-2016 Соопштение за оценки по предметот Фармацевтска хемија 1
561 03-02-2016 Распоред за практична настава по клиники за Клиничка фармација и терапевтици
562 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Микробиологија со имунологија .docx 10 Kb
563 03-02-2016 Основи на фармацевтска технологија
564 03-02-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 29.01.2016 година .docx 12 Kb
565 03-02-2016 Вовед во фармација
566 03-02-2016 Известување за земање на оценка за предметите од Институтот по применета хемија и фармацевтски анализи .doc 28 Kb
567 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
568 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Физичка хемија .doc 27 Kb
569 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Лаб.техники и иструментални методи 2 .doc 28 Kb
570 03-02-2016 Известување за почеток на настава Прехранбени производи .pdf 197 Kb
571 01-02-2016 Лабораториски биоинжињери- Патофизиологија- распоред за практична настава .doc 35 Kb
572 01-02-2016 Лабораториски инжињери - Патофизиологија, воведни информации .xls 26 Kb
573 01-02-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
574 01-02-2016 Предавања по Аналитичка хемија
575 01-02-2016 Известување за почеток на настава Токсикологија .pdf 195 Kb
576 01-02-2016 Известување за оценки по ФТ-НК
577 01-02-2016 Практичната настава по предметот Клиничка фармација на Клиниката за Неврологија,
578 01-02-2016 ПРАКТИЧНА НАСТАВА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА - КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
579 01-02-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОКИНФОРМАТИКА
580 30-01-2016 Увид во испитите по предметите од Институт за Фармакогнозија
581 29-01-2016 Известување за почеток на настава по предметот Социјална фармација и методологија
582 29-01-2016 Известување за почеток на настава Токсиколошки форензични анализи .pdf 198 Kb
583 28-01-2016 Резултати од испитот основи на физичка хемија (Лаб. биоинж) втора декада, 21.01 2016 .docx 15 Kb
584 28-01-2016 Резултати од испитот Физичка хемија за фармацевти (втора декада, 21. 01. 2016) .docx 15 Kb
585 28-01-2016 Настава по предметот Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
586 28-01-2016 Почеток на настава ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
587 27-01-2016 Резултати од испитите Вовед во фармација и Воведен курс за магистри по фармација одржан во втората декада на јануарскиот испитен рок на 26.01.2016 год. .docx 16 Kb
588 27-01-2016 Соопштение за потпис и оценка по предметите на Катедрата за Фармацевтска технологија
589 27-01-2016 Соопштение за увид во тестови по испитот по Неорганска хемија, применета во фармација
590 26-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ "Филип II" .pdf 109 Kb
591 25-01-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот Лабораториски курс по органска хемија
592 25-01-2016 Оценки по Аналитичка хемија
593 25-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС
594 24-01-2016 Соопштение за потписи и/или оценки по изборните предмети од Институтот за Фармацевтска технологија
595 24-01-2016 Соопштение за потписи и оценки по Биофармација и ФТ-НК
596 24-01-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ПРВА ДЕКАДА ЈАНУАР 2016
597 22-01-2016 Последна промена на терминот за испитите на Институтот за Фармакогнозија закажани на 25.01.2016
598 22-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
599 22-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ-СООПШТЕНИЕ за распоред на студенти за практична настава ( КЛИНИКИ) .pdf 244 Kb
600 22-01-2016 Усмен испит ОФТ кај Проф. М. Главаш Додов
601 22-01-2016 Практичен испит по БИООРГАНСКА ХЕМИЈА
602 22-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи -1 (22.01.2015)
603 22-01-2016 Измена во терминот за полагање на испитите на Институтот за Фармакогнозија!!!
604 22-01-2016 Резултати од испит по Молекуларни и имунолошки методи - теоретски основи (22.01.2016)
605 21-01-2016 Распоред за усен испит Основи на Фармацевтска технологија кај доц. Маја Симоноска Црцревска .docx 11 Kb
606 21-01-2016 Распоред за испит Основи на фармацевтска технологија - втора декада .docx 17 Kb
607 20-01-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
608 20-01-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 14.01.2016 година .docx 16 Kb
609 19-01-2016 Термин за практичен испит по предметот Фитохемија на 21 јануари 2016
610 19-01-2016 Термини за полагање практичен испит по Фармакогнозија на 21 јануари 2016 .doc 62 Kb
611 16-01-2016 Распоред за устен испит по ОФТ .pdf 73 Kb
612 15-01-2016 Соопштени за усен испит по предметот Вовед во клиничка фармација
613 15-01-2016 Резултати од практичен испит по ОФТ, одржан на 12.01.16 .xlsx 11 Kb
614 12-01-2016 Известување за студентите кои ќе го полагаат вториот дел (рецепти) од з.в. по ФТ
615 11-01-2016 Термини за практичен испит за предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија за фармацевти и биоинженери .xls 36 Kb
616 11-01-2016 .xls 36 Kb
617 11-01-2016 Термини за завршна вежба по Фармацевтска ботаника на 22.01.2016 .xls 28 Kb
618 11-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи-1 (08.01.2016)
619 07-01-2016 Финален распоред за полагање на з.в. по Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
620 06-01-2016 Вовед во фармација - резултати од испит одржан на 5.1.2016 .docx 14 Kb
621 06-01-2016 Распоред за полагање на з.в. по предметот Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
622 05-01-2016 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
623 05-01-2016 РАСПОРЕД за полагање на ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА применета во фармација
624 03-01-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери, јануарска испитна сесија 2016
625 03-01-2016 Патофизиологија - Фармација М-р нова, распоред за полагање на испитот по ПФ во јануарската сесија 2016 .xlsx 11 Kb
626 31-12-2015 Право на полагање на писмен испит по предметите Општа биологија, Општа и клеточна биологија и Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
627 31-12-2015 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе оддржи на 4.01.2016 .doc 115 Kb
628 31-12-2015 Термин за полагање на завршна вежба по Токсикологија .pdf 106 Kb
629 30-12-2015 Термин за завршна вежба/практичен испит по ОФТ, ФТ-НК и ФТА
630 30-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - јауарски испитен рок
631 30-12-2015 Соопштение за практичните испити по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацетска хемија 3 и Медицинска хемија .pdf 166 Kb
632 29-12-2015 Термин за практичен испит по предметите: Инструментални фарм.анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лабораториски техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 32 Kb
633 29-12-2015 Соопштение за Фармацевтска хемија 3
634 29-12-2015 Соопштение за Пребарување на литература
635 29-12-2015 Соопштение за Медицинска хемија
636 28-12-2015 завршна вежба Фармацевтска технологија
637 25-12-2015 термин за хербариум .doc 24 Kb
638 25-12-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 26 Kb
639 24-12-2015 промена на соопштение за право на потпис по предметот Вовед во фармација заради измени во начинот на пријавување на испит .doc 24 Kb
640 23-12-2015 Известување за потпис по предметот Животински и клеточни експериментални модели
641 23-12-2015 Потписи по предметот - Фармакогнозија
642 23-12-2015 Потписи по предметот Основи на фармацевтска технологија
643 23-12-2015 Термин за колоквирање на вежба по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 27 Kb
644 23-12-2015 Потписи по предметите Инструментални фармацевтски анализи; Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 28 Kb
645 22-12-2015 Потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма магистер по фармација)
646 22-12-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба по Храна и исхрана .pdf 199 Kb
647 22-12-2015 Известување за студентите кои го слушаат изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување
648 22-12-2015 Потписи по Органска хемија применета во фармација
649 22-12-2015 Потписи по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
650 21-12-2015 Известување за 2 (втор )колоквиум по предметот микробиологија со паразитологија .xlsx 30 Kb
651 21-12-2015 Запишување на летен семестар и заверка на зимски семестар во учебната 2015/2016 .docx 20 Kb
652 19-12-2015 Вежби Основи на фармацевтска технологија
653 18-12-2015 Практични испити во јануари по Фитохемија и Фармакогнозија
654 18-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија во јануарската сесија .doc 26 Kb
655 17-12-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3 во јануарско/фебруарска испитна сесија .pdf 215 Kb
656 17-12-2015 Термин за втор колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија и Неорганска хемија, применета во фармација
657 16-12-2015 ЗАВРШНА ВЕЖБА ФТ НАПРЕДЕН КУРС РЕЗУЛТАТИ .docx 11 Kb
658 16-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - втор колоквиум
659 15-12-2015 Известување за одбрани проекти по Биофармација за презентирање на 18.12 .docx 15 Kb
660 15-12-2015 право на потпис по предметот Воведен курс .doc 24 Kb
661 14-12-2015 Практични испити по Фармакогнозија и Фитохемија
662 14-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија .doc 25 Kb
663 14-12-2015 Нов список на студенти со термини за завршна вежба по Биофармација .docx 22 Kb
664 12-12-2015 Семинарски по предметот Стерилни техники и нивна примена .docx 15 Kb
665 12-12-2015 Патофизиологија- резултати од завршната вежба- дефинтивно! и информации за полагање на Вториот колоквум и внесување на потписи во индекс .doc 35 Kb
666 11-12-2015 Термин за завршни вежби по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи .docx 22 Kb
667 10-12-2015 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
668 09-12-2015 Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
669 07-12-2015 Завршна вежба по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи
670 05-12-2015 Термин за колоквирање вежби по Биофармација
671 04-12-2015 Известување за студентите што ќе полагаат завршна вежба по ФТ-НК
672 04-12-2015 Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори .docx 1 Mb
673 03-12-2015 Патофизиолгоија - информација за резултатите од завршната вежба
674 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по Биофизика за Магистри .doc 126 Kb
675 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по предметот БИОФИЗИКА за лабараториски Биоимженери .doc 73 Kb
676 01-12-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи
677 01-12-2015 Вежби по предметот Фармакогнозија
678 01-12-2015 Стерилни техники и нивна примена предавање на 10.12.2015
679 30-11-2015 Известување за испитот ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
680 25-11-2015 Известување за практична настава Храна и исхрана, 26.11.2015 .pdf 196 Kb
681 24-11-2015 Патофизиологија - Завршна вежба- термин и распоред за плагање и други информации .doc 38 Kb
682 24-11-2015 Вежба Фармацевтско-технолошки анализи 25.11.2015 .pptx 672 Kb
683 23-11-2015 Известување за вежби по Биофармација
684 19-11-2015 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 - магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацијата
685 18-11-2015 prezentacija QbD za preparati so modificirano osloboduvanje .ppt 3 Mb
686 17-11-2015 Резултати од првиот колоквиум по Микробиологија .xlsx 27 Kb
687 16-11-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи 18.11.2016
688 16-11-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 4 - Листови .docx 1 Mb
689 10-11-2015 Вежба Фармацевтско технолошки анализи за 11.11.2015 .docx 16 Kb
690 09-11-2015 Известување за подготовка на проекти по предметот Биофармација .rar 20 Kb
691 06-11-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнение на распоредот за теоретска настава и резултати од колоквиумот по општа патофизиологија, одржан на 2.11.2015 .doc 112 Kb
692 06-11-2015 PBL-i FTAdvanced nanocestici i lipozomi 2015 .rar 12 Mb
693 06-11-2015 PBL-i BIOFARMACIJA .rar 731 Kb
694 05-11-2015 GRUPI ZA VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN - FT ADVANCED .docx 14 Kb
695 05-11-2015 Распоред на студенти што ќе полагаат прв колоквиум по Неорганска хемија, применета во фармација (6.11.2015 - студ. програма Магистер по фармација) .doc 123 Kb
696 02-11-2015 ВЕЖБИ/ПРОЕКТИ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЈН ФТ НАПРЕДЕН КУРС .rar 39 Mb
697 02-11-2015 БОДОВИ ОД PROBLEM BASED LEARNING ФТ напреден курс 2015 .docx 29 Kb
698 29-10-2015 БОДОВИ - ЕСЕИ ФТ-НАПРЕДЕН КУРС .docx 19 Kb
699 29-10-2015 Колоквиум Основи на фармацевтска технологија
700 28-10-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 3 Херби .doc 1 Mb
701 25-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА 30.09.2015 .doc 29 Kb
702 24-10-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- пријавување и распоред за полагање на колоквиумот, закажан за 2.11.2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- информација за промена во распоредот за одржување на тероетската настава
703 20-10-2015 Известување за студентите кои слушаат ОФТ
704 18-10-2015 Вежба бр.3 ФТ-НК
705 16-10-2015 ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЕСЕИ ПО ФТ-НК
706 13-10-2015 Вежба бр.4 - ФТА - Стабилност .pdf 315 Kb
707 06-10-2015 Вежба бр.3 ФТА- Стерилизација .pdf 73 Kb
708 06-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТКА втора декада септември 2015
709 06-10-2015 РАСПОРЕД ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГАА НА 30.10.2015
710 03-10-2015 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
711 02-10-2015 PBL Ponedelnik 5.10.2015 FT Advanced .docx 1 Mb
712 02-10-2015 Фармакогозија Вежба бр. 2 Цветови и Плодови .pdf 2 Mb
713 02-10-2015 Известување за студентите што слушаат Биофармација
714 01-10-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 25.09.2015 .pdf 329 Kb
715 01-10-2015 Известување во врска со осигурување на студентите
716 29-09-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 1 - Скробови .pdf 661 Kb
717 25-09-2015 Seminarski po predmetot Farmakognozija! .docx 13 Kb
718 25-09-2015 Известување за изработка на есеи со краток водич за ФТ-напреден курс .docx 15 Kb
719 21-09-2015 Групи за вежби Биофармација .xlsx 12 Kb
720 21-09-2015 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
721 21-09-2015 Почеток на практична настава по предметот Биофармација
722 20-09-2015 Информации за вежбите од изборните предмети од природни производи за лабораториски биоинженер
723 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 49 Kb
724 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 31 Kb
725 18-09-2015 Известување за почеток на вежби по предметот ФТ-НК
726 18-09-2015 Соопштение за студентите кои слушаат ФТ-НК
727 18-09-2015 Известување за термин за потписи и оцени по предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .docx 16 Kb
728 17-09-2015 Практикум по предметот Етерични масла и ароматични суровини .pdf 1 Mb
729 17-09-2015 Практикум по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
730 17-09-2015 Соопштение за упис на изборни предмети
731 17-09-2015 Известување за теоретска настава
732 17-09-2015 Основи на фармацевтска технологија - увид во тестови од испитот одржан на 14.09.2015
733 16-09-2015 Известување за настава по предметот Инструментални Фармацевтски анализи .doc 30 Kb
734 16-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
735 16-09-2015 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
736 15-09-2015 Отворени се профилите за новите студенти 2015
737 15-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
738 15-09-2015 II термин за полагање на Лабораториски пресмети
739 15-09-2015 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 194 Kb
740 14-09-2015 Оцени по предметот Општа и неорганска хемија
741 14-09-2015 Dostavuvanje na indeksi i prijavi za oceni po predmetite Farmacetska hemija 1, Farmacevtska hemja 2 i Medicinska hemija
742 14-09-2015 Резултати од испитот по лабораториско сметање одржан на 10.09.2015 .pdf 332 Kb
743 11-09-2015 Профили на новопримени студенти 2015/16
744 07-09-2015 Резултати од практичен испит по предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија_04,09,2015 .doc 62 Kb
745 03-09-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија_втора декада
746 02-09-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студентите по фармација М-р нова и ЛАбБиоинжињери, 4.9.2015
747 02-09-2015 Практичен дел за втора декада од испитите Фармацевтска хемија 1,2, 3 и Медицинска хемија (Лаб.биоинж.) .docx 13 Kb
748 01-09-2015 ЕФС - Оценки во индекс од јунска сесија и прва декада од септемвриска сесија .doc 23 Kb
749 01-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2 - прва декада септември 2015
750 30-08-2015 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година .doc 87 Kb
751 26-08-2015 Резултати од з.в. по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК и ФТА .xlsx 13 Kb
752 26-08-2015 Испит Стерилни техники и нивна примена
753 25-08-2015 Известување за термин за испит од предметот Анализа на животна средина и мониторинг .pdf 107 Kb
754 20-08-2015 резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 89 Kb
755 19-08-2015 Резултати од прв дел (задачи) од з.в. по предметот ФТ, одржана на 19.08. .pdf 53 Kb
756 19-08-2015 резултати од завршна вежба по општа и клеточна биологија и општа биологија .docx 11 Kb
757 18-08-2015 Известување за промена на термин за полагање испити во втора декада за предметите Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 42 Kb
758 18-08-2015 Термини за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 за фармацевти и Медицинска хемија за лабораториски биоинжинери во септемвриска испитна сесија
759 17-08-2015 консултации за практичен испит по предметите: Молекуларна и клеточна биологија и генетика, Базична имунологија и Молекуларна биологија и генетика (лаб.био.)
760 17-08-2015 Распоред за полагање на з.в. по Биофармација и ФТА .xlsx 10 Kb
761 17-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
762 16-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
763 12-08-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба Токсикологија .pdf 168 Kb
764 04-08-2015 Промена на термин од втора декада (трета испитна сесија) за предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .doc 27 Kb
765 04-08-2015 Термини за практичен испит и промена на термин од втора декада од трета испитна сесија за предметот Легислатива и аналитика на лекови .doc 28 Kb
766 24-07-2015 Известување за термини за полагање на з.в. пред септемвриска испитна сесија, за предметите: ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
767 23-07-2015 Практичен испит по аналитичка хемија
768 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија во третата испитна сесија .doc 31 Kb
769 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Инструментални фарм. анализи, Лаб.техники 1 и Лаб.техники 2 во трета испитна сесија .doc 31 Kb
770 21-07-2015 Термин за увид: среда (22.07.2015) од 10-11h.
771 16-07-2015 Соопштение за практичен испит по предметот Фитохемија
772 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - нова програма .doc 76 Kb
773 14-07-2015 Резултати од оддржани испити на Институтот за фармацевтска технологија во втората декада на јунската сесија .xlsx 20 Kb
774 14-07-2015 термин за завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
775 14-07-2015 термин за завршна вежба по општа биологија и општа и клеточна биологија .doc 24 Kb
776 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 13 Kb
777 07-07-2015 Резултати по предметот Основи на фитотерапија .doc 42 Kb
778 07-07-2015 Резултати од испит Фармакоиформатика јунска сесија 2015
779 03-07-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 33 Kb
780 25-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 11.06.2015 .docx 20 Kb
781 01-09-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР, 2015/2016 ГОДИНА .pdf 511 Kb
782 18-06-2015 Патофизиологија со Патологија - внесување на оценките во индекс (Фармација М-р нова и Лаб-Биоинжињери)
783 18-06-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 16.06.2015 (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .pdf 254 Kb
784 17-06-2015 Известување за СИТЕ студенти кои го полагаа испитот по предметот Вовед во клиничка фармација во втора декада/јунска сесија
785 17-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
786 17-06-2015 Фармацвтска хемија 1