ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Студенти
  Датум  Оглас    
1 22-06-2017 Резултати од првиод дел од испитот фармацевтска хемија 2 - јуни 2017 .pdf 207 Kb
2 21-06-2017 Резултати од делумниот испит по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .doc 51 Kb
3 21-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фитохемија одржан на 13 јуни 2017 .docx 12 Kb
4 21-06-2017 Соопштение за теренска настава по предметот фармацевтска ботаника .doc 30 Kb
5 20-06-2017 Rezultati od ispitot po predmetot fitoterapija! .doc 30 Kb
6 19-06-2017 Резултати од практичен испит Лаб.техники 1 и 2 .doc 40 Kb
7 19-06-2017 Izvestuvanje za usniot ispit po predmetot Farmakognozija!!!
8 19-06-2017 Резултати од испитот ФТ-напреден курс кај доц. Симоноска Црцаревска и проф. Главаш Додов
9 19-06-2017 Известување за студентот со индекс бр. 3333 за ФТ-напреден курс
10 19-06-2017 Резултати од усмен испит ОФТ кај доц. Симоноска Црцаревска
11 19-06-2017 Резултати од практичен испит ФХ3 полагано на 16.06.2017 .xls 25 Kb
12 16-06-2017 Резултати од практичен испит полагано по ФХ 1на 16.06.2017 .xls 25 Kb
13 16-06-2017 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА .docx 11 Kb
14 16-06-2017 ОЦЕНКИ ОСНОВИ НА ФТ и ФТ
15 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Органска хемија применета во фармација (14.06.2017)
16 15-06-2017 Резултати од практичен испит по Биоорганска хемија (14.06.2017)
17 15-06-2017 Резултати од испитот Користење на литература и база на податоци полаган на 15.06.2017 .docx 11 Kb
18 15-06-2017 Резултати од испитот по прдметот фармакогнозија - нова програма .docx 12 Kb
19 15-06-2017 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 11 Kb
20 14-06-2017 Термин за испити Козметологија, Современи системи и Стерилни техники
21 14-06-2017 3703 да донесе пријава за Фармацевтска технологија
22 14-06-2017 Студентот со индекс број 3673 да се јави кај Проф. Главаш
23 14-06-2017 Резултати од испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА kajГлаваш и Симоноска
24 13-06-2017 Испитни прашања КОЗМЕТОЛОГИЈА .docx 12 Kb
25 13-06-2017 Резултати од усен испит Основи на фармацевтска технологија кај проф. Главаш Додов и доц. Симоноска Црцаревска
26 12-06-2017 Распоред за устен испит по ФТ-НК закажан за 14.06.2017 .xlsx 11 Kb
27 10-06-2017 Резултати од практичен испит по основи на лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .xlsx 9 Kb
28 09-06-2017 Термин за оцени во индекс по предметите Токсикологија и Храна и исхрана .pdf 55 Kb
29 09-06-2017 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фитохемија (16 мај 2017) .docx 15 Kb
30 09-06-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација и Лабораториски Биоинженери
31 08-06-2017 ВАЖНО!!!! Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија (09. 06. 2017 год, 12 часот) .docx 37 Kb
32 08-06-2017 Финален распоред за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија .pdf 71 Kb
33 07-06-2017 Резултати од усен испит Основи на ФТ кај доц. Маја Симоноска Црцаревска
34 06-06-2017 Резултати од испит по ФИФБИ I одржан на 9.5.2017
35 06-06-2017 Информација за студентите што полагаа Основи на ФТ кај проф. Главаш
36 06-06-2017 Потпис по аналитичка хемија
37 05-06-2017 Прелиминарен распоред за полагање на устен испит оп Биофармација .docx 13 Kb
38 02-06-2017 Известување за термини за полагање на устен испит по Биофармација во јунска испитна сесија
39 01-06-2017 Одбрана на проекти КОЗМЕТОЛОГИЈА
40 01-06-2017 Распоред за полагање практичен испит по Аналитичка хемија .docx 19 Kb
41 01-06-2017 Термин за испит по Стерилни техники и нивна примена
42 01-06-2017 Потписи по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
43 01-06-2017 Распоред за усмен испит ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 10 Kb
44 01-06-2017 Термин за потпис и оцена во индекс по предметот Хигиена .pdf 54 Kb
45 31-05-2017 Промена на термин за Усен испит Основи на фармацевтска технологија
46 30-05-2017 Известување за потписи од Институт за фармакогнозија (фитохемија, основи на фитотерапија, испитување на растителни дроги)
47 30-05-2017 Известување за одложување на термин за одбрана на проекти по ФТ кај доц. Гешковски
48 29-05-2017 Распоред за одбрана на проекти ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .docx 11 Kb
49 29-05-2017 Термин за потписи во индекс по Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ и Токсиколошки форензични анализи .pdf 57 Kb
50 29-05-2017 Распоред за усен испит Основи на фармацевтскја технологија .docx 14 Kb
51 29-05-2017 Потпис ФХ2
52 29-05-2017 Известување за промена на терминот на полагање на практичен испит по Основи на имунологија и Базична имунологија
53 29-05-2017 Промена на термин за практичен испит по предметот фармацевтска ботаника за генерација 2015
54 29-05-2017 Соопштение за хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
55 26-05-2017 Резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија .docx 15 Kb
56 25-05-2017 Известување за практичен испит по ФТ
57 23-05-2017 Известување за проектот CEKA PharmTech финансиран од мрежата на CEEPUS
58 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
59 23-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот Општа биологија 23 мај 2017 .docx 18 Kb
60 23-05-2017 За потпис Фармакоинформатика и Вовед во клиничка
61 23-05-2017 Практичен испит Основи на фармацевтска технологија промена на време
62 22-05-2017 Известување за термин за практичен испит по Биофармација
63 22-05-2017 Известување за Токсикологија - втор колоквиум и потписи во индекс .pdf 57 Kb
64 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија 22 мај 2017 .docx 19 Kb
65 22-05-2017 Соопштение за проекти по ФТ
66 22-05-2017 Резултати од практичен испит по предметот фармацевтска ботаника 19 мај 2017 .docx 17 Kb
67 20-05-2017 Лабораториски биоинжењери- Патофизиологија, резултати од завршната вежба и други информации
68 19-05-2017 Патофизиологија - ЛабБиоинжењери - резултати од првиот колоквиум (поправен) одржан на 10.5.2017
69 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот општа биологија на 23 мај 2017 .docx 17 Kb
70 19-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и Основи на фармацевтска биологија на 22 мај 2017 .docx 19 Kb
71 19-05-2017 Резултати од практичен испит и завршна вежба по предметот Фармaкогнозија одржан на 19 мај 2017 .docx 22 Kb
72 19-05-2017 За потписи ФХ1 и Вовед во клиничка фармација
73 18-05-2017 Втор термин за колоквирање ФТ
74 18-05-2017 Термин за поправно колоквирање на пропуштените вежби по аналитичка хемија .docx 12 Kb
75 18-05-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 19 мај 2017 .docx 15 Kb
76 18-05-2017 Промени во Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија .docx 28 Kb
77 17-05-2017 Термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
78 15-05-2017 Резултати од вториот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
79 12-05-2017 Соопштение за втор колоквиум по предметот Фитохемија
80 12-05-2017 Колоквирање на вежби по Аналитичка хемија .docx 12 Kb
81 11-05-2017 Колоквирање на вежби по предметот Фармацевтска технологија
82 08-05-2017 Термин за вежби по Фармацевтска технологија 9.5.2017
83 05-05-2017 Известување за настава по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 62 Kb
84 04-05-2017 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА (Јунска) во учебната 2016-2017 година
85 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фитохемија
86 28-04-2017 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
87 27-04-2017 Известување за распоред на презентации по предметот Токсикологија .pdf 226 Kb
88 24-04-2017 Резултати од колоквиум по предметот ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .pdf 186 Kb
89 21-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
90 13-04-2017 Резултати од првиот колоквиум по аналитичка хемија .docx 24 Kb
91 07-04-2017 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 31012017
92 06-04-2017 Дополнителен термин за предавање Козметологија
93 06-04-2017 Теми за семинари по предметот Козметологија .docx 13 Kb
94 03-04-2017 Известување за настава по Токсикологија .pdf 62 Kb
95 31-03-2017 Резултати од првиот колоквиум по предметот ,,Основи на биотехнологијс`` одржан на ден 28.03.2017 година .docx 15 Kb
96 29-03-2017 Известување за промена на термини за практична и теоретска настава по ФТ
97 28-03-2017 СООПШТЕНИЕ во врска со вежбите Физичка хемија за фармацевти
98 28-03-2017 ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1- известување за настава на дата 04.04.2017
99 28-03-2017 Соопштение за одење во Берово во погон за дестилација на етерично масло
100 27-03-2017 Известување за почеток на настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 35 Kb
101 27-03-2017 Известување за почеток на настава Хигиена .pdf 35 Kb
102 27-03-2017 Известување за настава Токсикологија .pdf 32 Kb
103 27-03-2017 Известување за колоквиумот по предметот Фитохемија!
104 23-03-2017 Известување за распоред на настава по Испитување и контрола на вода за лабораториски биоинженери .pdf 233 Kb
105 23-03-2017 Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .xlsx 11 Kb
106 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Клиничка ензимологија
107 21-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Испитување и контрола на генетски модифицирана храна- напреден курс
108 27-03-2017 Почеток на настава за изборниот предмет Хигиена (со измена)
109 20-03-2017 СООПШТЕНИЕ за ПРВ КОЛОКВИУМ по ОРГАНСКА ХЕМИЈА-ТЕОРЕТСКИ ОСНОВИ (ЛБИ)
110 20-03-2017 Вовед во клиничка фармација-соопштение за настава на 22.03.2017
111 17-03-2017 Почеток на настава Козметологија
112 14-03-2017 Соопштение по предметот фитохемија .docx 13 Kb
113 13-03-2017 Прв колоквиум по Аналитичка хемија
114 13-03-2017 Соопштение во врска со вежбите по предметот Основи на физичка хемија (студ. Лаб. биоинж)
115 11-03-2017 Вежба 1-Големина на честички за маг. био. инж. .docx 1 Mb
116 10-03-2017 Клиничка фармација и терапевтици- термин за писмен дел од испит .pdf 134 Kb
117 10-03-2017 Групи за вежби по предметот Вовед во Клиничка Фармација .xlsx 12 Kb
118 07-03-2017 ЛАБОРАТОРИСКИБИО ИНЖЕЊЕРИ - РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКАТА НАСТАВА И ТЕРМИНИТЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ И ЗАВРШНАТА ВЕЖБА .xls 58 Kb
119 03-03-2017 Резултати од полагањето по предметот Користење на литература и бази на податоци- јануарска сесија 2017 .xlsx 11 Kb
120 28-02-2017 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВЕЖБИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
121 28-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- термин за теоретски дел од испит
122 27-02-2017 Нов распоред по групи за практична настава по ФТ .xlsx 12 Kb
123 27-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦЈА-Прв термин за вежби
124 23-02-2017 Резултати од испитот по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан во Јануарска-февруарска испитна сесија .pdf 207 Kb
125 23-02-2017 Распоред за ПРОЕКТИ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА .xlsx 17 Kb
126 22-02-2017 Почеток на практична настава по Фармацевтска технологија
127 21-02-2017 Соопштение за вежбите по предметот Фармакоинформатика .docx 10 Kb
128 21-02-2017 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- почеток нанастава
129 21-02-2017 Почеток на практична настава по предметот Фармацевтска ботаника
130 21-02-2017 Известување за практичната настава по предметот Фитохемија
131 13-02-2017 ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖЕНЕРИ- ПАТОФИЗИОЛОГИЈА-РАСПОРЕД ЗА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА
132 13-02-2017 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 6.02.2017 .docx 24 Kb
133 13-02-2017 Резултати од практичен испит по лабораториско сметање - лабораториски биоинжинери .pdf 33 Kb
134 13-02-2017 Резултати од испит по ФИФБИ 2 - маг. био.
135 13-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ПЕДИЈАТРИЈА - одговорен наставник Доц.д-р. Грозданова
136 13-02-2017 Оценки по Биофизика за Магистри Фармацевти и Лабораториски Биоинжинери
137 10-02-2017 Известување за повторно полагање на завршен усен испит по Биофизика за Магистри по Фармација
138 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
139 10-02-2017 Известување за почеток на настава по Токсикологија .pdf 33 Kb
140 09-02-2017 Резултати од усмен испит ФТ-напреден курс кај Симоноска и Главаш .docx 12 Kb
141 08-02-2017 Патофизиологија- резултати од испитот, одржан на 6.2.2017
142 08-02-2017 Резултати од испит Анализи во животна средина и мониторинг одржан на 06.02.2017 .pdf 35 Kb
143 08-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА И НЕВРОЛОГИЈА- одговорен наставник Доц.д-р. Стерјев .pdf 327 Kb
144 07-02-2017 Практична настава- Клиничка фармација и терапевтици- Соопштение за групата распределена во Специјална болница Филип II
145 06-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПATA РАСПРЕДЕЛЕНА НА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА
146 05-02-2017 Индекси за потпис и оцена по предметите: Фитотерапија_напреден курс, Фармакогноизија (сите програми), Основи на фитотерапија, Испитување и анализа на природни производи, Екстракција и изолација на природни производи и Испитување на етерични масла и ароматични суровини
147 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогнозија_стара програма_26јануари2017 .doc 33 Kb
148 05-02-2017 Резултати од предметот Фармакогноизја_26 јануари 2017 .doc 86 Kb
149 05-02-2017 Резултати по предметот Екстракција и изолација на природни состојки_27јануари2017 .doc 40 Kb
150 03-02-2017 Информација за потпис и оценки по ФТ-НК и Биофармација
151 02-02-2017 Klinichka farmacija - turnus na kliniki (Revmatologija i Gastro)
152 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Досие на фармацевтска грижа- .pdf 256 Kb
153 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПРАКТИЧНА НАСТАВА - Структура на случаи - .pdf 120 Kb
154 02-02-2017 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИНИ ЗА ПРАКТИЧНА НАСТАВА ЗА ГРУПИТЕ РАСПРЕДЕЛЕНИ ВО Специјална болница за хируршки болести Филип 2, Приватна општа болница Ремедика и Универзитетска клиника за дигестивна хирургија .pdf 352 Kb
155 02-02-2017 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни производи .docx 21 Kb
156 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Лабораториски биоинженери
157 01-02-2017 Известување за термин за полагање Испит по Биофизика за Магистри по Фармација
158 01-02-2017 Список на студенти и распоред по кој ќе се одвива завршниот дел од испитот ФХ2
159 01-02-2017 Распоред за полагање практичен испит по АХ .docx 18 Kb
160 01-02-2017 Студенти за усно полагање по предметот Фармакогнозија од 26 јануари 2017
161 01-02-2017 Термин за оцени во индекс за предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
162 01-02-2017 Оцени фармацевтска технологија .docx 12 Kb
163 01-02-2017 Оцени по Основи на фармацевтска технологија
164 31-01-2017 Термин за испит по Лабораториски пресметки за јануарско-февруарска испитна сесија 2017 (студ. програма Лаб. биоинжинер)
165 27-01-2017 Промена на термини за испит по ФТ
166 26-01-2017 Промени во термин за хербариуми по предметот фармацевтска ботаника
167 25-01-2017 Распоред и термин за полагање на испит по ФТ-НК .xlsx 11 Kb
168 24-01-2017 Резултати од полагање на практичен испит по предметот Фитохемија .docx 22 Kb
169 24-01-2017 Известување за оцени во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 35 Kb
170 24-01-2017 Клиничка фармација и терапевтици- распоред за практична настава по клиники .pdf 360 Kb
171 23-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Биофармација на 26.01.2017 .pdf 69 Kb
172 23-01-2017 POTVRDETE PRISUSTVO NA USMEN ISPIT FT ADVANCED .docx 12 Kb
173 23-01-2017 Термини за испит по ФТ .xlsx 9 Kb
174 23-01-2017 Промена во термин за увид во практичните испити по предметите: Фарамкогнозија, Основи на фармација, општа и клеточна биологија и општа биологија
175 22-01-2017 Известување во врска со резултати од испит по предметот Вовед во фармација
176 20-01-2017 Соопштение за испит по ФТ
177 20-01-2017 РЕЗУЛТАТИ - ЗАВРШНА ВЕЖБА FT ADVANCED .docx 11 Kb
178 19-01-2017 Резултати од практични испити по предметите: Основи на фармацевтска биологија, Општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 143 Kb
179 17-01-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (16 јануари 2017 - понеделник) .docx 29 Kb
180 16-01-2017 Увид во резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија
181 16-01-2017 Усмен испит основи на фармацевтска технологија по наставници .docx 14 Kb
182 16-01-2017 Известување за студентите кои ќе полагаат практичен испит по Биофармација на 17.01
183 11-01-2017 Список на студенти кои полагаат практичен испит по предметот Фитохемија на 17 јануари 2017 .docx 18 Kb
184 11-01-2017 Промени во Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармакогнозија на 17 јануари 2017 .docx 19 Kb
185 11-01-2017 Термини за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 16 јануари 2017 .docx 23 Kb
186 11-01-2017 Нови Промени во Термини за полагање на практични испити по предметите: Општа и клеточна биологија, Општа биологија и Основи на фармацевтска биологија на 16 јануари 2017 .docx 44 Kb
187 10-01-2017 Термин за испитот по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер) што ќе се оддржи на 16.01.2017
188 09-01-2017 Распоред за полагање на испитот по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе се оддржи на 16.01.2017 (студ. програма Магистер по фармација) .doc 269 Kb
189 04-01-2017 Промена на термин за повторување на завршната вежба по предметот Фармацевтско-технолошки анализи
190 03-01-2017 Резултати од испитот по Комбинаториска хемија (лаб. биоинженери) (23.12.2016)
191 28-12-2016 резултати од завршна вежба по Фармацевтско технолошки анализи .docx 12 Kb
192 26-12-2016 потписи Стерилни техники и нивна примена
193 26-12-2016 потписи Основи на фармацевтска технологија
194 23-12-2016 Практичен испит по предметите Органска хемија применета во фармација, Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
195 23-12-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА- Дефинитивен термин за практичен испит
196 23-12-2016 Известување за студентите кои слушаат КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА И БАЗИ НА ПОДАТОЦИ
197 23-12-2016 Контрола на квалитет на козметички производи - оценки
198 23-12-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 2 (15.12.2016)
199 23-12-2016 Термин за колоквирање на вежби по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
200 23-12-2016 Известување за потписи по предметите Интеракција лек-храна и Труење, превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
201 22-12-2016 Колоквирање и консултации за вежби Основи на фармацевтска технологија
202 21-12-2016 Известување за потписи по предметите од Институт за Фармакогнозија (Фармакогнозија, Фитотерапија-напреден курс, Испитување и анализа на ПП, Екстракција и изолација на ПП, Испитување и анализа на етерични масла и ароматични суровини)
203 21-12-2016 Префрлање на студенти во летен семестар во учебната 2016/2017година .docx 17 Kb
204 20-12-2016 Известување за потпис во индекс по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
205 20-12-2016 ПРОМЕНА НА ТЕМИНИ за полагање на ПРАКТИЧЕН испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 и медицинска хемија
206 20-12-2016 Термин за втор колоквиум и потпис по предметите Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма Магистер по фармација) и Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
207 19-12-2016 Известување за колоквирање (одработување) на вежби по Биофизика за Магистри и Лабораториски Биоинжинери
208 19-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
209 19-12-2016 The International PhD Program of the German Cancer Research Center (DKFZ) in Heidelberg .pdf 313 Kb
210 16-12-2016 Список на студенти кои полагаат втор дел од испитот по предметот Фармакоинформатика од 05-06.12.2016
211 16-12-2016 Rezultati farmakoinformatika .docx 12 Kb
212 16-12-2016 Соопштение за заверка на зимски и упис на летен семестар 2016/2017 година .docx 24 Kb
213 15-12-2016 Термин за Лабораториско пресметки (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
214 14-12-2016 Известување за одбрана на проекти по Биофармација на 16.12
215 14-12-2016 ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ по предметите МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, 3 МЕДИЦИНСКАХЕМИЈА
216 14-12-2016 Известување за термин за полагање втор колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
217 10-12-2016 Известување за испит по ФИФБИ1 и 2 од програмата за Магистерски студии по лабораториска анализа и инжинерство во фармацијата
218 09-12-2016 Известување за почеток на наставата по изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
219 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Катерина Калкова
220 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Есин Али
221 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Гордана Ристовска
222 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Богдана Нешиќ
223 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Ана Ефтоска
224 09-12-2016 Јавна опомена за студентот Рејхан Емин
225 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Филип Богдановски
226 07-12-2016 Јавна опомена за студентот Хаџер Шабан
227 06-12-2016 Резултати од испит по Фармацевтски инженерство и фармацевтско биоинженерство 2 .xlsx 8 Kb
228 05-12-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по предметот Храна и исхрана за 09.12.2016 .pdf 202 Kb
229 02-12-2016 Патофизиологија - информација за резултатите од завршната вежба
230 02-12-2016 Микробиологија- теми за семинарски .docx 11 Kb
231 02-12-2016 Медицинска хемија- известување за термин за настава на 05.12.2016
232 02-12-2016 ODBRANA NA PROEKTI EKSPERIMENTALEN DIZAJN (ZV FT ADVANCED)
233 01-12-2016 Предавање по Основи на фармацевтска технологија
234 29-11-2016
235 29-11-2016 FT Advanced PBL za Petok 2.12.2016 .rar 738 Kb
236 29-11-2016 Соопштение за ДЕН НА ДРВОТО
237 29-11-2016 Известување за настава по предметот Интеракција: лек-храна предвидена за ден 30.11.2016 .pdf 36 Kb
238 28-11-2016 Известување за изведување на вежбите по предметот Биофармација на 29.11
239 25-11-2016 Eksperimentalen dizajn - vezbi - proekti
240 25-11-2016 FT Advanced PBL за Понеделник, 28.11.2016 .rar 928 Kb
241 23-11-2016 Патофизиологија - информација за распоредот за предавања, за завршната вежба и К2
242 21-11-2016 Известување за промена на термин за Вежба бр.8 по Биофармација
243 18-11-2016 Соопштение за ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ЈАНУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА .docx 11 Kb
244 17-11-2016 Известување за подготовка на проектни теми по Биофармација .rar 21 Kb
245 16-11-2016 PBL-i za predavanjeto Biofarmacija na 22.11
246 16-11-2016 PBL za predavanjeto FT Advanced na 21.11.2016
247 10-11-2016 Вежба бр. 5 (Корени-Ризоми и Кори) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
248 10-11-2016 Вежба бр. 4 (Листови) по предметот Фармакогнозија .doc 1 Mb
249 10-11-2016 МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА-известување за настава за 14.11.2016
250 09-11-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
251 07-11-2016 Вежби по Биофармација
252 07-11-2016 Известување за настава по предметот Храна и исхрана .pdf 34 Kb
253 07-11-2016 Вежби Основи на фармацевтска технологија
254 01-11-2016 VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN .xlsx 17 Kb
255 01-11-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Магистри по Фармација
256 26-10-2016 Известување за термин за полагање прв колоквиум по Биофизика за Лабораториски биоинженери
257 19-10-2016 Термин за Вежба бр.5 по Биофармација
258 19-10-2016 Spisoci za kolokvium mikromiologija .xlsx 18 Kb
259 19-10-2016 Анкета - истражување за Студентските правобранители на државните универзитети
260 18-10-2016 Известување за термин за колоквиум по Микробиологија со паразитологија
261 17-10-2016 ODBRANI ESEI ZA PREZENTACIJA NA 21.10.2016 .docx 13 Kb
262 17-10-2016 Известување за студентите кои слушаат Биофармација
263 14-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација М-р нова - информација за промена во распоредот на теоретската настава
264 14-10-2016 Известување за почеток на настава по Труење: превенција, дијагноза и третман .pdf 34 Kb
265 13-10-2016 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
266 13-10-2016 Известување за термин за одржување на вежби по предметот Основи на Фармацевтска технологија
267 13-10-2016 Вежба бр. 3 Херби по предметот фармакогнозија .doc 1002 Kb
268 12-10-2016 Информација за предавања и практични вежби по предметот Општа биологија за лабораториски биоинжењери
269 11-10-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за Фармација МР- промена во распоредот за предавања и информација за содржината на првиот колоквиум
270 05-10-2016 Предавање ОРГАНСКА ХЕМИЈА ПРИМЕНЕТА ВО ФАРМАЦИЈА (06.10.2016)
271 05-10-2016 esei FT ADVANCED (FT Napreden kurs) .docx 27 Kb
272 04-10-2016 ПБЛ-2 и 3 ФТ-НК; список за есеи .rar 5 Mb
273 04-10-2016 Промена на термин за вежби по Основи на Фармацевтска технологија за 6 и 13.10.2016 (отворете директно attachment) .docx 10 Kb
274 30-09-2016 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
275 30-09-2016 Вежба бр. 2 по предметот Фармакогнозија (Цветови и плодови) .pdf 2 Mb
276 29-09-2016 Индекси за оценка по ФТ-НК
277 27-09-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА
278 27-09-2016 Резултати од испит Фармацевтско-технолошки анализи (септемвриска сесија 2016)
279 26-09-2016 Известување за вежби по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
280 26-09-2016 Информација за вежби Фармакогнозија (Вежба бр. 1 - Скробови) .pdf 661 Kb
281 26-09-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- РЕЗУЛТАТИ ОД ПИСМЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ( 16.09.2016)
282 26-09-2016 Резултати од испит по Биофармација - стара програма одржан на 07.09.16
283 25-09-2016 Неофицијални групи за практична настава по ФТ-НК - важат само за 26.09.2016 (понеделник) .xlsx 13 Kb
284 25-09-2016 Вежба бр.1 по ФТ-НК .rar 2 Mb
285 22-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по Биофармација
286 20-09-2016 Резултати од теоретскиот испит по предметот Фитохемија .docx 12 Kb
287 19-09-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
288 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларни и имунолошки анализи
289 19-09-2016 Известување за почеток на настава по предметот Молекуларна биологија и генетика
290 19-09-2016 Известување за почеток на практична настава по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика
291 19-09-2016 Почеток на настава Фармацевтско-технолошки анализи
292 19-09-2016 Упис на изборни предмети
293 16-09-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
294 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - ИНФОРМАЦИИ ЗА БОДУВАЊЕ НА НАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ .doc 39 Kb
295 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА 2016 - ВОВЕДНИ ИНФОРМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ПО ФАРМАЦИЈА, РАСПОРЕД ЗА ПРЕДАВАЊА .xls 31 Kb
296 16-09-2016 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - РАСПОРЕД ЗА ВЕЖБИ .xls 30 Kb
297 15-09-2016 Соопштение за почеток на наставата по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
298 15-09-2016 Индекси за потпис по предметот ФТ
299 15-09-2016 Соопштение за почеток на практична настава по предметот ФТ-НК
300 14-09-2016 Почеток на настава и вежби ОСНОВИ НА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
301 14-09-2016 Соопштение за почеток на теоретска настава по предметот ФТ-НК
302 14-09-2016 Известување за оценки по предметот Користење на литература и бази на податоци
303 13-09-2016 Po predmetot Socijalna Farmacija i metodologija site studenti koli polagale junska i avgustovska sesija 2016 da donesat indeksi za potpis i ocena na 14.09.2016 do 11H vo farmakoinformativniot centar
304 13-09-2016 Распоред за полагање на завршниот дел од испитот Фармацевска Хемија 2 ке се одржи на 16.09.2016
305 13-09-2016 Термин за оцени по предметите Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија
306 13-09-2016 Промена на термин за полагање на ФТ кај Проф. д-р Славеска Раички
307 13-09-2016 Распоред за полагање устен испит по ФТ на 14.9.2016 .xlsx 11 Kb
308 12-09-2016 Ocenki i potpisi po Socijalna Farmacija na 14.09.2016
309 12-09-2016 Резултати од испитот по Основи на лабораториско сметање, оддржан на 7.09.2016 .pdf 360 Kb
310 09-09-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација 23.08.2016
311 09-09-2016 Распоред за полагање на усмен дел од испитот Основи на фармацевтска технологија на 12.09.2016 .pdf 42 Kb
312 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фитотерапија .docx 14 Kb
313 09-09-2016 Резултати од испитот по предметот Испитување и анализа на природни состојки (биоинженери) .docx 13 Kb
314 07-09-2016 Резултати од практичен испит по Базична имунологија (07.09.2016) .pdf 40 Kb
315 07-09-2016 Резултати од испитот по предметот Фармакогнозија .docx 12 Kb
316 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ивана Николова
317 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Мелиха Чековиќ
318 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Наџије Дерала
319 06-09-2016 Јавна опомена за студентот Ирина Божиновска
320 05-09-2016 Табели - изотонизација .pdf 1 Mb
321 02-09-2016 Термин за хербариум (7-ми септември 2016)
322 02-09-2016 Оцени по предметот Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија
323 01-09-2016 Распоред на полагање на з.в. по Биофармација на 02.09 .xlsx 10 Kb
324 01-09-2016 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 23.08.2016 .docx 20 Kb
325 31-08-2016 Увид на резултати по предметите Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици .docx 11 Kb
326 31-08-2016 Резултати од испитот по Биофизика за магистри и лабораториски биоинженери .doc 41 Kb
327 30-08-2016 Резултати од испит Пребарување на литература ( 26.08.2016)
328 29-08-2016 Термин за хербариум, 2ри септември, петок
329 29-08-2016 Резултати од практичниот испит по предметите Општа и клеточна биологија (магистри) и Општа билогија (биоинженери) .xls 28 Kb
330 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Медицинска хемија .docx 14 Kb
331 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 3 .docx 15 Kb
332 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 .docx 15 Kb
333 28-08-2016 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .docx 15 Kb
334 24-08-2016 Известување за резултати од ЗВ по Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи .pdf 221 Kb
335 23-08-2016 Термин за прктичен испит по ФТ
336 23-08-2016 Соопштение за студентите кои ќе полагаат испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3 .docx 11 Kb
337 23-08-2016 СООПШТЕНИЕ за полагање на предметот ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1 за студенти кои го немаат положено ВТОРИОТ КОЛОКВИУМ
338 23-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 24.08.2016 .doc 26 Kb
339 22-08-2016 Термин за одржување на практичен испит по Фармакогнозија и фитохемија (23 август 2016, вторник)
340 22-08-2016 Распоред за полагање на вториот дел од испитот Фармакоинформатика за 23.08.2016 .docx 12 Kb
341 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија и општа биологија (22 август 2016, понеделник) .doc 66 Kb
342 20-08-2016 Термини и распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (22 август 2016, понеделник) .doc 111 Kb
343 19-08-2016 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2016/2017 година .pdf 164 Kb
344 17-08-2016 Распоред за полагање практичен испит по аналитичка хемија .docx 11 Kb
345 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија-теоретски основи и Лабораториски курс од органска хемија (лабораториски биоинженери)
346 16-08-2016 Оценки по предметите Органска хемија и Биоорганска хемија за фармацевти
347 15-08-2016 Патофизиологија - авг-сеп. сесија, испит за студентите по Фармација и Лаб-биоинжињери, 16.8.2016
348 15-08-2016 Соопштение за ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
349 10-08-2016 Известување за термин за завршна вежба по предметите, Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи и Токсиколошки форензични анализи .pdf 37 Kb
350 19-07-2016 Резултати од испитот Фармацевтско-технолошки анализи - јуни 2016 .docx 12 Kb
351 01-07-2016 Резултати од испит Издавање на лекови и комуникација
352 28-06-2016 Известување за запишување на зимски семестар 2016/2017 година .doc 71 Kb
353 27-06-2016 Пријавување на испити за Августовско -Септемвриска испитна сесија .docx 15 Kb
354 27-06-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
355 25-06-2016 Распоред за устен испит по ФТ .xlsx 10 Kb
356 24-06-2016 Резултати од испит Фармакоекономија
357 23-06-2016 Индекси за потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
358 21-06-2016 Патофизиологија и лабораториски биоинжињери - резултати од испитот, 16.6.2016 .xls 23 Kb
359 20-06-2016 Распоред на студенти за полагање на испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 23 Kb
360 16-06-2016 Резулати од испитот по испитот по Лабораториско сметање оддржан на 13.06.2016 (студ. програма Лаб. биоинжинер) .pdf 361 Kb
361 14-06-2016 Термин за оцени за предметите Инструментални фарм.анализи, Лаб.техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 27 Kb
362 14-06-2016 Термин за оценки во индекс за предметите Физичка хемија за фармацевти, Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
363 13-06-2016 Промена на термин за полагање усен испит ОФТ кај Проф. Главаш
364 13-06-2016 Zavrsen del od ispitot FH2 .xlsx 20 Kb
365 13-06-2016 Термин за оцени во индекс за предметите Храна и исхрана, Токсикологија, ТФА, Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и ГМХ .pdf 36 Kb
366 13-06-2016 Известување за термин за испитот по Анатомија
367 13-06-2016 Увид во колоквиум Фармацевтска технологија
368 12-06-2016 Список на студенти за усен испит по предметот Фармакогнозија за 15 јуни 2016 .doc 29 Kb
369 11-06-2016 Резултатите од втор колоквиоу по предметот Фармацевтска технологија
370 10-06-2016 Распоред на студенти за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во јунска испитна сесија .docx 24 Kb
371 10-06-2016 Распоред за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија во јунскиот испитен рок .docx 19 Kb
372 10-06-2016 резултати од практичен испит по Базична имунологија (08.06.2016) .pdf 41 Kb
373 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (08.06.2016) .pdf 41 Kb
374 08-06-2016 резултати од практичен испит по Молкуларна биологија и генетика (лаб.био.) 08.06.2016 .pdf 40 Kb
375 08-06-2016 Известување за оценки по предметот ПРЕБАРУВАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА
376 07-06-2016 Термин за завшна вежба по ФТ
377 07-06-2016 Известување за оцени по Основи на фармакологија
378 07-06-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,3, Медицинска хемија, пребарување на литература, Вовед во клиничка фармација и Клиничка фармација и терапевтици.
379 30-05-2016 Теренска настава по предметот Фармацевтска ботаника .doc 57 Kb
380 28-05-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВИОТ КОЛОКВИУМ И КОМПЛЕТНИОТ ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА одржан на 17.0.5.2016
381 27-05-2016 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација и Општа и неорганска хемија .pdf 412 Kb
382 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (Симона Димчевска)
383 26-05-2016 Промена на термини за одбрана на проекти по Фармацевтска технологија (доц. Гешковски)
384 25-05-2016 Дополнителни термини за одбрана на проекти Фармацевтска технологија
385 24-05-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
386 23-05-2016 Распоред за одбрана на проекти Фармацевтска технологија .docx 11 Kb
387 22-05-2016 Патофизиологија - резултати од поправната завршна вежба, 20.5.2016
388 20-05-2016 Распоред за завршна вежба по Биофармација 23.05.2016 .xlsx 11 Kb
389 18-05-2016 Патофизиологија- резултати од преполагањето на К1 и К2, 13.5.2016
390 17-05-2016 Термини за полагање практичен испит по предметот Фармакогнозија (18 мај 2016) .doc 68 Kb
391 16-05-2016 Резултати од практичен испит Фармацевтска Хемија 2 кој се полагаше а 13,05,2016 .doc 29 Kb
392 16-05-2016 Термин за консултации по предметот ОФТ
393 14-05-2016 Патофизиологија - резултати од завршната вежба за студентите од студиската програма Лабораториски биоинжињери, 9.мај.2016
394 12-05-2016 ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА- соопштение за настава и испит во испитна сесија мај- јуни .pdf 206 Kb
395 11-05-2016 Промена на термин за завршни вежби по Биофармација и ФТ-НК
396 11-05-2016 СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗБОРНИОТ ПРЕДМЕТ ИСПИТУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИ ДРОГИ .doc 324 Kb
397 10-05-2016 Термини за полагање на практичен испит по предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија!
398 10-05-2016 .doc 75 Kb
399 10-05-2016 Распоред на студенти за полагање практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника (12 мај 2016) .doc 59 Kb
400 10-05-2016 Термин за практичниот дел од иситот по предметот Фармацевтска хемија 2 .docx 14 Kb
401 10-05-2016 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
402 10-05-2016 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 .xlsx 8 Kb
403 10-05-2016 Термин за завршна вежба по предметите Храна и исхрана, Токсикологија, Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи .pdf 36 Kb
404 09-05-2016 Измена на терминот за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1 и Фармацевтска хемија 3
405 09-05-2016 Термин за потпис по предметите Прехранбени производи, Токсиколошки форензични анализи, Испитување и контрола на вода, Испитување и контрола на ГМХ .pdf 34 Kb
406 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
407 09-05-2016 Известување за термин за втор колоквиум по предметот Токсиколошки форензични анализи .pdf 34 Kb
408 09-05-2016 Електронско пријавување за втор колоквиум по ФТ
409 05-05-2016 Известување за практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацевтска хемија 3 и Медицинска хемија (Лаб. Био.).
410 05-05-2016 Термин за завршна вежба по ФТ-НК
411 05-05-2016 Термин за завршна вежба по Биофармација
412 05-05-2016 Потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лабораториски биоинжинер 15-16)
413 03-05-2016 Известување за пријавување на испити
414 28-04-2016 Термин за Хербариум по предметот Фармацевтска ботаника
415 28-04-2016 Известување за Фармацевтска хемија 2
416 28-04-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки .docx 14 Kb
417 28-04-2016 Колоквиум бр. 2 по предметот Фитохемија (03 мај 2016)
418 25-04-2016 Известување за термин за потпис по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 29 Kb
419 25-04-2016 Известување за втор колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
420 25-04-2016 Термин за колоквирање на вежба по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија .doc 28 Kb
421 22-04-2016 Колоквирање по предметот Фармацевтска ботаника
422 22-04-2016 Известување за колоквиум по Физиологија за Магистри поФармација .doc 22 Kb
423 22-04-2016 Распоред за полагање на завршна вежба по Токсикологија, 26.04.2016 .pdf 135 Kb
424 21-04-2016 Испитување на растителни дроги (изборен предмет)
425 21-04-2016 Колоквирање вежби по предметот Фитохемија
426 13-04-2016 Резултати од испит 26012016 .pdf 96 Kb
427 08-04-2016 Известување за предметот Применета статистка
428 06-04-2016 Известување за одење во Берово по предметот Фитохемија
429 05-04-2016 Известување за термин за предавања Токсиколошки форензични анализи .pdf 33 Kb
430 04-04-2016 Известување за термини за презентации по Хигиена .pdf 18 Kb
431 27-03-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери - информација за промена во распоредот за теоретска настава
432 25-03-2016 Известување за предметот Фитохемија
433 16-03-2016 Вежби по предметот Фармацевтска ботаника на 17 март 2016
434 15-03-2016 Инфо за I колоквиум по предметот фитохемија (16.03.2016)
435 14-03-2016 Известување за предавања Токсикологија .pdf 34 Kb
436 09-03-2016 Промена на термин за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
437 09-03-2016 Термин за вежба бр.6 по Фармацевтска технологија
438 08-03-2016 Известување за настава по предметот Испитување и контрола на вода (лабораториски биоинженер) .pdf 33 Kb
439 08-03-2016 Известување за прв колоквиум по предметот Токсикологија .pdf 33 Kb
440 07-03-2016 Известување на прв колоквиум по предметите Физичка хемија за фармацевти и Основи на физичка хемија (лаб.биоинжињер) .doc 27 Kb
441 03-03-2016 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на генетски модифицирана храна - напреден курс .pdf 34 Kb
442 02-03-2016 Термин за земање оценки по предметите Фармацевтска технологија - напреден курс и Биофармација
443 26-02-2016 Известување за почеток на настава по Хигиена .pdf 59 Kb
444 24-02-2016 Вежба бр 2. по Фармацевтска технологија
445 24-02-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ТЕРМИН ЗА УСТЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ( писмен дел одржан на 22.01.2016)
446 23-02-2016 Патофизиологија-Лабораториски инижињери- информации за првиот колоквиум, 29.2.2016 .doc 40 Kb
447 23-02-2016 Предавања Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
448 22-02-2016 Оценки за Фармацевтска технологија
449 17-02-2016 ПРОМЕНА на ТЕРМИН за вежби по ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА за 3-та и 4-та група
450 17-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА СО ФИЗИОЛОГИЈА ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР -МАГИСТЕР ПО ФАРМАЦИЈА .doc 23 Kb
451 12-02-2016 Основи на Фармацевтска технологија - оцени
452 12-02-2016 Фармацевтска технологија - вежби
453 11-02-2016 Вежба Стабилност за магистри биоинженери .docx 99 Kb
454 10-02-2016 Список на студенти за вежби по предметот Фармацевтска ботаника .doc 167 Kb
455 10-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Фармакоепидемиологија
456 10-02-2016 СООПШТЕНИЕ ЗА ИСПИТ ПО ПТРЕДМЕТОТ КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ
457 09-02-2016 Известување за термин за предавање по предметот Лаб.техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
458 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Сања Четојевиќ
459 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Муазес Муслиовска
460 09-02-2016 Јавна опомена за студентот Елиф Баки
461 08-02-2016 НАСТАВА ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
462 08-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК НА НАСТАВА ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
463 07-02-2016 Теми за проектини задачи по Фармацевтска технологија по групи
464 07-02-2016 Групи за проектна задача по предметот Фармацевтска технологија со водич за подготовка
465 05-02-2016 Практикум по предметот ФИТОХЕМИЈА и известување за вежби .pdf 2 Mb
466 04-02-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 3
467 04-02-2016 Резултати од испитот по Лабораториско сметање оддржан на 28.01.2016 .pdf 335 Kb
468 03-02-2016 Соопштение за оценки по предметот Фармацевтска хемија 1
469 03-02-2016 Распоред за практична настава по клиники за Клиничка фармација и терапевтици
470 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Микробиологија со имунологија .docx 10 Kb
471 03-02-2016 Основи на фармацевтска технологија
472 03-02-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 29.01.2016 година .docx 12 Kb
473 03-02-2016 Вовед во фармација
474 03-02-2016 Известување за земање на оценка за предметите од Институтот по применета хемија и фармацевтски анализи .doc 28 Kb
475 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Основи на физичка хемија .doc 27 Kb
476 03-02-2016 Известување за почеток на настава за предметот Физичка хемија .doc 27 Kb
477 03-02-2016 Известување за почеток на настава по предметот Лаб.техники и иструментални методи 2 .doc 28 Kb
478 03-02-2016 Известување за почеток на настава Прехранбени производи .pdf 197 Kb
479 01-02-2016 Лабораториски биоинжињери- Патофизиологија- распоред за практична настава .doc 35 Kb
480 01-02-2016 Лабораториски инжињери - Патофизиологија, воведни информации .xls 26 Kb
481 01-02-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
482 01-02-2016 Предавања по Аналитичка хемија
483 01-02-2016 Известување за почеток на настава Токсикологија .pdf 195 Kb
484 01-02-2016 Известување за оценки по ФТ-НК
485 01-02-2016 Практичната настава по предметот Клиничка фармација на Клиниката за Неврологија,
486 01-02-2016 ПРАКТИЧНА НАСТАВА КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА - КЛИНИКА ЗА НЕФРОЛОГИЈА
487 01-02-2016 ВТОР ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОКИНФОРМАТИКА
488 30-01-2016 Увид во испитите по предметите од Институт за Фармакогнозија
489 29-01-2016 Известување за почеток на настава по предметот Социјална фармација и методологија
490 29-01-2016 Известување за почеток на настава Токсиколошки форензични анализи .pdf 198 Kb
491 28-01-2016 Резултати од испитот основи на физичка хемија (Лаб. биоинж) втора декада, 21.01 2016 .docx 15 Kb
492 28-01-2016 Резултати од испитот Физичка хемија за фармацевти (втора декада, 21. 01. 2016) .docx 15 Kb
493 28-01-2016 Настава по предметот Фармацевтско инженерство и биоинженерство 1
494 28-01-2016 Почеток на настава ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА
495 27-01-2016 Резултати од испитите Вовед во фармација и Воведен курс за магистри по фармација одржан во втората декада на јануарскиот испитен рок на 26.01.2016 год. .docx 16 Kb
496 27-01-2016 Соопштение за потпис и оценка по предметите на Катедрата за Фармацевтска технологија
497 27-01-2016 Соопштение за увид во тестови по испитот по Неорганска хемија, применета во фармација
498 26-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ "Филип II" .pdf 109 Kb
499 25-01-2016 ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на ПРАКТИЧЕН ДЕЛ од испитот Лабораториски курс по органска хемија
500 25-01-2016 Оценки по Аналитичка хемија
501 25-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ- ПОТПИСИ ВО ИНДЕКС
502 24-01-2016 Соопштение за потписи и/или оценки по изборните предмети од Институтот за Фармацевтска технологија
503 24-01-2016 Соопштение за потписи и оценки по Биофармација и ФТ-НК
504 24-01-2016 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ПРВА ДЕКАДА ЈАНУАР 2016
505 22-01-2016 Последна промена на терминот за испитите на Институтот за Фармакогнозија закажани на 25.01.2016
506 22-01-2016 Клиничка фармација и терапевтици- ТЕРМИН ЗА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
507 22-01-2016 КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА И ТЕРАПЕВТИЦИ-СООПШТЕНИЕ за распоред на студенти за практична настава ( КЛИНИКИ) .pdf 244 Kb
508 22-01-2016 Усмен испит ОФТ кај Проф. М. Главаш Додов
509 22-01-2016 Практичен испит по БИООРГАНСКА ХЕМИЈА
510 22-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи -1 (22.01.2015)
511 22-01-2016 Измена во терминот за полагање на испитите на Институтот за Фармакогнозија!!!
512 22-01-2016 Резултати од испит по Молекуларни и имунолошки методи - теоретски основи (22.01.2016)
513 21-01-2016 Распоред за усен испит Основи на Фармацевтска технологија кај доц. Маја Симоноска Црцревска .docx 11 Kb
514 21-01-2016 Распоред за испит Основи на фармацевтска технологија - втора декада .docx 17 Kb
515 20-01-2016 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
516 20-01-2016 Резултати од испит по предметот Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки, одржан на 14.01.2016 година .docx 16 Kb
517 19-01-2016 Термин за практичен испит по предметот Фитохемија на 21 јануари 2016
518 19-01-2016 Термини за полагање практичен испит по Фармакогнозија на 21 јануари 2016 .doc 62 Kb
519 16-01-2016 Распоред за устен испит по ОФТ .pdf 73 Kb
520 15-01-2016 Соопштени за усен испит по предметот Вовед во клиничка фармација
521 15-01-2016 Резултати од практичен испит по ОФТ, одржан на 12.01.16 .xlsx 11 Kb
522 12-01-2016 Известување за студентите кои ќе го полагаат вториот дел (рецепти) од з.в. по ФТ
523 11-01-2016 Термини за практичен испит за предметите Општа и клеточна биологија и Општа биологија за фармацевти и биоинженери .xls 36 Kb
524 11-01-2016 .xls 36 Kb
525 11-01-2016 Термини за завршна вежба по Фармацевтска ботаника на 22.01.2016 .xls 28 Kb
526 11-01-2016 Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи-1 (08.01.2016)
527 07-01-2016 Финален распоред за полагање на з.в. по Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
528 06-01-2016 Вовед во фармација - резултати од испит одржан на 5.1.2016 .docx 14 Kb
529 06-01-2016 Распоред за полагање на з.в. по предметот Биофармација на 08.01.16 .xlsx 11 Kb
530 05-01-2016 Резултати од практичниот испит по предметот Фитохемија .docx 11 Kb
531 05-01-2016 РАСПОРЕД за полагање на ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ОРГАНСКА ХЕМИЈА применета во фармација
532 03-01-2016 Патофизиологија - Лабораториски биоинжињери, јануарска испитна сесија 2016
533 03-01-2016 Патофизиологија - Фармација М-р нова, распоред за полагање на испитот по ПФ во јануарската сесија 2016 .xlsx 11 Kb
534 31-12-2015 Право на полагање на писмен испит по предметите Општа биологија, Општа и клеточна биологија и Фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
535 31-12-2015 Распоред за полагање на практичен испит по Неорганска хемија, применета во фармација што ќе оддржи на 4.01.2016 .doc 115 Kb
536 31-12-2015 Термин за полагање на завршна вежба по Токсикологија .pdf 106 Kb
537 30-12-2015 Термин за завршна вежба/практичен испит по ОФТ, ФТ-НК и ФТА
538 30-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - јауарски испитен рок
539 30-12-2015 Соопштение за практичните испити по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевтска хемија 2, Фармацетска хемија 3 и Медицинска хемија .pdf 166 Kb
540 29-12-2015 Термин за практичен испит по предметите: Инструментални фарм.анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лабораториски техники и инструментални методи 1 и 2 .doc 32 Kb
541 29-12-2015 Соопштение за Фармацевтска хемија 3
542 29-12-2015 Соопштение за Пребарување на литература
543 29-12-2015 Соопштение за Медицинска хемија
544 28-12-2015 завршна вежба Фармацевтска технологија
545 25-12-2015 термин за хербариум .doc 24 Kb
546 25-12-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 26 Kb
547 24-12-2015 промена на соопштение за право на потпис по предметот Вовед во фармација заради измени во начинот на пријавување на испит .doc 24 Kb
548 23-12-2015 Известување за потпис по предметот Животински и клеточни експериментални модели
549 23-12-2015 Потписи по предметот - Фармакогнозија
550 23-12-2015 Потписи по предметот Основи на фармацевтска технологија
551 23-12-2015 Термин за колоквирање на вежба по предметот Инструментални фармацевтски анализи .doc 27 Kb
552 23-12-2015 Потписи по предметите Инструментални фармацевтски анализи; Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 28 Kb
553 22-12-2015 Потписи по предметот Неорганска хемија, применета во фармација (студ. програма магистер по фармација)
554 22-12-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба по Храна и исхрана .pdf 199 Kb
555 22-12-2015 Известување за студентите кои го слушаат изборниот предмет Современи системи за транспорт и насочување
556 22-12-2015 Потписи по Органска хемија применета во фармација
557 22-12-2015 Потписи по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер)
558 21-12-2015 Известување за 2 (втор )колоквиум по предметот микробиологија со паразитологија .xlsx 30 Kb
559 21-12-2015 Запишување на летен семестар и заверка на зимски семестар во учебната 2015/2016 .docx 20 Kb
560 19-12-2015 Вежби Основи на фармацевтска технологија
561 18-12-2015 Практични испити во јануари по Фитохемија и Фармакогнозија
562 18-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија во јануарската сесија .doc 26 Kb
563 17-12-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА и ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3 во јануарско/фебруарска испитна сесија .pdf 215 Kb
564 17-12-2015 Термин за втор колоквиум по предметот Општа и неорганска хемија и Неорганска хемија, применета во фармација
565 16-12-2015 ЗАВРШНА ВЕЖБА ФТ НАПРЕДЕН КУРС РЕЗУЛТАТИ .docx 11 Kb
566 16-12-2015 Основи на фармацевтска технологија - втор колоквиум
567 15-12-2015 Известување за одбрани проекти по Биофармација за презентирање на 18.12 .docx 15 Kb
568 15-12-2015 право на потпис по предметот Воведен курс .doc 24 Kb
569 14-12-2015 Практични испити по Фармакогнозија и Фитохемија
570 14-12-2015 Практичен испит по Општа и клеточна биологија, Фармацевтска ботаника Општа биологија .doc 25 Kb
571 14-12-2015 Нов список на студенти со термини за завршна вежба по Биофармација .docx 22 Kb
572 12-12-2015 Семинарски по предметот Стерилни техники и нивна примена .docx 15 Kb
573 12-12-2015 Патофизиологија- резултати од завршната вежба- дефинтивно! и информации за полагање на Вториот колоквум и внесување на потписи во индекс .doc 35 Kb
574 11-12-2015 Термин за завршни вежби по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи .docx 22 Kb
575 10-12-2015 Семинарски по предметот Основи на фармацевтска технологија
576 09-12-2015 Современи системи за транспорт и насочување на лековити супстанции
577 07-12-2015 Завршна вежба по Биофармација и Фармацевтско-технолошки анализи
578 05-12-2015 Термин за колоквирање вежби по Биофармација
579 04-12-2015 Известување за студентите што ќе полагаат завршна вежба по ФТ-НК
580 04-12-2015 Вежба бр. 5 Корени (ризоми) и кори .docx 1 Mb
581 03-12-2015 Патофизиолгоија - информација за резултатите од завршната вежба
582 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по Биофизика за Магистри .doc 126 Kb
583 03-12-2015 Резултати од првиот колоквиум по предметот БИОФИЗИКА за лабараториски Биоимженери .doc 73 Kb
584 01-12-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи
585 01-12-2015 Вежби по предметот Фармакогнозија
586 01-12-2015 Стерилни техники и нивна примена предавање на 10.12.2015
587 30-11-2015 Известување за испитот ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ
588 25-11-2015 Известување за практична настава Храна и исхрана, 26.11.2015 .pdf 196 Kb
589 24-11-2015 Патофизиологија - Завршна вежба- термин и распоред за плагање и други информации .doc 38 Kb
590 24-11-2015 Вежба Фармацевтско-технолошки анализи 25.11.2015 .pptx 672 Kb
591 23-11-2015 Известување за вежби по Биофармација
592 19-11-2015 Резултати од испит по ФИФБИ 1 и 2 - магистерски студии по лабораториска анализа и инженерство во фармацијата
593 18-11-2015 prezentacija QbD za preparati so modificirano osloboduvanje .ppt 3 Mb
594 17-11-2015 Резултати од првиот колоквиум по Микробиологија .xlsx 27 Kb
595 16-11-2015 Вежби Фармацевтско технолошки анализи 18.11.2016
596 16-11-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 4 - Листови .docx 1 Mb
597 10-11-2015 Вежба Фармацевтско технолошки анализи за 11.11.2015 .docx 16 Kb
598 09-11-2015 Известување за подготовка на проекти по предметот Биофармација .rar 20 Kb
599 06-11-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - дополнение на распоредот за теоретска настава и резултати од колоквиумот по општа патофизиологија, одржан на 2.11.2015 .doc 112 Kb
600 06-11-2015 PBL-i FTAdvanced nanocestici i lipozomi 2015 .rar 12 Mb
601 06-11-2015 PBL-i BIOFARMACIJA .rar 731 Kb
602 05-11-2015 GRUPI ZA VEZBI EKSPERIMENTALEN DIZAJN - FT ADVANCED .docx 14 Kb
603 05-11-2015 Распоред на студенти што ќе полагаат прв колоквиум по Неорганска хемија, применета во фармација (6.11.2015 - студ. програма Магистер по фармација) .doc 123 Kb
604 02-11-2015 ВЕЖБИ/ПРОЕКТИ - ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДИЗАЈН ФТ НАПРЕДЕН КУРС .rar 39 Mb
605 02-11-2015 БОДОВИ ОД PROBLEM BASED LEARNING ФТ напреден курс 2015 .docx 29 Kb
606 29-10-2015 БОДОВИ - ЕСЕИ ФТ-НАПРЕДЕН КУРС .docx 19 Kb
607 29-10-2015 Колоквиум Основи на фармацевтска технологија
608 28-10-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 3 Херби .doc 1 Mb
609 25-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА 30.09.2015 .doc 29 Kb
610 24-10-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- пријавување и распоред за полагање на колоквиумот, закажан за 2.11.2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА- информација за промена во распоредот за одржување на тероетската настава
611 20-10-2015 Известување за студентите кои слушаат ОФТ
612 18-10-2015 Вежба бр.3 ФТ-НК
613 16-10-2015 ПРЕЗЕНТАЦИИ ЗА ЕСЕИ ПО ФТ-НК
614 13-10-2015 Вежба бр.4 - ФТА - Стабилност .pdf 315 Kb
615 06-10-2015 Вежба бр.3 ФТА- Стерилизација .pdf 73 Kb
616 06-10-2015 РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТКА втора декада септември 2015
617 06-10-2015 РАСПОРЕД ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВТОРИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГАА НА 30.10.2015
618 03-10-2015 Вежба бр.2 ФТ-НК .docx 19 Kb
619 02-10-2015 PBL Ponedelnik 5.10.2015 FT Advanced .docx 1 Mb
620 02-10-2015 Фармакогозија Вежба бр. 2 Цветови и Плодови .pdf 2 Mb
621 02-10-2015 Известување за студентите што слушаат Биофармација
622 01-10-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 25.09.2015 .pdf 329 Kb
623 01-10-2015 Известување во врска со осигурување на студентите
624 29-09-2015 Фармакогнозија Вежба бр. 1 - Скробови .pdf 661 Kb
625 25-09-2015 Seminarski po predmetot Farmakognozija! .docx 13 Kb
626 25-09-2015 Известување за изработка на есеи со краток водич за ФТ-напреден курс .docx 15 Kb
627 21-09-2015 Групи за вежби Биофармација .xlsx 12 Kb
628 21-09-2015 Известување за настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 1 .doc 30 Kb
629 21-09-2015 Почеток на практична настава по предметот Биофармација
630 20-09-2015 Информации за вежбите од изборните предмети од природни производи за лабораториски биоинженер
631 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 49 Kb
632 20-09-2015 ПАТОФИЗИОЛОГИЈА - информации за првиот теоретски час и првите практични часови-вежби .xls 31 Kb
633 18-09-2015 Известување за почеток на вежби по предметот ФТ-НК
634 18-09-2015 Соопштение за студентите кои слушаат ФТ-НК
635 18-09-2015 Известување за термин за потписи и оцени по предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .docx 16 Kb
636 17-09-2015 Практикум по предметот Етерични масла и ароматични суровини .pdf 1 Mb
637 17-09-2015 Практикум по предметот Екстракција и изолација на природни производи .pdf 2 Mb
638 17-09-2015 Соопштение за упис на изборни предмети
639 17-09-2015 Известување за теоретска настава
640 17-09-2015 Основи на фармацевтска технологија - увид во тестови од испитот одржан на 14.09.2015
641 16-09-2015 Известување за настава по предметот Инструментални Фармацевтски анализи .doc 30 Kb
642 16-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
643 16-09-2015 РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ЗАВРШНИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
644 15-09-2015 Отворени се профилите за новите студенти 2015
645 15-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
646 15-09-2015 II термин за полагање на Лабораториски пресмети
647 15-09-2015 Известување за почеток на настава по предметот Храна и исхрана .pdf 194 Kb
648 14-09-2015 Оцени по предметот Општа и неорганска хемија
649 14-09-2015 Dostavuvanje na indeksi i prijavi za oceni po predmetite Farmacetska hemija 1, Farmacevtska hemja 2 i Medicinska hemija
650 14-09-2015 Резултати од испитот по лабораториско сметање одржан на 10.09.2015 .pdf 332 Kb
651 11-09-2015 Профили на новопримени студенти 2015/16
652 07-09-2015 Резултати од практичен испит по предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија_04,09,2015 .doc 62 Kb
653 03-09-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија_втора декада
654 02-09-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студентите по фармација М-р нова и ЛАбБиоинжињери, 4.9.2015
655 02-09-2015 Практичен дел за втора декада од испитите Фармацевтска хемија 1,2, 3 и Медицинска хемија (Лаб.биоинж.) .docx 13 Kb
656 01-09-2015 ЕФС - Оценки во индекс од јунска сесија и прва декада од септемвриска сесија .doc 23 Kb
657 01-09-2015 ЗАВРШЕН ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2 - прва декада септември 2015
658 30-08-2015 КОНКУРС ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА ЕРАЗМУС+ АКЦИЈА 1: ИНДИВИДУАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА СТУДЕНТИ И НАСТАВЕН КАДАР за летниот семестар во академската 2015/2016 година .doc 87 Kb
659 26-08-2015 Резултати од з.в. по предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК и ФТА .xlsx 13 Kb
660 26-08-2015 Испит Стерилни техники и нивна примена
661 25-08-2015 Известување за термин за испит од предметот Анализа на животна средина и мониторинг .pdf 107 Kb
662 20-08-2015 резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 89 Kb
663 19-08-2015 Резултати од прв дел (задачи) од з.в. по предметот ФТ, одржана на 19.08. .pdf 53 Kb
664 19-08-2015 резултати од завршна вежба по општа и клеточна биологија и општа биологија .docx 11 Kb
665 18-08-2015 Известување за промена на термин за полагање испити во втора декада за предметите Прехранбени производи, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 42 Kb
666 18-08-2015 Термини за полагање на практичен испит по предметите Фармацевтска хемија 1, 2, 3 за фармацевти и Медицинска хемија за лабораториски биоинжинери во септемвриска испитна сесија
667 17-08-2015 консултации за практичен испит по предметите: Молекуларна и клеточна биологија и генетика, Базична имунологија и Молекуларна биологија и генетика (лаб.био.)
668 17-08-2015 Распоред за полагање на з.в. по Биофармација и ФТА .xlsx 10 Kb
669 17-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
670 16-08-2015 Распоред за полагање на испитот по ПАТОФИЗИОЛОГИЈА за студенти по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжињери
671 12-08-2015 Известување за термин за полагање на завршна вежба Токсикологија .pdf 168 Kb
672 04-08-2015 Промена на термин од втора декада (трета испитна сесија) за предметот Евалуација на фармакопејски супстанции .doc 27 Kb
673 04-08-2015 Термини за практичен испит и промена на термин од втора декада од трета испитна сесија за предметот Легислатива и аналитика на лекови .doc 28 Kb
674 24-07-2015 Известување за термини за полагање на з.в. пред септемвриска испитна сесија, за предметите: ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
675 23-07-2015 Практичен испит по аналитичка хемија
676 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Физичка хемија и Основи на физичка хемија во третата испитна сесија .doc 31 Kb
677 22-07-2015 Термини за практичен испит за предметите Инструментални фарм. анализи, Лаб.техники 1 и Лаб.техники 2 во трета испитна сесија .doc 31 Kb
678 21-07-2015 Термин за увид: среда (22.07.2015) од 10-11h.
679 16-07-2015 Соопштение за практичен испит по предметот Фитохемија
680 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - нова програма .doc 76 Kb
681 14-07-2015 Резултати од оддржани испити на Институтот за фармацевтска технологија во втората декада на јунската сесија .xlsx 20 Kb
682 14-07-2015 термин за завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 24 Kb
683 14-07-2015 термин за завршна вежба по општа биологија и општа и клеточна биологија .doc 24 Kb
684 13-07-2015 Резултати по предметот Фармакогнозија - стара програма .docx 13 Kb
685 07-07-2015 Резултати по предметот Основи на фитотерапија .doc 42 Kb
686 07-07-2015 Резултати од испит Фармакоиформатика јунска сесија 2015
687 03-07-2015 резултати од завршна вежба по предметот фармацевтска ботаника .doc 33 Kb
688 25-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 11.06.2015 .docx 20 Kb
689 01-09-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН И УПИС НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР, 2015/2016 ГОДИНА .pdf 511 Kb
690 18-06-2015 Патофизиологија со Патологија - внесување на оценките во индекс (Фармација М-р нова и Лаб-Биоинжињери)
691 18-06-2015 Резултати од испитот по Лабораториско сметање одржан на 16.06.2015 (студ. програма Лабораториски биоинжинер) .pdf 254 Kb
692 17-06-2015 Известување за СИТЕ студенти кои го полагаа испитот по предметот Вовед во клиничка фармација во втора декада/јунска сесија
693 17-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАКОИНФОРМАТИКА
694 17-06-2015 Фармацвтска хемија 1 .pdf 92 Kb
695 16-06-2015 Резултати од испитот по аналитичка хемија одржан на 2.06.2015 .docx 18 Kb
696 13-06-2015 Резултати од испитите Легислатива и аналитика на лекови, Евалуација на фармакопејски супстанции, Регистрација на лекови, Легислатива и лабораториски менаџмент
697 17-08-2015 Практичен испит по Биоорганска хемија и Основи на органска хемија
698 09-06-2015 Резултати по предметот Биофизика одржан на ден 04.06.2015 год.-Магистер по фармација .docx 13 Kb
699 09-06-2015 Резултати по предметот Биофизика одржан на ден 04.06.2015 год.- Лабораториски биоинженер .doc 32 Kb
700 09-06-2015 Известување за доставување на индекси за оцена по предметите Храна и исхрана, Прехранбени производи, Хигиена, Испитување и котрола на вода и Испитување и контрола на ГМХ .pdf 110 Kb
701 09-06-2015 Известување за доставување на индекси за оцена по предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 109 Kb
702 08-06-2015 Известување за потписи и оценки по предметите на Институтот за фармацевтска технологија
703 08-06-2015 Потписи по аналитичка хемија и техники за подготовка на примероци за анализа
704 07-06-2015 Резултати од испитот по патофизиологија - Фармација и Лаббиоинжињери- 5.6.2015 .docx 12 Kb
705 07-06-2015 Потписи и оцени по предметите од Институтот за Фармакогнозија
706 05-06-2015 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ИСПИТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2
707 05-06-2015 Практичен испит по Аналитичка хемија, II декада 9.06.2015
708 05-06-2015 Распоред за полагање на испитот по Општа и неорганска хемија што ќе се одржи на 8.06.2015 .pdf 389 Kb
709 04-06-2015 Испит по патофизиологија за студентите по Фармација М-р нова и Лабораториски биоинжиери
710 04-06-2015 Завршен дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 2
711 04-06-2015 Резултати од испитот Фармакоекономија одржан во мајско-јунски испитен рок на ден 01.06.2015 год. .pdf 67 Kb
712 04-06-2015 Соопштение за предметот Испитување на растителни дроги! .docx 13 Kb
713 04-06-2015 Резултати по предметот фитохемија практичен испит 03 јуни 2015 .doc 45 Kb
714 28-05-2015 Резултати од испитот Фармакоекономија одржан во мајско-јунски испитен рок на ден 19.05.2015 год .pdf 63 Kb
715 27-05-2015 Известување за оцени по предметите Храна и исхрана, Прехранбени производи, Хигиена, Испитување и контрола на вода и Испитување и контрола на генетски модифицирана храна .pdf 108 Kb
716 27-05-2015 Известување за оцени по предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 107 Kb
717 22-05-2015 Резултати од изборниот предмет Права на интелектуална сопственост во фармацевтските науки
718 21-05-2015 Распоред за полагање завршна вежба по Биофармација .xlsx 10 Kb
719 21-05-2015 Известување за пријава на испити - јунска сесија
720 20-05-2015 Испит по патофизиологија за студентите по ФАРМАЦИЈА и ЛАБОРАТОРИСКИ БИОИНЖИЊЕРИ - 21.05.2015, инфромација
721 19-05-2015 Термин за З.В. по Биофармација
722 19-05-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ФИТОХЕМИЈА
723 18-05-2015 Распоред за полагање на практичен испит по аналитичка хемија во I декада, 20 и 21.05.2015 .docx 19 Kb
724 15-05-2015 Известување за испит Физичка хемија и Основи на физичка хемија - прва декада .doc 27 Kb
725 14-05-2015 резултати од завршна вежба општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 44 Kb
726 13-05-2015 Известување за потпис од предметите Токсикологија и Токсиколошки форензични анализи .pdf 106 Kb
727 13-05-2015 Известување за термин за завршна вежба Токсикологија во јунски испитен рок .pdf 109 Kb
728 12-05-2015 Соопштение за потписи по предметот Безбедност и заштита на околината (студ. програма Лаб. биоинжинер 14-15) .docx 13 Kb
729 12-05-2015 резултати од завршна вежба по фармацевтска ботаника .doc 28 Kb
730 11-05-2015 Известување за термин за полагање на втор колоквиум Токсикологија .pdf 110 Kb
731 08-05-2015 Известување за термини за полагање на з.в. пред јунска испитна сесија, за предметите ОФТ, ФТ, ФТ-НК, Биофармација и ФТА
732 08-05-2015 Патофизиологија - термин за полагање на поправни колоквиуми и завршна вежба
733 06-05-2015 Резултати од вториот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1 .pdf 202 Kb
734 06-05-2015 Соопштение за потпис по предметот Фармацевтска ботаника .doc 20 Kb
735 05-05-2015 Известување за колоквирање на вежби, консултации и З.В. по предметот Фармацевтска технологија .xlsx 10 Kb
736 30-04-2015 Соопштение за ФИТОХЕМИЈА колоквиум бр. 2
737 29-04-2015 Соопштение за изборниот предмет Испитување на растителни дроги
738 29-04-2015 Известување за термин за практичен испит во втора декада по предметите: Инструментални фарм. анализи, Физичка хемија, Основи на физичка хемија, Лаб. техники и инструментални методи 1 и Лаб. техники и инструментални методи 2 .doc 30 Kb
739 28-04-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ФИТОХЕМИЈА .doc 27 Kb
740 28-04-2015 Известување на потпис по предметите Физичка хемија, Основи на Физичка хемија, Лаб. техники и инструментални методи 2 .doc 28 Kb
741 28-04-2015 Распоред на студенти за полагање на завршна вежба од Токсикологија .pdf 174 Kb
742 28-04-2015 термини за полагање на завршна вежба по предметите општа и клеточна биологија и општа биологија .doc 24 Kb
743 28-04-2015 завршна вежба по фармацевтска ботаника и хербариум .doc 24 Kb
744 27-04-2015 Термин за практичен испит по предметот Општа и неорганска хемија (студ. програма Магистер по фармација и Лабораториски биоинжинер 2014-2015)
745 27-04-2015 Известување за презентации од Испитување и контрола на ГМХ-напреден курс .pdf 111 Kb
746 24-04-2015 Практичен испит по предметот Фитохемија
747 24-04-2015 Практичен испит по предметите Основи на органска хемија и Биоорганска хемија
748 23-04-2015 СООПШТЕНИЕ ЗА ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1,2,3, и МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА во јунска сесија
749 22-04-2015 Известување за термин за практичен испит по предметите: Физичка хемија, ИФА, Основи на ФХ, Лаб.тех. и инструментални методи 1 и 2 .doc 28 Kb
750 17-04-2015 Известување за одење во проиводствениот погон за етерично масло во Берово
751 17-04-2015 Известување за терминот за полагање на практичен испит по предметот Фитохемија!
752 16-04-2015 Известување за распоред на презентации по Хигиена .pdf 64 Kb
753 14-04-2015 Известување за студентите кои го слушаат предметот ФТ
754 13-04-2015 Известување за вежби по Фармацевтска хемија 1
755 31-03-2015 Известување за термин за предавања по ФТ
756 30-03-2015 Известување за вежби Фармацевтска хемија 1 .pdf 200 Kb
757 25-03-2015 Известување за термин за испит од Испитување и контрола на вода .pdf 108 Kb
758 25-03-2015 Известување за термин за настава Испитување и контрола на генетски модифицирана храна-напреден курс .pdf 110 Kb
759 24-03-2015 Лабораториски биоинжињери - Патофизиологија -Измени во распоредот на теоретската настава .docx 14 Kb
760 16-03-2015 Термин за Вежба бр. 6 по ФТ
761 11-03-2015 Rezultati od vezba hemija 2 .docx 11 Kb
762 11-03-2015 Термин за Вежба бр. 5 по ФТ
763 06-03-2015 Известување за почеток на настава по Испитување и контрола на вода .pdf 106 Kb
764 04-03-2015 Табели за изотонизација за Вежба бр. 4 по ФТ .pdf 1 Mb
765 03-03-2015 Патофизиологија, Лабораториски биоинжињери - Информација за одржување на првиот колоквиум по патофизиологија, 9.03.2015 .docx 15 Kb
766 03-03-2015 Известување за термин за одржување на прв колоквиум од Токсикологија .pdf 107 Kb
767 02-03-2015 Известување за проектни задачи по предметот Хигиена .pdf 117 Kb
768 02-03-2015 Термин за Вежба бр. 4 по ФТ
769 02-03-2015 Резултати од вежба број 2 и број 3 по предметот Фармацевтска хемија 1 .pdf 147 Kb
770 25-02-2015 Водич за изработка на проектите по ФТ .docx 13 Kb
771 25-02-2015 Теми за изработка на проекти по ФТ .xlsx 13 Kb
772 25-02-2015 Групи за изработка на проекти по ФТ .docx 21 Kb
773 24-02-2015 Резултати од испитот по Клиничка фармација и терапевтици одржан на 24.02.2015
774 20-02-2015 Известување за студентите што слушаат ФТ - изработка на проекти
775 19-02-2015 Материјали за вежба бр. 7 и вежба бр. 8 по предметот Фитохемија .doc 220 Kb
776 19-02-2015 Материјали за вежба бр. 5 и вежба бр. 6 по предметот Фитохемија .doc 1 Mb
777 19-02-2015 Материјали за вежба бр.3 и вежба бр. 4 по предметот Фитохемија .doc 616 Kb
778 19-02-2015 Известување за настава по предметот Хигиена .pdf 108 Kb
779 19-02-2015 Известување за практична настава Токсикологија .pdf 111 Kb
780 17-02-2015 Оценки по Фармацевтска хемија 2, Фармакоинформатика, Пребарување на литературата
781 16-02-2015 Резултати од прва вежба Фармацевтска хемија 1 .pdf 123 Kb
782 16-02-2015 Известување за термини за консултативни предавања и вежби по предметот ФТ
783 15-02-2015 Патофизиологија, Лаб-биоинжињери, предлог-распоред за полагање на колоквиумите и завршната вежба
784 13-02-2015 Соопштение за вежби по предметот Физиологија .pdf 315 Kb
785 13-02-2015 Известување за практична настава по предметот Лабораториски техники и инструментални методи 2 .doc 27 Kb
786 12-02-2015 Патофизиологија-Лаббиоинжињери, 2014/2015 - Распоред за тероетска и практична настава и бодовник на континуираната оценка .xls 33 Kb
787 12-02-2015 Групи за практична настава по предметите Физичка хемија и Аналитичка хемија .xls 44 Kb
788 12-02-2015 Распоред по групи за практична настава од Токсикологија .pdf 195 Kb
789 11-02-2015 Соопштение за усен испит по предметот Клиничка фармација и терапевтици .pdf 201 Kb
790