ОГЛАСИ
Одбери група:
За идните студенти Докторски студии Насловна Студенти Завршни и поправно завршни вежби Распоред на настава KE Јавни набавки
 
Завршни и поправно завршни вежби
  Датум  Оглас    
1 01-09-2017 Резултати од пректичниот дел од испитот по медицнска хемија (ЛБИ) одржан на 01.09.2017 .docx 11 Kb
2 25-08-2017 Резултати од првиот дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 2 одржан на 23.9.2017
3 25-08-2017 REZULTATI OD ZAVRSNA VEZBA (DATUM NA POLAGANJE 24.08.2017) PO FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA NAPREDEN KURS .xlsx 8 Kb
4 23-08-2017 Резултати од практичниот дел од испитот по предметот Фармацевстка хемија 3 .docx 12 Kb
5 23-08-2017 Резултати од практичниот дел од испитот по предметот Фармацевстка хемија 1 .docx 13 Kb
6 12-06-2017 Резултати од практичен испит по Медицинска хемија полагано на 12.06.1017 .docx 10 Kb
7 08-06-2017 Резултати од практичен испит по ФТ-НК
8 06-06-2017 Резултати од практичен испит по ФТА
9 30-05-2017 Резултати од практичен испит по ФТ
10 29-05-2017 Резултати од практичен испит - задачи по ФТ
11 27-01-2017 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .docx 16 Kb
12 27-01-2017 Резултати од практичниот испит по предметот Фармацевтска хемија 3 .docx 17 Kb
13 25-01-2017 Резултати од практичниот испит по предметот Медицинска Хемија одржан на 25.01.2017 .pdf 175 Kb
14 18-01-2017 Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија (17 јануари 2017) .docx 23 Kb
15 16-01-2017 Резултати од практичен испит Основи на фармацевтска технологија 13.01.2017 .docx 12 Kb
16 28-12-2016 резултати завршна вежба Фармацевтско технолошки анализи .docx 12 Kb
17 14-12-2016 Резултати од завршна вежба Храна и исхрана, 09.12.2016 .pdf 179 Kb
18 12-09-2016 Резултати од практичен испит по ФТ 9.9.2 .xlsx 8 Kb
19 07-09-2016 Резултати од практичен испит по ФТ (задачи) .xlsx 10 Kb
20 05-09-2016 Резултати од практичен испит ИФА, ЛТиМ1 и ЛТиМ2 - 01/09/2016 .docx 52 Kb
21 05-09-2016 Резултати од завршна вежба по ФТ-НК 1.9.2016 .xlsx 9 Kb
22 03-09-2016 Резултати од з.в. по Биофармација, одржана на 02.09.16 .xlsx 9 Kb
23 01-09-2016 Резултати од практичен испит по предметот Фитохемија (23 август 2016) .xls 27 Kb
24 23-08-2016 Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија (23 август 2016) .doc 38 Kb
25 22-06-2016 Резултати од практичен испит по ФТ (рецепти) .xlsx 11 Kb
26 21-06-2016 Резултати завршна вежба по ФТ-НК
27 08-06-2016 Резултати од практичен испит по ФТ (задачи) .xlsx 10 Kb
28 07-06-2016 Резултати од завршна вежба Храна и исхрана одржана на 7.6.2016 .pdf 116 Kb
29 07-06-2016 Резултати од завршна вежба Токсиколошки форензични анализи одржана на 7.6.2016 .pdf 109 Kb
30 07-06-2016 Резултати од завршна вежба Токсикологија одржана на 7.6.2016 .pdf 112 Kb
31 07-06-2016 Резултати од завршна вежба Прехранбени производи одржана на 7.6.2016 .pdf 114 Kb
32 30-05-2016 Резултати од завршна вежба по Биофармација одржана на 23.05.16 .xlsx 9 Kb
33 27-05-2016 Rezultati od prakticniot ispit FH3 polagano na 26.05.2016 .docx 13 Kb
34 27-05-2016 Rezultati od prakticniot ispit FH1 polagano na 26.05.2016 .docx 18 Kb
35 27-05-2016 Rezultati od prakt.ispit Medicinska Hemija polagano na 26.05.2016 .docx 14 Kb
36 25-05-2016 Резултати од практичен испит по Основи на фармакологија (студенти кои полагаат со критериуми од минимум бодови 5) .pdf 41 Kb
37 25-05-2016 Резултати од практичен испит по Основи на фармакологија (студенти кои полагаат со критериуми од минимум бодови 10) .pdf 41 Kb
38 17-05-2016 Соопштение и резултати за практичниот дел од испитот по предметот Медицинска хемија
39 28-04-2016 Резултати од завршна вежба Прехранбени производи, 28.04.2016 .pdf 120 Kb
40 28-04-2016 Резултати од завршна вежба Токсиколошки форензични анализи, 27.04.2016 .pdf 120 Kb
41 28-04-2016 Резултати од завршна вежба Токсикологија, 26.04.2016 .pdf 132 Kb
42 26-01-2016 Резултати од практичен дел од испитите по предметите Медицинска хемија и фармацевтска хемија 1, 2 и 3 ( 25.01.2016) .docx 10 Kb
43 14-01-2016 Резултати од завршна вежба по ФТ 12.1.2016 .xlsx 8 Kb
44 13-01-2016 Резултати од з.в. по ФТ-НК
45 12-01-2016 Резултати од з.в. по ФТ - дел задачи .xlsx 9 Kb
46 12-01-2016 Резултати од практичен испит по Основи на фармакологија (11.01.2016) .pdf 44 Kb
47 11-01-2016 Резултати од практичен испит по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (11.01.2016) .pdf 44 Kb
48 11-01-2016 Резултати од практичен испит по Молекуларна биологија и генетика (11.01.2016) .pdf 41 Kb
49 11-01-2016 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска хемија 3 оджан 08.01.2016 .docx 15 Kb
50 11-01-2016 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска хемија 2 оджан 08.01.2016 .docx 14 Kb
51 11-01-2016 Резултати од практичен испит по предметот Фармацевтска хемија 1 оджан 08.01.2016 .docx 15 Kb
52 11-01-2016 Резултати од практичен испит по предметот Медицинска хемија оджан 08.01.2016 .docx 14 Kb
53 08-01-2016 резултати од з.в. по Биофармација одржана на 08.01.16 .xlsx 9 Kb
54 29-12-2015 Резултати од з.в. по Биофармација одржана на 16.12 .xlsx 11 Kb
55 28-12-2015 Резултати од завршна вежба Храна и исхрана, 24.12.2015 .pdf 138 Kb
56 03-09-2015 Резултати од практичниот дел од испитот по предметот Медицинска хемија ( одржан на 03.09.2015) .pdf 66 Kb
57 03-09-2015 Резултати од практичниот дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 1( одржан на 03.09.2015) .pdf 97 Kb
58 03-09-2015 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 3 одржан на 03.09.2015 .pdf 204 Kb
59 03-09-2015 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 одржан на 03.09.2015 .pdf 88 Kb
60 31-08-2015 Резултати од практичен испит МБГ (лаб.био.) 27.08.2015
61 31-08-2015 Резултати од практичен спит МКБГ 27.08.2015
62 24-08-2015 Резултати од практичниот испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевстака хемија 2, Фармацевстака хемија 3 и Медицинска хемија (лаб.биоинж.) одржан на 24.08.2015 .pdf 186 Kb
63 24-08-2015 Резултати од практичниот испит по предметите Фармацевтска хемија 1, Фармацевстака хемија 2, Фармацевстака хемија 3 и Медицинска хемија (лаб.биоинж.) одржан на 24.08.2015 .pdf 186 Kb
64 21-08-2015 Резултати завршна вежба ИФА, ЛТИМ1 и ЛТИМ2 август 2015 прва декада .doc 52 Kb
65 20-08-2015 Резултати од практичен испит МБГ (лаб.био.) 20.08.2015 .pdf 31 Kb
66 20-08-2015 Резултати од практичен испит МКБГ 20.08.2015 .pdf 31 Kb
67 20-08-2015 Резултати од практичен испит Базична имунологија 20.08.2015 .pdf 31 Kb
68 18-08-2015 Резултати од з.в. по Биофармација одржана на 18.08 .pdf 56 Kb
69 18-08-2015 Резултати по практичен испит по предметот Фитохемија .xls 19 Kb
70 08-06-2015 Резултати ПИ по предметите ИФА; лаб.техники и инструм.методи 1;лаб.техники и инструм.методи 2 .doc 60 Kb
71 05-06-2015 Резултати од практичниот дел од испитот Фармацевтска хемија 2 .pdf 253 Kb
72 05-06-2015 Резултати од практичниот испит Медицинска хемија .pdf 228 Kb
73 05-06-2015 Резултати од испитот фармацевтска хемија 3 .pdf 256 Kb
74 05-06-2015 резултати од практичниот дел од испитот фармацевтска хемија 1 .pdf 257 Kb
75 28-05-2015 Резултати од завршна вежба по ФТ-НК .xlsx 9 Kb
76 27-05-2015 Резултати од завршна вежба по ОФТ 21.5.2015. .xlsx 10 Kb
77 27-05-2015 Резултати од заввршна вежба по ФТ 22.5.2015 .xlsx 9 Kb
78 26-05-2015 Резултати од завршна вежба по ФТА 21.5.2015 .xlsx 9 Kb
79 22-05-2015 Резултати од завршна вежба по Биофармација 22.05.2015 .xlsx 9 Kb
80 22-05-2015 Резултати од практичниот дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 3.
81 22-05-2015 Резултати од практичниот дел од испитот по предметот Медицинска хемија .pdf 153 Kb
82 22-05-2015 Резултати од практичниот дел од испитот по предметот Фармацевтска хемија 2 .pdf 197 Kb
83 22-05-2015 Резултати од практичен дел од испитот Фармацевтска хемија 1 .pdf 200 Kb
84 21-05-2015 Резултати од завршна вежба-задачи по ФТ и распоред за полагање рецепти 22.5.2015 .xlsx 13 Kb
85 20-05-2015 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ФИТОХЕМИЈА .doc 63 Kb
86 15-05-2015 Резултати од завршна вежба по ФТ 13.05.2015 .xlsx 12 Kb
87 15-05-2015 Резултати од практичен испит по Основи на Биохемија одржан на 13.05.2015 .pdf 91 Kb
88 15-05-2015 Резултати од практичен испит по Биохемија одржан на 13.05.2015 .pdf 98 Kb
89 12-05-2015 Резултати од завршна вежба по ФТ - задачи 12.05.2015 .xlsx 10 Kb
90 06-05-2015 Резултати од завршна вежба Токсиколошки форензични анализи одржана на 04.05.2015 .pdf 119 Kb
91 06-05-2015 Резултати од завршна вежба Токсикологија одржана на 04.05.2015 .pdf 176 Kb
92 04-04-2015 Патофизиологија со патологија - резултати од завршната вежба по патофизиологија, одржана на 30.03.2015
93 20-01-2015 Резултати од Практичниот испит по Основи на Биохемија одржан на 16012015 .pdf 170 Kb
94 20-01-2015 Резултати од Практичниот Испит по Биохемија одржан на 16012015 .pdf 170 Kb
95 15-01-2015 поправна завршна вежба Основи на фармакологија (15.01.2015) .pdf 30 Kb
96 13-01-2015 Резултати од завршна вежба по ФТ .xlsx 8 Kb
97 13-01-2015 поправна завршна вежба Основи на фармакологија (12.01.2015) .pdf 31 Kb
98 12-01-2015 Практичен испит МКБГ 12.01.2015 .pdf 50 Kb
99 12-01-2015 Резултати од завршна вежба по ФТА .xlsx 8 Kb
100 12-01-2015 Резулати од завршна вежба по ОФТ .xlsx 9 Kb
101 12-01-2015 Резултати од з.в. по ФТ-НК одржана на 10.01 .xlsx 9 Kb
102 10-01-2015 Резултати од з.в. по предметот Биофармација, одржана на 09.01.15 .xlsx 9 Kb
103 10-01-2015 Резултати од ЗАДАЧИ - завршна вежба по ФТ .xlsx 9 Kb
104 08-01-2015 Резултати од завршна вежба по Молекуларна биологија и генетика - Биоинженери - одржана на 08.01,2015
105 29-12-2014 Резултати од завршна вежба по ФТА .xlsx 8 Kb
106 29-12-2014 резултати од завршна вежба по ОФТ одржана на 17.12.14 .xlsx 11 Kb
107 29-12-2014 резултати од завршна вежба по ФТ-НК одржана на 22.12.14 .xlsx 10 Kb
108 26-12-2014 Завршна вежба по Основи на Фармакологија (24.12.2014) .pdf 34 Kb
109 22-12-2014 Резултати од завршна вежба по Биофармација одржана на 15.12 .xlsx 9 Kb
110 16-12-2014 Резултати од Завршната вежба по Биохемија одржана на 12122014 .pdf 306 Kb
111 15-12-2014 Резултати од завршна вежба по предметот Храна и исхрана одржана на 11.12.2014 .pdf 59 Kb
112 09-12-2014 Резултати од ЗВ по предметот Фармакогнозија одржана на 05 декемри 2014 .xls 30 Kb
113 25-08-2014 РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ДЕЛ ОД ИСПИТИТЕ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 1, 2, И 3 ( 25.08.2014) .pdf 123 Kb
114 13-08-2014 Резултати од з.в. по предметите ОФТ, ФТ, Биофармација и ФТA .pdf 59 Kb
115 11-08-2014 Резултати од дел задачи од з.в. по ФТ .pdf 16 Kb
116 16-06-2014 Поправна завршна вежба по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (13.06.2014)
117 05-06-2014 Резултати од практичниот испит по предметот Фармацевтска хемија 1 .pdf 64 Kb
118 30-05-2014 Поправна завршна вежба по Базична имунологија (29.05.2014) .pdf 44 Kb
119 28-05-2014 Резултати од завршна вежба по ФТ-НК .xls 18 Kb
120 27-05-2014 Резултати од завршна вежба по Биофармација одржана на 26.05 .xlsx 9 Kb
121 26-05-2014 Резултати од практичниот испит по предметот Фармацевтска хемија 1 (26.05.2014) .pdf 32 Kb
122 26-05-2014 Резултати од практичен испит по предметот Медицинска хемија (26.05.2014) .pdf 32 Kb
123 26-05-2014 Резултати од завршна вежба по ФТ .xlsx 11 Kb
124 26-05-2014 Резултати од завршна вежба по ФТА .xlsx 8 Kb
125 22-05-2014 Патофизиологија-резултати од поправната завршна вежба одржана на 21.5.2014
126 22-05-2014 Резултати од завршна вежба по ОФТ .xlsx 8 Kb
127 22-05-2014 Резултати од поправна завршна вежба во предметот Фитохемија одржана на 13 мај 2014 .doc 83 Kb
128 21-05-2014 Резултати од завршна вежба по ФТ (Дел-1 задачи) и распоред за полагање на рецепти .pdf 70 Kb
129 21-05-2014 Поправна завршна вежба по Базична имунологија (21.05.2014) .pdf 47 Kb
130 19-05-2014 Завршна вежба по Базична имунологија (16.05.2014) .pdf 66 Kb
131 16-05-2014 Резултати од завршна вежба Токсикологија, 15.5.2014 .pdf 114 Kb
132 16-05-2014 Резултати од завршна вежба Токсиколошки форензични анализи, 16.5.2014 .pdf 157 Kb
133 16-05-2014 Резултати од З.В. по ФТ .xlsx 11 Kb
134 14-05-2014 Резултати од практичниот испит по Општа и неорганска хемија одржан на 9.05.2014 (студ. програма Лабораториски биоинжинер 13-14) .pdf 61 Kb
135 14-05-2014 Резултати од практичниот испит по Општа и неорганска хемија одржан на 7.05.2014 (студ. програма Магистер по фармација 13-14) .pdf 64 Kb
136 13-05-2014 Резултати од задачи ФТ и распоред за полагање на рецепти .xls 30 Kb
137 09-05-2014 Резултати од поправна завршна вежба Токсикологија, 08.05.2014 .pdf 170 Kb
138 09-05-2014 Резултати од завршна вежба по Токсиколошки форензични анализи, 08.05.2014 .pdf 170 Kb
139 09-05-2014 Резултати од завршна вежба Прехрамбени производи, 08.05.2014 .pdf 168 Kb
140 08-05-2014 Резултати од Поправната завршна вежба по Клинички биохемиски анализи одржана на 06052014 .docx 12 Kb
141 08-05-2014 Резултати од Поправната завршна вежба по Клиничка биохемија одржана 06052014 .docx 13 Kb
142 30-04-2014 Резултати од завршна вежба Токсикологија, 29.04.2014 .pdf 73 Kb
143 29-04-2014 Резултати од завршната вежба по Клинички биохемиски анализи одржана на 24042014 .docx 12 Kb
144 29-04-2014 Резултати од Завршната вежба по Клиничка биохемија одржана на 24042014 .pdf 242 Kb
145 24-04-2014 Лабораториски биоинжињери- Завршна вежба по Патолошка физиологија
146 30-01-2014 Поправна завршна вежба по Основи на фармакологија (30.01.2014)
147 24-01-2014 Поправна завршна вежба по Молекуларна и клеточна биологија и генетика (24.01.2014)
148 21-01-2014 Резултати од з.в. по Биофармација
149 21-01-2014 Резултати од завршна вежба по ФТ-НК
150 17-01-2014 Резултати од практичен испит по Основи на органска хемија (16.01.2014)
151 17-01-2014 Резултати од поправната завршна вежба по биохемија/основи на биохемија одржана на 15,01,2013
152 16-01-2014 Поправна завршна вежба Основи на фармакологија (16.01.2014)
153 15-01-2014 Резултати од завршна вежба по ФТA 15.01.2014
154 15-01-2014 Резултати од завршна вежба по ОФТ 15.01.2014
155 10-01-2014 Резултати од практичниот испит по Општа и неорганска хемија (студ. програма Лабораториски биоинжинер 13 -14)
156 10-01-2014 Резултати од практичниот испит по Општа и неорганска хемија одржан на 8.01.2014 (студ. програма Магистер по фармација13-14)
157 08-01-2014 Резултати од завршна вежба по Основи на фармакологија
158 04-01-2014 Резултати од завршна вежба по Биофармација
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права