Документи
1. Прва вежба Медицинска хемија
2. Прво предавање - Медицинска хемија
3. Учебно помагало Пребарување на литература
4. Второ предавање - Медицинск хемија
5. Трето предавање- Медицинска хемија
6. Втора вежна Медицинска хемија
7. Трета вежба Медицинска хемија
8. Резултати од трета вежба Медицинска хемија
9. Четврта вежба - Медицинска хемија
10. Предавање Фармакоинформатика - Фармаковигиланца
11. ПЕТТА ВЕЖБА МЕДИЦИНСКА ХЕМИЈА
12. Четврто предавање Фармакоинформатика -
13. Петто предавање Фармакоинформатика
14. Работилница бр.5 (лекови кои делуваат на кардиоваскуларен систем)-Фармацевтска хемија 2 (вонреден турнус)
15. Клиничка фармација- семинарска работа ( листа на користени скратеници)
16. Вежби - Основи на Фармакологија
17. ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПРЕЗЕНТАЦИЈА .ppt 6486 Kb
18. ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА .pdf 417 Kb
Центри
  АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ
 Центар за испитување и контрола на лекови
 Национален фармакоинформатицен центар
 Центар за континуирана едукација
 Центар за биомолекуларни фармацевтски анализи
 Центар за контрола на труења
 Центар за природни производи
 Центар за фармацевтска нанотехнологија
Библиотека
Документи
Апстракти
Практикуми
Книги
Специјалистички трудови
Магистерски трудови
Докторати
Структура
Предмети
Професори
Институти
 
Линкови
Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права