За студенти
  СТУДЕНТИ
  ОГЛАСНА ТАБЛА
 Огласна табла - студиска програма магистер по фармација
 Огласна табла - лабораториски биоинжинер
 Огласна табла - последипломски студии
  ДИПЛОМСКИ ТРУД
  КОНКУРСИ
  СТИПЕНДИИ
  ПРОГРАМА ЗА МОБИЛНОСТ
 ИНФОРМАЦИИ ЗА МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ
 ERASMUS + 2017/2018
 ERASMUS + 2016/2017
 ERASMUS
 CEEPUS - Central European Exchange Programme for University Studies
 Basileus - ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW PROJECT BASILEUS - Balkans Academic Scheme for
 EPSA Individual Mobility Project (IMP)
 JoinEU-SEE - координатор Универзитетот во Гент, Белгија (www.joineusee.eu)
 EUROWEB
 ERAWEB
 База на податоци за добивање на стипендии за студенти од земјите на Западен Балкан
  СТУДЕНТСКИ ТЕЛА И ОРГАНИЗАЦИИ
  ЧЛЕНСТВО ВО НАЦИОНАЛНИ И ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ ЗДРУЖЕНИЈА И ОРГАНИЗАЦИИ
  ЦЕНОВНИК ЗА ВИСИНА НА НАДОМЕСТОЦИ
  ЖИРО-СМЕТКА

 

 

 

Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2018 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права