Study programs
  UNDERGRADUATE STUDIES -1ST CYCLE according to Bologna
 Laboratory bioengineering study program
  GRADUATE STUDIES – 1st and 2nd INTEGRATED CYCLES according to Bologna
 Master in Pharmacy study program
  POSTGRADUATE STUDIES -2ND CYCLE according to Bologna
 Specialist and master studies in Healthcare management and pharmacoeconomics
 Specialist studies in Pharmaceutical Regulatory affairs
 Master studies in Cosmetology
 Specialist studies in Cosmetology
 Master studies in Phytotherapy
 Specialist studies in Phytotherapy
  DOCTORIAL STUDIES - 3RD CYCLE according to Bologna

 

 

 

Фармацевтски факултет
Мајка Тереза 47, 1000 Скопје, Р Македонија
Тел: ++ 389 2 3126-032; 3126-024; 3119-694 Факс: ++ 389 2 3123-054
Студентски прашања: studentskiprasanja@ff.ukim.edu.mk
Техничка поддршка: ff@vestel.com.mk
Админ
© Copyrights 2017 Vestel - Овој софтвер законски е заштитен преку асоцијацијата за заштита на авторски права. Сите незаконски копирања, присвојување програмски кодови, хакерство или кракерство врз овој софтвер ќе биде казнето според законот на Р.Македонија за кршење на авторски права