Распоред на настава
2017-10-06
Известување за распоред за настава за изборни предмети - 9ти семестар Магистер по фармација
2017-09-28
Групи за вежби на студенти од прва година 2017/2018 Лабараториски биоинженери
2017-09-28
Групи за вежби на студенти од прва година 2017/2018 Магистер по фармација
2017-09-21
Групи за вежби - Магистер по фармација зимски семестар 2017-2018 година
2017-09-21
Групи за вежби - Лабораториски биоинжинер зимски семестар 2017-2018 година
2017-09-18
РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР - 2017/2018 ГОДИНА
2017-09-12
Распоред за зимски семестар 3 сем 2017/2018 година за студиска програма Магистер по фармација
2017-09-12
Распоред за зимски семестар 5 сем 2017/2018 година за студиска програма Магистер по фармација
2017-09-12
Распоред за зимски семестар 7 сем 2017/2018 година за студиска програма Магистер по фармација
2017-09-12
Распоред за зимски семестар 9 сем 2017/2018 година за студиска програма Магистер по фармација
2017-09-12
Распоред за зимски семестар1 прв 2017/2018 година за студиска програма Лабораториски биоинженер
2017-09-12
Распоред за зимски семестар 3 сем 2017/2018 година за студиска програма Лаборатриски биоинженер
2017-09-12
Распоред за зимски семестар 5 сем 2017/2018 година за студиска програма Лабораториски биоинженер
2017-09-11
Распоред за зимски семестар 1 сем 2017/2018 година за студиска програма Магистер по фармација
2017-07-14
Распоред за испити во Трета испитна сесија 2016/2017 година
2017-05-04
Распоред за испити во Втора испитна сесија 2016/2017 година
2017-02-21
Групи за вежби - Магистер по фармација летен семестар 2016-2017 година
2017-02-21
Групи за вежби - Лабораториски биоинжинер летен семестар 2016-2017 година
2017-01-31
РАСПОРЕД НА НАСТАВА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - 2016/2017 ГОДИНА
2016-12-02
Распоред за испити во Прва испитна сесија 2016/2017 година
2016-10-20
Распоред за настава за 9ти семестар 2016 година - Магистер по фармација
2016-09-30
Известување за почеток на настава по предметите Основи на медицинска биотехнологија и Дизајн и оптимизација на технолошки процеси
2016-09-26
Групи за вежби - Лабораториски биоинжинер зимски семестар 2016-2017 година
2016-09-25
Групи за вежби - Магистер по фармација зимски семестар 2016-2017 година
2016-09-16
Групи за вежби за прв семестар 2016-2017 година - Лабораториски биоинжинер
2016-09-16
Групи за вежби за прв семестар 2016-2017 година - Магистер по фармација
2016-09-09
РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР - 2016/2017 ГОДИНА
2016-07-06
Распоред за испити во Трета испитна сесија (август - септември) 2015/2016 година
2016-04-25
Распоред за испити во Втора испитна сесија (мај - јуни) 2015/2016 година
2016-02-10
Групи за вежби - Лабораториски биоинжинер 2015-2016 година
2016-02-08
Групи за вежби - Магистер по фармација 2015-2016 година
2016-01-27
РАСПОРЕД НА НАСТАВА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - 2015/2016 ГОДИНА
2015-12-09
Распоред за испити во Јануарска испитна сесија 2015/2016 година
2015-11-29
Распоредот за одвивање на вежбите по предметот Користење на литература и бази на податоци.
2015-10-08
Распоред за настава за 9ти семестар - Магистер по фармација
2015-09-22
Групи за вежби - Магистер по фармација 2015-2016 година
2015-09-22
Групи за вежби - Лабораториски биоинжeнер 2015-2016 година
2015-09-14
Групи за вежби за прв семестар 2015-2016 година - Магистер по фармација
2015-09-14
Групи за вежби за прв семестар 2015-2016 година - Лабораториски биоинжинер
2015-09-10
РАСПОРЕД НА НАСТАВА ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР - 2015/2016 ГОДИНА
2015-06-12
Распоред за испити во Трета испитна сесија 2014/2015 година, (17 Август - 14 Септември)
2015-04-22
Распоред за испити во Јунска испитна сесија 2014/2015 година
2015-02-09
Групи за вежби - Магистер по фармација
2015-02-09
Групи за вежби - Лабораториски биоинжинер
2015-01-26
РАСПОРЕД НА НАСТАВА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - 2014/2015
2014-12-15
Распоред за испити во Јануарска испитна сесија, 2014/2015 година
2014-09-19
Групи за вежби - Магистер по фармација
2014-09-19
Групи за вежби - Лабораториски биоинжeнер
2014-09-18
Групи за вежби за прв семестар - Лабораториски биоинженер
2014-09-12
Групи за вежби за прв семестар - Магистер по фармација
2014-09-10
РАСПОРЕД НА НАСТАВА ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР - 2014/2015
2014-04-17
Распоред за испити за летен и есенски испитен рок 2014
2014-02-07
Групи за вежби - Магистер по фармација
2014-02-07
Групи за вежби - Лабораториски биоинжинер
2014-02-06
Групи за вежби Физичка хемија
2014-01-30
РАСПОРЕД НА НАСТАВА ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР - 2013/2014